Arşiv

Archive for the ‘Makale’ Category

Nasıl Karizmatik Olunur?

Haziran 23, 2012 Yorum bırakın

Mustafa Kemal Atatürk, Che Guevara, Gandhi, Barack Obama, Bill Clinton, Castro, Mandela, Putin, George Clooney, Cem Boyner, Muhtar Kent, Fatih Terim, Rutkay Aziz… hepsinin ortak özelliği karizmatik olmaları. Herkesin karizmadan anladığı şey farklı ama ‘kimi karizmatik buluyorsunuz?’ sorusuna verilen yanıtlar hemen hemen aynı. Karizmatik kişilerin tarifi zor olan bir tür çekim gücü, etkileme gücü var. Karizmatik olmak tıpkı güzel olmak, zeki olmak, statü sahibi olmak gibi kişiye pek çok kapı açıyor, kariyer açısından avantaj sağlıyor.
Karizma ne demek? Kimler karizmatiktir? Karizma doğuştan mı gelir? Nasıl karizmatik olunur? Yıllardan beri tartışılan konular.
Karizma kelimesi eski Yunan uygarlığında ‘ilahi ilham yeteneği’ anlamında kullanılıyordu. Buna göre karizma tanrısal bir lütuf olarak kabul ediliyor. Kavramın bu yönünden İncil’de de bahsediliyor. Karizmanın günümüzdeki anlamı ise bir kişinin karşısındaki kişi ya da kişileri etkileme gücü. Türk Dil Kurumu da karizmayı etkileyicilik olarak tanımlıyor.
Aynı zamanda HumanGroup danışmanlarından da olan serbest danışman Prof. Dr. Tanıl Kılınç, karizmayı şöyle tanımlıyor: “Karizma günümüzde bir kimsenin, karşısındakileri sırf kendine duyulan saygı, hayranlık ve bağlılık çerçevesinde ve kişisel cazibesiyle kendi istediği yönde (sorgusuz, sualsiz) eyleme geçirebilme yeteneği anlamında tanımlanıyor. Bu tanıma katılmakla birlikte ben daha genel olarak bir ‘boşluk doldurma işi’ olarak tanımlıyorum. Bu anlamda bir grup izleyicinin boşluğunun, bu boşluğu dolduracağına inanılan kişi tarafından doldurulmasıdır.”
Sosyal psikologlar John French ve Bertam Raven ise karizmanın beş güç kaynağından birisi olduğunu belirtiyorlar. Bu 5 güç: Cezalandırıcı güç kaynağı (karşıdakini korkutarak ve zorlayarak), ödüllendirici güç kaynağı (menfaat beklentisi ile), yasal güç kaynağı (hiyerarşik açıdan astı olduğu için), uzmanlık güç kaynağı (bilgi ve tecübesiyle) ve son olarak etkileyeci güç kaynağı yani karizma.

İlk akla gelen Atatürk
Karizmanın tanımı konusunda farklı görüşler var ama ‘kim karizmatik’ diye sorulduğunda herkesin aklına gelen isimler üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. Karizma deyince akla ilk gelen isim Mustafa Kemal Atatürk. İş ve siyaset dünyasından karizma deyince akla gelen isimler Che Guevara, Gandhi, Barack Obama, Bill Clinton, Castro, Mandela, Putin, George Clooney, Cem Boyner, Muhtar Kent, Fatih Terim gibi isimler oluyor.
İzgören Akademi Genel Müdürü Umut Sav, kimleri karizmatik buluyorsunuz sorusunu yaklaşık 10 yıldır liderlik eğitimlerinde sorduklarını söylüyor. Ellerinde oldukça önemli bir veri biriktiğini söyleyen Sav, Türkiye’de akla ilk gelen ismin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu doğruluyor. Eğitimlerde karizmatik lider kimdir sorusuna aldıkları diğer cevaplar ise şöyleymiş; Fatih Terim, Cem Boyner, Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel, Bill Clinton, Hitler, Kenan İmirzalıoğlu, Akın Öngör.

Niye hiç kadın yok?
Dikkat çekici olan nokta insanların  karizma deyince hep erkekleri sayması. Nedense karizmatik tanımlamasını hep erkekler için yapıyoruz, karizmatik kadın olmazmış gibi. Sav, “Eğitimlerde neden kadın yok dediğimizde Güler Sabancı, Benazir Butto, Margaret Thatcher söylenen isimler. Daha çok erkeklerle özdeşleştirilen bir kelime. Kadınlar karizmatik değil, güzel olur gibi bir algı var” diyor.
Karizmatik kişiler kendilerini her ortamda belli ederler, kapıdan içeri girdiklerinde bütün gözler onlara çevrilir. Çoğunlukla pozitiftirler ama öfkeli olduklarında insanları ayağa kaldırmayı bilirler.
Neredeyse karizmatik liderlerin hepsi etkili bir konuşmacıdır. Diğerlerinin duygularını iyi okur ve duygulara hitap eder.

Prof. Dr. Tanıl Kılınç, karizmatik liderlerin ortak özelliklerini şöyle sıralıyor:
– Yüksek özgüvene sahip olma
– Kendi inançları doğrultusunda başkalarını ikna etme yeteneği
– Baskın (dominant) olma ihtiyacı
– Kişisel risk üstlenebilme cesareti
– Kendisini ifade etme cesareti
– Güven uyandıran bir kişilik
– Vizyona ulaşmak için yüksek maliyete katlanmaya hazır olma cesareti
– İzleyicilerin güdülerini harekete geçirebilme
– İdeolojik hedefler (vizyon) belirleme ve açıklama
– İzleyicileriyle, onlara yönelik yüksek beklentilerini ileterek iletişimde bulunma
– İzleyicilerine model olma
– Geleneksel yol ve yöntemlerin dışına çıkabilme
– Kişisel güç ve ikna cesareti ile etkilemeye çalışma
– İzleyicilerinin kendisinin tutum, değer ve inançlarını benimsemelerini ve içselleştirmelerini sağlama
– İzleyicilerinin, örgütün ya da toplumun değerlerini, inançlarını benimsemelerini ve içselleştirmelerini sağlama.
Karizmayı çizdirmenin en güzel yolu ise beklentileri karşılamamak ve dürüst davranmamak.

