Arşiv

Archive for the ‘Şantiye Yönetimi’ Category

MALZEME ZAİYATI NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

MALZEME ZAİYATI NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?

Teslim alma ve depolama ve koruma kayıpları

1. Miktarı tartı ile tespit edilebilecek malzemelerin teslim alımlarında, tartım işlemi yapılıp irsaliye ile kontrol edilmelidir.

2. Miktarı sayılarak tespit edilecek malzemelerin teslim alımlarında, sayım işlemi yapılıp irsaliye ile kontrol edilmelidir.

3. Miktarı ölçülerek tespit edilecek malzemelerin teslim alımlarında, ölçüm işlemi yapılıp irsaliye ile kontrol edilmelidir.

4. Malzeme teslim alımları mesai saati içinde yapılmalıdır.

5. Malzeme depolamaları her an kolay sayılıp ölçülebilecek şekilde yapılmalıdır.

6. Malzemeler zaman ve mevsim koşullarına göre bozulmayacak şekilde depolanmalıdır.

7. Açıkta depolamalarda, malzeme mümkün olduğu kadar kullanılacağı yere yakın depolanmalıdır.

8. Çalınmalara karşı, şantiyenin etrafı çevrilmeli, kıymeti malzemeler kilitli yerlerde saklanmalı, şantiye giriş ve çıkışları bekçi kontrollü kapılardan yapılmalıdır.

9. Şantiyeden çıkan araçlar kontrol edilmelidir.

Malzeme kullanım kayıpları

10. Özellikle parça malzemelere ihtiyaç duyulan imalatlarda, (tuğla duvar imalatı için tuğla parçası, kalıp imalatı için kısa boy kereste) sağlam malzemenin ziyan edilmemesine özen gösterilmeli, bu amaçla kullanılabilir parça malzemeler kolay görünür şekilde imalat yerinde bulundurulmalıdır.

11. Kalıplar her kullanımdan sonra temizlenmeli, kullanım önceside yağlanmalıdır.

12. Kalıp ve iş iskelesi sökümlerinde, kalıp malzemelerine zarar verilmemeli, kalıp ve iş iskelesi elemanları teker teker sökülmelidir.

13. Yüksek katlardaki kalıp malzemesi aşağı atılmamalı, indirilmelidir.

14. Harçlı imalatlarda kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, fazla harcın ziyan olmaması için kullanılabilecek yerler önceden belirlenmelidir.

HATALI İMALAT KAYIPLARI

15. İmalata geçmeden önce, mimari, tesisat ve montaj projelerinin uygunlukları incelenmeli, betonarmede bırakılması gereken tesisat geçişleri bırakılmalıdır.

16. Temeller gereğinden derin kazılmamalı, dolgular iyi sıkıştırılmalıdır.

17. Kalıplar ipinde, şakülünde ve terazisinde olmalıdır.

18. Duvarlar ipinde, şakülünde ve gönyesinde yapılmalıdır.

19. İzolasyonlar kontrol edilmeden sonraki imalata başlanmamalı, imalat sırasında izolasyonlar bozulmamalıdır.

20. Boya işlerinde her iş bitmeden son kat boya yapılmamalıdır.

DİĞER

21. Malzeme kare balansı yapılarak fire miktarları belirlenmeli, ay sonlarında malzeme zayiat oranları görülebilmelidir.

22. Bütçe malzeme bedeli hesabında fire düşünülmeli ve fiilide bu fire kontrol edilmelidir.

23. Taşaron hakediş ve/veya kesin hesaplarında ekstra fireler varsa bedeli Taşaron hakedişlerinden kesilmelidir.

24. İş bitimlerinde malzemeler bazında tespit edilmiş zayiat oranlarının teklifte öngörülen zayiat oranları ile mukayesesi yapılmalı, teklif departmanına da geribildirim yapılmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

KAZI VE TOPRAK İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 1 yorum

KAZI VE TOPRAK İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Kazı işlerine başlamadan önce tesis sahasının teknik şartnamede belirtilen aralıklarla Doğal Zemin Plankotesi hazırlanıp idare veya işverenin onayı alınmalıdır. Teknik şartnamede herhangi bir aralık belirtilmemişse 20’şer m’lik aralıklar yeterlidir.

2. Şartnamedeki kazı pozları dikkate alınarak, bitkisel toprak sıyırma, seviye düşürme gibi farklı ödeme kalemleri bulunan kazılar var ise veya proje gereği tesis sahası kısım kısım farklı kotlarda seviye düşürmeye tabi tutulacaksa, seviye düşürme plankoteleri hazırlanmalıdır.