Doğuştan mı gelir sonradan mı edinilir?
Çoğunlukla karizmanın kişinin doğumundan itibaren ona bahşedilmiş yeteneklerinin bir sonucu olduğu kabul edilir. Fakat bu konuda da farklı görüşler var. Bazı kuramlar karizmanın kişinin özellik ve davranışları ile elde edilebileceğini öne sürerken, özellikle psikoanalitik yaklaşım karizmayı kişinin özelliklerinden çok koşulların ve izleyicilerin konumunun belirlediğini iddia ediyor. Prof. Dr. Kılınç, “Ben kişisel olarak karizmanın sonradan kazanılabilinecek bir şey olduğunu ancak doğuştan gelen özelliklerin ve bazı davranışların bunu hızlandıracağını düşünüyorum. Özellikle karizmatik liderliğin ortaya çıkışını kolaylaştıran kriz ve kaos koşullarının mevcudiyetinin belirgin kişisel özellikleri olmasa da karizmatik liderlerin ortaya çıkmasını sağladığını gösteren pek çok örnek bu düşüncemi pekiştiriyor” diyor. Fiziksel özellikler de karizmada çok önemli. Boy, pos, güzellik ve iyi giyimin yanı sıra etkileyeci bir ses tonu kişiyi karizmatik yapabiliyor. Hatta ses tonu başlı başına karizma getirebiliyor. Örneğin Rutkay Aziz karizmatik kişilerin arasında çok duyulan bir isim. Aynı şekilde Bruce Willis’in sesi (yıllarca Alev Sezer tarafından yapılan seslendirme ile) onu Türklerin gözünde daha bir karizmatik yapmıştır. Fiziksel özelliklerin yanı sıra fular, broş, şapka, kalem, saat, gözlük  gibi aksesuarlar da karizmaya etki sağlıyor.

Hitler’in bıyığı, Atatürk’ün saçları ve gözleri
Karimatik olmak için;
– hitabet yeteneği,
– iyi beden kullanımı,
– etkileyici ses tonu,
– etkileyici bakışlar,
– birlikte olduğunuz grubun ortasında veya önünde olma, ağır ve ciddi görünme ama coşkunuzun topluluğa konuşurken ortaya çıkması,
– biraz gizemli görünmek size artı sağlayabilir. Sav, “Bunların önemli bir kısmı eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile geliştirilebiliyor. Farklı bazı özellikler; örneğin Hitler bıyığı, Atatürk’ün saç ve göz rengi karizmatik algılanmalarına destek olmuştur. Ben karizmayı kitap kapağı olarak tanımlıyorum. İyi kapak sizin belki kitabı almanızı sağlar ama içi boşsa, size bir şey vermiyorsa bir kenara koyarsanız.
O yüzden mutlaka içini doldurmak lazım. Kitabın içini doldurmak için; büyük ve farklı düşünme, etkili zihinsel özellikler (hızlı düşünme, iyi hafıza, problem çözme becerisi) önemli” diyor.

Kariyer açısından avantaj
Başarı, öne çıkmak açısından önemli de olsa karizmatik olmak için tek başına yeterli değil. Yani her başarılı kişi karizmatik demek değil. Başarılı olmasına rağmen karizmatik olmayan pek çok yönetici var. Ama karizmatik olmak kariyer açısından avantaj sağlıyor. Karizmatik kişinin sunduğu fikirler daha kolay kabul edilir, insanları ikna etmesi çok daha kolay olur. Çekim kuvveti ile herkesi yanına çeker, takımını kurar. Tabii kriz ortamlarında da liderliğini gösterir, kitleleri peşinden sürükler. Lider olmasına gerek yok, karizmatik olmak bir satış temsilicisi için de hem müşteriyi hem de şirket içinde diğer çalışanları etkileme açısında çok büyük artı sağlayabilir.

Karizmayı geliştirmenin yolları
Yaygın görüş karizmanın yüzde 50 doğuştan geldiği, yüzde 50 öğrenildiği yönünde. Uzmanlar eğitimlerle karizmatik olmanın mümkün olduğunu söylüyorlar. İşte size karizmanızı geliştirmek için birkaç ipucu:
◊ Gülümsemek çok önemli, insanlara sık sık gülümseyin, selamlaşırken hafif tebessüm edin. Etrafınıza hep pozitif olun.
◊ Empati kurun, kendinizi karşınızdakinin yerine koyun. Acısını anladığınızı hissettirin. İnsanlar sizin onları anlamanızı ister.
◊ Güvenilir olamalısınız, insanlarda güven hissi uyandırmalı, onların güvenini sarsacak hareketlerden, sözlerden kaçınmalısınız.
◊ Saygı gösterin. Konuştuğunuz kişi kim olursa olsun herkese eşit ve saygılı davranın.
◊ Neye inandığınız konusunda kesin bir fikriniz olmalı.
◊ Sakin olun ve kendinize güvenin. Karizma kendine güvenle aynı anlama gelmez ama kendine güvenmek sizi daha karizmatik yapacaktır.
◊ Araştırmalara göre karizmatik kişiler duygulara hitap etme konusunda çok iyiler, karşılarındaki kişilerin duygularını hissediyorlar.
◊ Konuşmanızla beden diliniz örtüşsün. Diğer insanların konuşmalarını dinleyin, kötü ve iyi beden dili örneklerini görün. Kendi beden diliniz hakkında bir düşünün. Konuşmalarınız beden dilinizle örtüşüyor mu? Yoksa tedirgin, sıkılmış mı duruyorsun? Ayna karşısında pratik yapabilirsiniz. Gözlerinizi, ellerinizi nasıl kullandığınıza bakın.
◊ Konuşmadan önce düşünün, eğer söylecek önemli bir şeyiniz yoska sessiz kalın. Önemli birşey söyleyin ve kendinizden emin olarak söyleyin. Sakin, açık ve net, doğru ses tonu ve vurgulamalarla sürdürün konuşmanızı.
◊ İnsanlara onlara nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran. Tanıştığın her kişiye, önemli olduğunu hissettir. Diğerleri konuşurken dikkatlice dinle, göz kontağı kur, kişiyi dinlediğini belli et. İnsanlara özel olduklarını hissetir, mesela isimleri hatırla, gülümse.
◊ İnsanlara iltifat edin. Çünkü iltifatları hatırlar insanlar, dolayısıyla sizi de hatırlarlar. Tabii iltifat ederken ölçüyü kaçırmamakta fayda var.

Saddam Hüseyin ve Kaddafi narsist negatiflere örnek
Peki karizmatik olup başarısız olmak mümkün mü? Prof. Dr. Tanıl Kılınç’ın başarısız değil ama narsist negatif olmanın mümkün olduğunu söylüyor: “Liderlere baktığınız zaman iki tür lider görürsünüz. Bir grubu Saddam Hüseyin, Kaddafi gibi narsist-negatif liderlerdir. İkinci grup ise; Mustafa Kemal Atatürk, Nelson Mandela gibi transformasyonel liderlerdir. Aslında liderliği elde edene kadar hepsinin yaptığı iş aynıdır. Toplumun boşluğunu doldurarak karizma elde etmek. Ancak ayrıldıkları nokta karizmayı elde ettikten sonra kullanma biçimleridir. Transformasyonel liderler karizmayı tolumlarının refahını yükseltmek ve onları dönüştürmek için kullanırken, narsist-negatifler bu gücü toplumları için değil kendi vazgeçilmezlikleri ve çıkarları için kullanırlar.”

Kaynak: Hurriyet IK

3.Bogaz Köprüsünü yapacak konsorsiyum belli oldu, inşaat çalışmaları 10 Nisan itibarı ile başlıyor

Nisan 1, 2012 2 yorum

3.Bogaz Köprüsünü yapacak konsorsiyum belli oldu, inşaat çalışmaları yarın başlıyor.

Ilgili firmalarin şantiye mobilizasyon çalışmalarının Haziran sonuna kadar tamamlanip, projenin Temmuz başında başlaması ve 29 Ekim 2015’de tamamlanması öngörülüyor. Malezyali, ABD’li, Japon ve Türk firmalarından oluşan konsorsiyum…..

 

Bu bir haber değil, yazarken bile insanın içini sızlatan bir 1 Nisan Şakası.

Umarım bu dünyalar güzeli şehrin tek nefes aldığı kuzeydeki orman alanlarını hançerleyecek bu proje hiç bir zaman gerçekleşmez

Kategoriler:Haber, Makale, Mega Projeler Etiketler:,

Top 30 iPad and iPhone apps for construction

Temmuz 24, 2011 2 yorum

From time to time we like to write about the “lighter side” of construction technology. This time, it’s apps. Specifically, construction apps for the iPhone, iPad and iPod touch.

It’s no secret that we love Apple – run a search for “apple” site:softwareadvice.com in Google and you’ll see what I mean – but when it comes to tracking down an App for your iPhone or iPad, the App Store isn’t the friendliest place to search. Enter “construction” into the search bar in iTunes and you get a list of 234 apps (and counting).

This includes apps categorised as “games,” “lifestyle” and “entertainment.” Or try typing “architecture.” You’ll get a list of 255 apps that include “photography,” “travel” and “navigation.” Sure we understand playing SimCity Deluxe might alleviate stress on the job site, but it’s not going to help you create a punch list item.

So we decided to build a list of the best architecture, engineering and construction project management software apps for contractors, project managers and architects. Our methodology was simple: filter out the irrelevant apps (e.g. “iShovel” and “Men at Work – Ultimate Sound Box”), sort by trade and functionality, then prioritise by rating and popularity.

For anyone interested in seeing a complete list of construction apps (minus the junk), visit this Google Doc. We tagged each app with one or two category names, then added columns for price, rating, device compatibility and minimum iPhone OS requirements. If there is an app that you think belongs in this list, please leave us a comment below.

Bid management
SmartBidNet – This app works in conjunction with SmartBidNet bid management software. It allows users to keep track of subcontractor and vendor interactions from their phones. It includes both bid (e.g. status, amount, due date) and project information (e.g. square footage, location, building owner). The app is $0.99, but it can only be used by SmartBidNet customers using the iPhone (OS 3.0 or later), iPad and iPod Touch.

BIM
goBIM – This app allows you to view BIM models from your iPhone (OS 3.1.3 or later), iPad or iPod Touch. It works by using a goBIM exporter with your BIM application to create a .gbm file. Then you load the file onto a web server and access them later from your phone, wherever and whenever you want them. The app costs $5.99 and has an average rating of 3.

CAD, Design and Drawing
cadTouch R2 – This app has been rated 144 times and has an average rating of 2.5 stars. It’s available for the iPhone (OS 3.0 or later), iPod Touch or iPad. It allows users to draw floorplans, land surfaces (and calculate area and perimeter), facades, mechanical or structural parts (and calculate moments of inertia), diagrams, field notes, and more. Users can then send drawings instantly via e-mail or FTP.
Finger CAD – FingerCAD has received 64 ratings with an average rating of 2.5 stars. It costs $5.99 and is available only for the iPhone (OS 4.0) and iPad touch. This app allows you to draw houses, bridges, plans of apartments, mechanical components, geometrical figures and more using your finger. Final designs can be saved and delivered using email. This could be used by engineers, architects, surveyors and students.
REVITKeys – This is a simple reference app for AutoDesk Revit Architecture 2010. It includes 260 keyboard combinations separated into 14 categories. It’s handy for Revit users “on the go.” The app costs $0.99 and works with the iPhone (OS 2.1 and after), iPad and iPod touch.

Google SketchUp Cookbook – A great app for intermediate and advanced SketchUp users. It provides step-by-step tutorials with detailed color graphics to help users solve design problems. It should be used by users looking to take their SketchUp design skills beyond the basics. The app is $4.99, it has a good rating (3 out of 5 stars) and it’s available on all devices (iPhone OS 2.0 and after).
iRhino 3D – This is a great app from Robert McNeel and Associates. It has a rating of 3.5 from 43 users. It allows you to view native Rhino 3DM files on your iPhone (OS 3.0 or later), iPad or iPod touch. Users can pan, zoom and rotate using typical iPhone commands. 3D models can be loaded from websites, Google Docs, email attachments (iPad only) or from iTunes (iPad only). The app costs $3.99.

Calculators

Architecture

Architect’s Formulator – This is the highest rated architecture calculator in the App Store. It has 17 ratings with an average rating of 3. However, “Architect’s Formulator” is a bit of a misnomer. There are formulas for electricians, carpenters, plumbers and other trades. In total, there are 200 formulas, and 23 are designed specifically for architects. The app is $9.99 and works with the iPhone (OS 2.2 and later), iPad or iPod touch.