3. Kazı yapılan alanda kayaya rastlandığında, kaya başlangıç kotlarıyla kayalık alanın sınırlarını koordinatlarıyla gösteren kaya başlangıç kotları plankotesi hazırlanmalıdır.

4. Plankotelerde tesis sınırları memleket yerel koordinatlarıyla gösterilmelidir.

5. Tüm plankotelerde memleket yerel koordinat sistemine veya tesis özel koordinat sistemine göre yatay ve düşey akslar işlenmeli, akslar üzerinde kotları da belirten röper noktaları tesis edilmelidir.

6. Aralıklar tüm plankotelerde yatay ve düşey akslara paralel olarak aynı uzaklıklarda alınmalıdır.

7. Plankoteler hazırlanırken, kazı sahasının içinde mevcut bulunan altyapı tesislerinin (boru, elektrik, telefon vb.) olup olmadığı araştırılmalı, bu tür hatlar var ise plankotelere doğrultu, kot, koordinat ve boyut olarak işlenmelidir.

8. Bu tesislerle ilgili kurumlara işe başlamadan önce haber verilmeli ve gerekli ise altyapı deplasmanları en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir.

9. Akaryakıt fiyat artışlarında (sözleşmede fiyat farkı ödeniyorsa) ve yıl sonlarında o ana kadar yapılan kazılar için kazı cinslerine göre idare ile tespit tutanağı düzenlenmelidir.

10. Her tür kazı için projeler, teknik şartnameler ve zemin raporları dikkatlice incelenerek kazı planları hazırlanmalıdır.

11. Kazının başlayacağı ve tamamlanacağı kotlardaki kazı sınırları koordinatlarıyla birlikte belirlenmelidir.

12. Kazının tamamlanacağı kotta, temel çalışmalarının yürütülebilmesi için, temel kenarı ile kazı kenarı arasında çalışma mesafesi bırakılıp bırakılmayacağı belirlenmelidir.

13. Yeraltısuyu bulunan veya kendini taşıyamayan zeminlerde bırakılacak çalışma mesafesi için aşağıdaki kriterler gözden geçirilmelidir.
• Temel kalıbı desteklerinin monte edilebileceği mesafe incelenmelidir.
• Donatı paftaları incelenerek temel donatıları içinde U şeklinde büyük firkete demirleri varsa, bunların yerleştirilmesi sırasında, kazı şevlerinin engel teşkil etmeyecek mesafede olmasına dikkat edilmelidir.
• Yeraltı suyu bulunduğu takdirde temel kenarında su tahliye kanalı için bırakılacak mesafe incelenmelidir.

14. Yukarıdaki kriterler herhangi bir ek mesafe gerektirmiyorsa, temel ile kazı kenarında bırakılacak çalışma payı minumum 60 cm alınmalıdır.

15. Sağlam ve kaya zeminlerde yukarıdaki kriterler söz konusu olmaz ise, yapılacak sandık kazılarda kazı kenarları kalıp gibi kullanılarak temel betonu dökülebillir. Bu durumda kalıptan yapılacak tasarruf ile beton dökümünden oluşacak ilave zayiat maliyet açısından mukayese edilmelidir.

16. Tabandaki kazı sınırları belirlendikten sonra, zeminin cinsine ve geoteknik rapor verilerine göre kazı şevi tespit edilerek, kazı başlangıç kotundaki sınırlar belirlenmelidir.

17. Kazı tabanı kademeli ise, kazı planında her kademenin kotu ayrı ayrı belirtilmelidir. Bu kot tesbit edilirken grobeton kalınlığı, zeminde iyileştirme dolgusunun olup olmayacağı gibi kriterler incelenmelidir.

18. Kazı tabanında yeraltı suyu çıkma ihtimali varsa, bu suyun tahliyesi için çevre kanalları ile daha düşük bir kotta toplama çukuru kazı planına işlenmelidir.

19. Kazı mahaline kamyon girecekse kamyon iniş rampası kazı planı üzerinde gösterilmelidir.

20. Derin ve iniş rampası bulunmayan bir kazı yapılıyorsa, çalışan personelin kazı mahaline inebilmesi için yapılacak geçici merdiven kazı planına işlenmelidir.