Carpentry
Carpenter’s Helper – There are both free and paid ($14.99) versions of this app. It is easily the most popular carpentry app, and one of the most popular construction apps in general. There are over 1650 ratings of this app. It allows contractors to run multiple types of calculations for a variety of projects (e.g. decking, fencing, framing, and more). The app works on the iPhone (OS 3.0 and above), iPad and iPod Touch.

Civil Engineering

Discharge Capacity – This is just one in a series of apps developed by Marui Civil Design & Engineering. They make several other useful apps (e.g. Coulomb’s Earth Pressure, Simple Beams, Civil Curve). This allows users to compute discharge capacity using the formula of Manning’s mean velocity. It costs $1.99 and has an average user rating of 2.5 out of 5 stars.

Concrete

Concretulator – This is one of two popular and highly rated concrete calculator in the App Store. It allows users to determine how much concrete is required for a project (by cubic yard and the number of 40#, 60#, and 80# bags). It’s a handy concrete calculator for DIYers and can be used by contractors as well. The cost is $0.99; it has a rating of 5 stars, and; it works with iPhones (OS 3.1.2 or later), iPads and the iPod touch.

Concrete Calculator – This app has an average rating of 3.5 stars and has been reviewed 22 times. It calculates concrete for square or rectangular slabs, circular concrete slabs and concrete columns. The app costs $0.99 and can be used on the iPhone (OS 2.0 or later), iPad and iPod touch

Fast Concrete Pad Calculator – This is another concrete calculator for DIYers and contractors. In addition to calculating total cubic yards, it will determine the amount of lineal feet of rebar required and the cost. Users can even send an email with this information directly from the app. This costs $0.99 and is available for the iPhone (OS 3.1.3 or later), iPad and iPod touch.

Drywall

Drywall Calculator – This is the highest rated drywall calculator in the App Store. It allows users to calculate how much drywall is needed for walls and ceilings (or both). After a user inputs their dimensions, the total square footage is calculated, along with the number of 4′ x 8′ drywall sheets required. The app is $0.99, it has an average rating of 3.5 and it works with the iPhone (OS 2.2.1 or later), iPad and iPod touch.

Electrical

E-Calc – This allows electricians and electrical engineers to calculate many common formulas, including: the full load amperage of any transformer, number of wires you can fit into a given pipe and complex voltage drop calculations. There is one caveat: it’s based on Canadian Electrical Code. Leave us a comment If you know an app based on US electrical code. It costs $4.99.

Feet, Inches and Fractions

inchCALC – There are a number of calculators that will perform this simple function. However, this is likely the most widely used with over 3,130 ratings and an average user rating of 3 stars. This app allows you to perform simple math using the feet, inch, fraction format (as it appears on a tape measure). The latest version works on the iPhone (OS 3.1 or later), iPad and iTouch.

General
BuildCalc – There are many positive reviews of this all-in-one or multipurpose construction calculator. It has a price tag of $19.99, but it allows you to perform many different types of estimates and calculations, including: pitch, rise, run and diagonal right-angle calculations; rectilinear, cylindrical areas, and volumes, and; arcs, circumference, segments and arched rake-walls.

Timber

LumberCalc – Allows you to convert a unit of lumber’s given dimensions to board feet, and calculate order totals given an MBF price ( MBF = Thousand Board Feet). It includes a paneling coverage estimator for common paneling profiles (e.g. tongue and groove, bevel siding, etc). Enter the square footage desired to cover, and you’ll get the board feet needed to order, along with the dress width and the face width for that particular pattern.

Roofing
Roofing Calculator – A popular roofing app, this allows DIYers and contractors to estimate the number of roofing shingles, number of squares, or number of bundles for a job. Input the building’s square footage, the roof’s pitch and tap “Calculate.” This app costs $0.99 and works with iPhones (OS 2.0 or later), the iPad and the iPod Touch

Contract maker
iQuick Contract Maker – This app allows users to create and email contracts to customers from your phone. The app uses templates and pre-written information for quick creation of a contract. It can also be used to customise contracts for your industry or trade. The app has been reviewed 13 times and has a good rating of 3.5 out of 5. It costs $2.99 and is available for the iPhone (OS 3.1 or later), iPad and iPod touch.
Document Viewer
Drawvis – There are both free and paid versions of this app. The free version seems to be more popular with 259 ratings as compared to just 3 for the paid version. It allows you to view technical drawings (e.g. drawings from Autocad) so long as they are in DXF textual format. It can be used on the iPhone (OS 3.0 or later), iPad and iPod Touch.

iBlueprint – This app seems to have mixed reviews, but it has been rated by over 50 users, making it one of the more popular document-viewer apps in the market. iBlueprint allows users to create and export custom floor plans. It’s handy for homebuyers and real estate agents, but can also be used by contractors for quick access to blueprints on the job site. It costs $0.99 and can be used on the iPhone (OS 3.0 or later), iPad or the iPod.

Estimating
iQuick Estimator – This is one in a series of construction apps from iQuick Tools. It can perform simple estimates for framing, roofing, flooring, drywall, paint and concrete projects. After determining material and labor costs, you can email your bid directly from the app to your client. The app costs $5.99. It has an average rating of 3 from 35 ratings. The latest version is only available for the iPhone (OS 4.0) and iPod Touch.

Fast Paint Calculator – This is a handy app for painters and finishing contractors that need to quickly calculate costs and materials of paint projects. Users can enter the dimensions of the room, enter the price per gallon of paint, then click calculate to determine the job cost. This information can then be emailed directly from the phone. This app costs $0.99 and works with iPhones (OS 3.1.2 or later), the iPad or iPod touch.

LEED
EcoFlash BD+C Lite – This is a popular and highly rated flashcard app that will help you study for the LEED AP 2009 Building Design & Construction exam. It has an average user rating of 3.5 stars, it can be used on all devices (minimum iPhone OS requirement of 3.1.2) and best of all, it’s free.

LEED AP Building Design + Construction – Similar to the previous app, this is designed to help construction professionals study for the LEED AP Building Design and Construction exam. The app includes 200 flashcards and a 100 question practice exam. It has received a 5 star rating by 2 reviewers and comes in at a cost of $19.99.

Green Pro – This app gives architects, engineers, owners, and contractors the ability to both access and track LEED credits for New Construction and Major Renovations. Users can access information about credit requirements and indicate when a particular requirement has been met. The app costs $3.99 and can be used on the iPhone (OS 3.1.2 or later), iPad and iPod Touch.

Level
sightLevel – This app popular among homeowners and DIYers, but it could be used on a job site when a normal level isn’t available. It works by holding the phone in landscape view, tilting it until the bubble is centered, then using the horizontal red line to determine the slope. This could be used to determine if walls, dividers, fences, wall hangings, and picture frames are level. The app costs $1.99. It 23 ratings and has an average of 2.5.

News
AEC Info – A simple news app that pulls architectural, engineering and construction industry news from Engineering News Record, Architectural Record, Builder Online and others. There are mixed reviews about this app, but it is one of the few apps that pulls news headlines in from multiple industries. The app is free and can be used on the iPhone (OS 3.0 or later), iPad and iPod Touch.

Plan room
Mobile PlanRoom – This is the first official construction app for iPads. It allows architects, engineers and contractors to access drawings from the field without having to carry paper plans. It is designed to synchronise with http://www.BuilditLive.com, a web-based software application that allows project members to share drawings, specifications, and other electronic information. The app also works on iPhones (OS 3.2 or later).

Project management
Procore – This is our favorite construction app. It allows users of Procore construction software to create, manage and share Procore project data from their phones. Specifically, users can create and manage punch list items, access contact data, share and store project photos, log time card entries and more. The Procore iPhone app has a rating of 4.5 and can be used on iPhones (OS 3.0 or later), iPads and iPod Touch.

Reference
I.D. Wood – This is a very popular app that is highly – and widely – rated. Not only is it an iTunes Staff favorite, but the app has been reviewed by BobVilla.com and “This Old House” staff. I.D. Wood helps users identify different types of woods from around the world. It presents screen samples and detailed information for almost 160 different woods. The app costs $4.99 and is available on the iPhone (OS 3.0 or later), iPad and iPod Touch.

[steel] – This is a popular and highly rated reference tool about structural steel. It gives users access to the current and historic AISC Structural Steel Database, right from their phone. The developer claims it has “everything you will need when checking / drafting / designing a steel member.” With over 60 ratings and a 4.5 rating, this is easy to believe. The app is $4.99 and can be used on the iPhone (OS 3.0 or later), iPad and iPod touch.

Kaynak: The Best Construction Management Apps for the iPhone and iPad

Kategoriler:Haber, Makale, Teknoloji Etiketler:, , ,

Olumlu Düşünmenin Hafıza Üzerindeki Etkileri

Temmuz 14, 2011 1 yorum

Beyin, alt beyin, üst beyin, sinir sistemi diye üç kısımdan oluşur. İnsan beyninin diğer canlılardan farkı, üst beynin gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Alt beyin daha çok otomatik fonksiyonları denetler. Kalbimizin atması, kan basıncı, hormonlar alt beyin tarafından idare edilir.

Üst beyin ise, daha çok entellektüel işlevlidir. Bilgiler burada kaydolunur, değerlendirme burada yapılır, davranışlar buradan idare edilir.

Peki, üst beyin alt beyni kontrol edebilir mi? Yapılan araştırmalar, bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Biz, mutlu olmayı düşününce mutlu oluyor, hastalığı kafamıza takınca da hasta oluyoruz. Yani, düşünce tarzımız; hem yaşantımızı, hem de bedenimizi etkilemektedir.

O zaman şu ortaya çıkar: Beynimizin bizim için en önemli tekniği, olumlu düşünmenin ileri şekillerini uygulamasıdır.

Olumsuz zihni kurgu, yani olumsuz düşünce ise beynimizi kendimize karşı olumsuz çalışmaya programlayacaktır.

Örneğin bir futbolcu, üç kez kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen topu dışarıya atmıştır. Bir dahaki maçta aynı hatayı yapmak istememektedir. Bunun için beynini şöyle programlamıştır: “Topu dışarı atmayacağım. Topu dışarı atmayacağım.” Bunu kendi kendine defalarca söylemiş ve maça çıkmıştır. Sonuç: Topu yine dışarı atmıştır.

Burada futbolcunun yaptığı hata, topu kaleye atmaya değil, dışarı atmamaya şartlanmasıdır. Bu durumda beyin, kalenin içine değil, dışına kilitlenmiştir. Bu olumsuz uyarıcı da, başarıya değil, başarısızlık korkusu yüzünden başarısızlığa götürmüştür.

Olumlu düşüncede temel nokta, beyni olumlunun üzerine programlamaktır. Yâni, başarısız olmamayı değil, sadece başarmayı düşünmelisiniz.

Bunu hafıza noktasında düşünürsek, unutmayı değil hatırlamayı seçmeli, ona kilitlenmelisiniz.

Evet, başarının en önemli anahtarlarından birisi, beynin olumlu düşünceye programlanmasıdır. Bu ise, gerçek bir özeni gerektirmekle beraber, aslında zevkli bir uğraştır.

OLUMLU DÜŞÜNMENİN GETİRİLERİ

Amerika’da bir okulda ilginç bir deney yapılır. Özel bir sınıf oluşturulur ve bir grup öğretmen bu sınıfa verilir.

Öğretmenlere, bu sınıftaki öğrencilerin çok seçme öğrenciler olduğu söylenir. Öğrencilere de aynı şekilde, öğretmenlerinin çok seçme öğretmenler oldukları belirtilir.

Yıl sonunda, sınıfın başarısı hârikadır. Okul müdürü, o öğretmenlerle bir toplantı yapar ve sınıfın gerçekte kura ile, gelişigüzel bir şekilde oluşturulduğunu açıklar. Bunun üzerine öğretmenler, “Bu durumda, demek ki biz süper öğretmenleriz.” derler. Müdür cevap verir: – Hayır, sizler de kura ile seçildiniz.

İnsanların ortaya çıkaracakları eserler, genellikle yakın çevresindeki insanların kendilerinden bekledikleriyle doğru orantılıdır.

 

Kaynak: BIYMED

Kategoriler:Makale Etiketler:,

Günü 25 Saate Çıkarmak İçin Zaman Yönetimi

Temmuz 14, 2011 Yorum bırakın

Hayatta büyük işler başarmış alimlerin, liderlerin, dahilerin de haftada 168 saati, günde 24 saati vardı. Bu kişilerin ortak özelliği, zamanlarını büyük bir ustalıkla yönetmeleriydi. Dağıtımı adil olarak yapılan bu kaynağa hepimiz eşit sürelerde sahibiz; ancak farklı şekillerde kullanıyoruz.

Hedeflerimize ulaşma konusunda kritik öneme sahip olan kaynaklardan biri, zamandır. Esasen zaman ile ekonominin temel sorunu arasında sıkı bir işbirliği vardır. Ekonominin temel sorunu olan kıt kaynaklar ile sınırsız olan insan ihtiyaçlarının karşılanması zaman yönetimi açısından da farklı bir durum değildir; çünkü öğrenme isteğimiz ve ihtiyacımız sonsuzdur ancak zamanımız kıtdır, bu durumda zamanı akıllıca kullanmamız gerekmektedir. Zamanın en önemli özelliği, kullanımının diğer kaynaklar gibi daha sonraya ertelenememesidir. Bankaya yatırdığınız parayı istediğiniz zaman çekebilirsiniz ama zaman yönetiminde “Bebu zamanı daha sonra kullanayım” diyemezsiniz, zamanı geçmiştir, bunun için şimdiki zamanı geleceğiniz için en şekilde kullanmalısınız.
Hayatta büyük işler başarmış alimlerin, liderlerin, dahilerin de haftada 168 saati, günde 24 saati vardı. Bu kişilerin ortak özelliği, zamanlarını büyük bir ustalıkla yönetmeleriydi. Dağıtımı adil olarak yapılan bu kaynağa hepimiz eşit sürelerde sahibiz; ancak farklı şekillerde kullanıyoruz. Kimimiz zamanını israf ederek başıboş geçirirken, kimimiz ise amaç odaklı çalışarak zamanının her anını faydalı bir şekilde değerlendiriyor. İşte zamanı etkili kullanan, gıpta ettiğimiz bu kesim toplumumuzda başarılı olan kişileri temsil etmektedir. Öncelikle sahip olduğumuz bu değerli kaynağın amaçlarımıza ulaşmada ne kadar önemli olduğunun farkına varmalı, sonraki etapta ise bu kaynağı en etkili şekilde yönetmeyi öğrenmeliyiz.

Zamanı Anlamak
Madde devamlı hareket ve enerji halindedir. İşte bu hareket ve enerji zaman kavramını ortaya çıkarmaktadır.
Hepimizin bazı anlarda kullandığı iki cümle kalıbı vardır: “Zaman ne çabuk geçti” ve “Zaman durdu, sanki geçmiyor…” Bu ifadeler bizi zamanı nasıl algılamamız konusunda bilinçlenmeye götürmektedir. Einstein, kendisinden izafiyet teorisini açıklaması istendiğinde şu açıklamayı yapmıştır: “Ateşin üstünde 1 dakika 1 saat gibi geçerken, güzel bir kadının yanında 1 saat 1 dakika gibi geçer.”
Einstein’in zamanın izafi oluşu ile yaptığı bu açıklama bize zamanın kişiye göre değişen subjektif bir ölçüsü olduğunu da açık bir şekilde göstermektedir. O halde, zamanı daha eğlenceli ve doyumlu yaşamak için anımızdan keyif almayı bilmeli, bunun için de yaptığımız işleri sevmeli, olumlu düşünme alışkanlığını kazanmalıyız.
Sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle zamanı yaşamalıyız; bu şekilde geçen zaman bize sıkıntı vermeden hazla akar, her dakikasından keyif alarak hedefimiz yolunda ilerlemeye devam ederiz.
Zaman Yönetimi Nedir?
Zaman yönetimi yapılacak faaliyetlerin organize edilerek gün, ay ve yıl olarak planlanması ve bir programa bağlanmasıdır. Zamanı kendi çıkarları için yönetmeyi bilen bir kişi psikolojik olarak da rahattır; çünkü her şey bir program dahilindedir, her şey kişinin kontrolü altındadır.
Böylece kişi daha az endişe ve stres yaşar, daha az hata yapar.

Zaman yönetimi için aşağıdaki tanımlamaları yapabiliriz:
Zaman yönetimi, hayatın ritmini yakalamaktır.
Zaman yönetimi, anı kaçırmamaktır.
Zaman yönetimi, geleceğe yön vermektir
Zaman yönetimi, geçmişi değerlendirmektir.
Zaman yönetimi, koordinasyon becerisi kazanmaktır.
Zaman yönetimi, şimdiki anı gelecek için organize etmektir.
Zaman yönetimi, erteleme hastalığından kurtulmaktır.
Zaman yönetimi, hedeflerin için program yapmaktır.
Zaman yönetimi, saatlerin, günlerin, ayların nasıl geçtiği konusunda bilinçlenmektir.
Zaman yönetimi, zaman tuzaklarını bilmek ve bunlara düşmemektir.

Zaman Nasıl Yönetilir?
Zaman yönetimi hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için planların yapılması, planların programa bağlanması, alınan sonuçların denetimi ve değerlendirilmesi, sonuç ne olursa olsun esnek olarak hedef için yeni planların hazırlanması sürecidir.

Etkili bir zaman yönetiminde süreç aşağıdaki gibi işler:

Hedef: Zamanınızı etkin bir şekilde yönetmek için öncelikli olarak bir hedefiniz olması gerekir. Hedefler yapılacak işler değildir, yapılacak işler hedeflerimize ulaşmak için gereken faaliyetler zinciridir. Kendinize gerçekçi, ulaşılabilir, ölçülebilir bir hedef koyduktan sonra bu hedefe ulaşmak için aylık, haftalık ve günlük planlar yapmalısınız.

Plan: Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetlerinizi aylık, haftalık ve günlük olarak organize etmeli, bunda işlerin önceliğini göz önünde bulundurmalısınız. İşlerin hangisinin önce yapılması gerektiğine karar veremediğiniz anlarda kendinize şu soruyu sorun: “Bu işi bugün yapamazsam ne olur?” Sonuçlar negatifse o, önemli bir iştir. İşlerinizi böyle bir soru filtresinden geçirdikten sonra öncelik sırasına koyabilirsiniz.

Program: Gün içinde işlerinizi planladıktan sonra, bunları hangi zaman diliminde yapacağınızı da belirtmelisiniz. Dişleri fırçalamak, yemek yemek, banyo yapmak gibi rutin faaliyetlerinizi ayrıca yazmanıza gerek yoktur; çünkü bu hem sıkıcı hem de gereksiz bir işlemdir. Önemli işlerinizi not ederek uygun bir zaman dilimine yerleştirmelisiniz. Öncelik sıralamanıza göre, en önemli işlerinizi en verimli ve enerjik olduğunuz zamanda tamamlamaya önem vermelisiniz.

Sonuç ve Esneklik: Zaman yönetiminde zamanı planlamak kadar önemli olanda sonuçları değerlendirme ve kritik etme şeklinizdir. Plan ve program yaptınız ancak bazı aksilikler yüzünden yüzde yüz programınıza uyamadınız, böyle bir durumda moralinizi bozmamalısınız önemli olan böyle bir durumu görebilmektir eğer böyle bir plan yapmasaydınız belki de neyin zamanınızı boşa harcadığını göremeyecektiniz. Bu nedenle sonuçları esneklikle karşılayıp dersler çıkarmalısınız.

Rapor: Günün sonunda genel bir değerlendirme yapın, kendinize zamanı verimli kullanıp kullanmadığınıza göre 0 ile 10 arasında bir puan verin. Eğer içinizden düşük bir puan vermek geliyorsa, demek ki o günün hakkını tam vermediniz. Bu durumda nelerin zamanınızı çaldığını kendinize rapor edin, böyle bir çalışma yaparak sonraki planlarınız için besleyici bir referans elde eder, bir sonraki sefere planlarınızı daha akılcı bir şekilde hazırlamayı öğrenirsiniz.

Kaynak: BIYMED

Kategoriler:Genel, Makale Etiketler:,

Planlamada Uzmanlık Derecesi Nasıl Olmalıdır?

Nisan 23, 2011 2 yorum

PLANLAMA da UZMANLIK DERECELENDİRMESİ NASIL OLMALIDIR?

Ahmet Avinal
A Professional on Construction Management, İstanbul, Turkey

ahmetavinal@gmail.com

“Planlama” kelimesi hemen  her sektörde benzer algılamaya sebep olmaktadır.

 

İmalat  üretim sektörlerinin en karmaşık, en kapsamlı  sektörü sayılan İnşaat sektörü için ise bu kavramın çok daha önemli ve detaylı bir içeriği vardır. İnşaat Sektöründe uygulanan  projeler genelde kendini tekrar etmez, çalışılan coğrafya hemen  her projede farklıdır, ekipler farklıdır, muhatap olunan idare farklıdır.

 

Bu nedenlerden dolayı. “Planlama”  kavramı içeriği İnşaat sektörü açısından çok daha kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.

 

İnşaat Sektöründe yanlış bir algılama sonucu Planlama kavramı Primavera ve MS Project gibi CPM yazılımları ile sınırlı kalmıştır. Planlama, günümüz teknolojisi ve inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda daha içerikli olarak tariflenmelidir. Konuyu bu çerçevede ele almanın, sektör çalışanlarına mesleki kariyer yolunda yardımcı olacağını düşünüyorum.

 

İnsan Kaynakları Firmalarının, Planlama Profesyoneli  arayış ilanlarında  “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” terimlerini sıkça kullandıkları görülmektedir. Ve genellikle de bu tür arayışlarda, Primavera veya MS Project gibi bir CPM yazılımının kullanıcısına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu IK ilanlarından; CPM Programlarının işlevlerin, temel fonksiyonlarından daha kapsamlı sanıldığını, Planlama Sorumlusu personelden de daha içerikli hizmetler beklendiği anlayabiliriz.

 

 “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” gibi işlevsel kavramlar CPM yazılımlarında tümüyle çözülebilir  sorunlar  değildir.
Bu içerik, İnşaat sektörü teknik personelinin mesleki eğitimi sırasında, günümüz teknolojilerine uygun bir şekilde ele alınan bir içerik de değildir. Mühendis ve Mimarlar, meslek yaşamlarına atıldıkları zaman bu kavramlardan bahsedildiğini görmektedirler.


İnşaat Sektöründeki firmalara genel olarak baktığımızda da, henüz veri paylaşım düzeni  olan ERP  sistemlerine geçilmediği, yönetimlerde kişisel becerilerin ön planda olduğunu görürüz. İnşaat firmalarının büyük bir çoğunluğunda, “Planlama” konusunda  beklentilerin büyük olmasına karşılık, firmada ortak bir planlama kültürünün oluşmadığını görürüz. Genelde, bu  işlevlerin sorumlusu olarak konuya 1-2 planlama mühendisi atanmış ve çözüm onların kişisel becerilerine bırakılmıştır.

 

Bütün bunlara bakıldığında, bu konularda bir kavram kargaşası yaşandığını görürüz. Gerek inşaat firmaları gerek planlama teknik personeli açısından, bu kavramlara yüklenen içeriğin daha detaylı tariflenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

 

İnşaat Firmalarının ve Teknik Personelin büyük bir çoğunluğunun  önemli yanılgıları “Primavera” veya “MS Project” yazılımlarını, bu başlıklarda tam bir çözüm aracı olarak görmeleri ve bir “CPM” programı ve bir program kullanıcısı ile “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” konularının çözümleneceğini sanmalarıdır.

 

İnşaat Firması açısından “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü”  içeriğini tüm kapsamı ile düşünecek olursak, bu bahsedilen hizmetlerin firma bünyesinde sağlıklı ve doğru biçimde yürütülebilmesi, günümüz şartlarında, VERİ Paylaşımını sağlamadan mümkün değildir.

Bu konular öncelikle ve de kesinlikle Firma içi veri paylaşımını sağlayacak olan ERP sistemini gerektirir.

ERP; bir işletmenin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı olan, çoklu-modül uygulamalı yazılım ile desteklenen, kurumsal yönetim planlama ifade eden bir endüstri terimidir.

ERP Sisteminin olmadığı düzenlerde İnşaat Yönetiminin çeşitli safhalarında yer alan, Teklif, Planlama, Yürütme, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü, Satınalma Yönetimi gibi  konular hiçbir şekilde sağlıklı bir şekilde çözülemez.

Bu (CITC-V) kongrede ayrıca sunduğum;
“İnşaat Yönetim” ERP Programlarında; Bir Keşfin, CPM  Programına Aktarım Algoritmasının Oluşturulması üzerine bir Çözüm”  başlıklı diğer bildirimde, planlama konusunu, ERP düzeninde nasıl ele aldığımı anlatmış ve örneklemiştim.

1972 de başlayan meslek yaşamım süresince,  Planlama Teknik personelinin yalnızca Primavera veya MS Project kullanımındaki becerileri ile değerlendirildiğini gördüm.  Bunun bir uzmanlık alanı olarak tanımlanması ve derecelendirilebilmesi gerekmektedir. “Planlama” kavramı inşaat yönetiminin en temel öğesidir. Bu içerikte tecrübe kazanmış, kariyer yapmış teknik personelin CV lerinde bu uzmanlık seviyesinin de tariflenebilir olması gerekmektedir.

Bu içerikte bir beyin fırtınasını başlatmak için bu bildiride aşağıdaki kişisel düşüncelerimi sunmayı uygun buldum. Bu değerlendirmenin, Planlama konusunda kariyer yapan Teknik personele, konum ve hedeflerini belirlemekte  yardımcı olacağına inanıyorum.

PLANLAMA da UZMANLIK DERECELENDİRMESİ Nasıl olmalıdır?

Teknik Personel için PLANLAMA uzmanlığını da  Judo’da olduğu gibi tecrübe ve ustalığı belirtmek için 7 kuşak ile ifade edecek olursak (Beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi, siyah ) gibi

1.Kuşak Planlamacı (Planlama Çırağı) : Üniversitede, bir sertifika programında veya özel bir eğitim programında Primavera veya Microsoft gibi bir programın eğitimini almış, CPM metodolojisini  anlamış olan  planlamacıdır.

Bu seviyede bir planlamacı Planlama Veri Giriş Personeli olarak görevlendirilebilir.

2. Kuşak Planlamacı  (Planlama Asistanı) : Bu aldığı eğitim ile bir kaç inşaat uygulama projesinde, Proje müdürü veya Teknik müdür’ün talepleri ve direktifleri doğrultusunda ve muhtemelen İdarenin talep ettiği içerikte, genelde 1000 aktiviteyi geçmeyen İŞ Programını yapmış olan Teknik personeldir.

Bu seviyede bir planlamacı Planlama Mühendis Asistanlığı görevini  yürütebilir

3.Kuşak Planlamacı (Planlama Mühendisi) :

a- Bu içerikteki Programların eğitimini Üniversitelerde, seminer programlarında veya özel eğitimlerde verebilecek düzeyde bilen
b- VEYA Uluslar arası Müşavir Firmalarca denetlenen, Planlama konusunda bu müşavirlerin detaylı talepleri doğrultusunda daha kapsamlı planlanması zorunlu olan Yurt Dışı projelerde bu görevi yürütmüş planlamacılar.
c- Firma içinde geliştirdikleri bazı parça çözümler veya Excel ile Primavera ile keşif-teklif verilerinin iletişimini sağlamış ve hatta uygulamayı kısmen de olsa İş Programına uygun yürütmeye çalışan firmalarda yetişmiş Teknik elemanlar.
Bunu gerçekleştirebilen firma sayısı Türkiye de 4 veya 5 dolaylarındadır.

Bu seviyede bir planlamacı Planlama Mühendisliği görevini  yürütebilir.

4.Kuşak Planlamacı  :

Bu kuşak seviyesinde planlamacı olabilmek için Planlama Mühendisi seviyesinde olmanın dışında, Planlama kültürüne sahip bir firmada bulunma gerekliliğini de getirir. Firmada, aşağıda belirtilen modüller arasında veri iletişimini sağlayabilen bir sistemin kurulmuş olması gereklidir.

Bunlar; Metraj – Birim Fiyat – Analiz – Teklif – İmalat Tespit – Bütçe –  Primavera veya Microsoft Project  olarak söylenebilir. Bu  modüller arası “Veri Yönetimi” nin sağlanamadığı durumlarda Firmaların  “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış” olarak dile getirdiği kavramları takip edebilmek, doğru bir şekilde raporlayabilmek pek olası değildir. Dikkat ederseniz bu 3 kavramın içine “Maliyet Kontrolü”  kavramı dahil edilmemiştir.

Bu seviyede bir planlamacı Teknik Müdürlük görevini de başarı ile yürütebilir.

5.Kuşak Planlamacı :

“Maliyet Kontrolü” kavramının da takip edilip yöneltilebileceği, bu kuşak seviyesinde planlamada   mutlak ve mutlak  ERP sistemi içinde çalışılmasına ihtiyaç vardır.  “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” olarak bahsedilen bu 4 lü kavram o firmanın veya o projenin tüm parasal ve miktarsal ve de zamansal verilerinin paylaşımını sağlayan ERP sistemi içinde çalışılmadan sağlanamaz.

Bu noktada veri paylaşımı, iletişimi ve kontrolünün sağlanması gereken modüllerin şunlar olması gerektiğini söyleyebiliriz;
Metraj – Birim Fiyat – Analiz – Teklif  & Keşif – İmalat Takip – Bütçe –  Primavera veya Microsoft Project – Maliyet muhasebesi, Puantaj, İmalat üretim, Depo, Demirbaş, Satın alma. Yönetimi

Bu kuşaktaki Planlama uzmanının hakimiyeti yalnızca teknik içerik değil aynı zamanda finansal ve maliyet muhasebesi  konularını da kapsamaya başlamıştır.

Bu seviyede bir planlamacı Proje Müdürlüğü görevini de başarı ile yürütebilir.

6.Kuşak Planlamacı (Planlama & Maliyet Veri Yönetim Danışmanı – Müşaviri ) :

Bu  seviyede artık bir kişiden değil, bir firmadan, profesyonel bir oluşumdan bahsedilebilir. Bu seviyeye gelmiş bir planlama uzmanı artık kendi ekibi veya ekipleri ile bu hizmeti bir profesyonel olarak İnşaat  Firmalarına veya Yatırımcı Firmalara verebilen bir oluşumun içinde olmalıdır.

7.Kuşak Planlamacı:

Bu  seviyede  profesyonel bir oluşumdan ziyade belki bir Planlama Duayeninden  bahsedilebilir.