21. Plan çizimlerindeki tüm veriler işlendikten sonra planın çeşitli kısımlarından en ve boykesitler, kademeli olarak yapılacak kazılardan ise her kademeyi gösteren kesitler alınmalıdır.

22. Plankote ve kazı planlarının tamamlanmasından sonra, Kazı Yöntem Raporu hazırlanmalıdır.

23. Kazı Yöntem Raporunda yapılacak kazının niteliği (ünite, bitkisel toprak sıyırma, seviye düşürme, boru hattı vb.), kazıda geçici iksa olup olmayacağı (ahşap, çelik, palplanş vb.), temel işlerinden önce herhangi bir altyapı imalatı olup olmayacağı hakkında bilgi verilmelidir.

24. Kazı Yöntem Raporunda kazıda kullanılacak kazıcı, yükleyici, kırıcı gibi ekipmanlar ile kamyonlar belirtilmelidir.

25. Kazıda kullanılacak ekipman sayısı kazının cinsine, süreye ve şartlara göre belirlenmelidir.

26. Kazıda kullanılacak kamyon sayısı ekipmanların boş kalmasını önleyecek yeterlilikte olmalıdır.

27. Saha içinde kamyonların çalışması amacıyla, inşaatın diğer aktivitelerini etkilemeyecek bölgelerde geçici servis yolları temin edilmelidir.

28. Ekipman operatörleri ile kamyon şoförlerinin sertifika ve ehliyetleri kontrol edilmelidir.

29. Kazı sahasından şehir trafiğine bağlanılan noktada trafik işaret levhaları ile sarı ışıklı bir ikaz levhası bulunmalıdır.

30. Derin kazılarda şev yüzeyleri kafes tel çelik hasır veya şatkretle korunmalıdır.

31. Kazı Yöntem Raporunda, kazı sahasında mevcut altyapı tesisleri var ise bunların nasıl korunacağı belirtilmelidir.

32. Kazı Yöntem raporunda, kazıdan çıkacak bitkisel toprağın, vasıfsız toprağın, geri dolguya elverişli toprağın veya kaya gibi malzemenin saha içinde veya dışında nerelere taşınıp depolanacağı belirtilmelidir.

33. Saha içindeki depo alanları inşaatın çeşitli safhalarını etkilemeyecek bir yerde seçilmelidir.

34. Saha dışındaki taşımalar için idare veya uzman ekip sözleşmelerinde mesafeye bağlı bir ödeme kalemi mevcut ise döküm sahalarının şantiyeye uzaklıkları tutanakla tesbit edilmelidir.

35. Kazı esnasında oluşabilecek yeraltı suları kazı sahasından uzaklaştırılmalıdır. Bu amaçla temeller için bırakılan çalışma mesafesinin dışında suların toplanıp akabileceği 30-50 cm genişliğinde, 10-30 cm kalınlığında kanallar kazılmalıdır. Yumuşak bir zeminde çalışılıyorsa kanalların içi kaba mıcırla doldurulmalıdır.

36. Yeraltı suyu, kazı sahasının içinde en düşük noktada kazılan bir çukur içine yerleştirilen ve çevresine delikler açılmış bir varilde toplanmalı ve buradan varillin içine yerleştirilen otomatik seviye şamandıralı bir dalgıç pompayla tahliye edilmelidir.

37. Pompa seçiminde gelen suyun debisi, suyun tahliye edileceği yere olan yatay ve düşey mesafeler dikkate alınmalıdır.

38. Derin kazılarda pompanın çalışması ve durması sırasındaki darbe etkisine dayanabilmesi amacıyla pompa çıkışına esnek hortum yerine çelik boru takılmalıdır.

39. Yeraltı suyunu tahliye edecek boru sistemi saha içindeki araç trafiğinin olduğu bölgelerde toprağa gömülerek korunmalıdır.

40. Pompanın varilin içine indirilmesi ve çıkarılması esnasında elektrik kablolarından tutulmasını engellemek amacıyla bir kaldırma sistemi yapılmalıdır.

41. Kazıdan çıkan bitkisel toprak önceden kararlaştırılmış bölge ya da bölgelere depo edilmelidir. Bu toprak sonradan peyzaj işleri için kullanılabilir. Bitkisel toprağın hayatiyetini koruması için yüksek yığınlar halinde stoklanmamalıdır. Ağırlık altında kalan kısım bitkisel toprak özelliğini kaybedebilir.

42. Kazı malzemesinin dolguda kullanılması durumunda dolgu yapılacak yerin bitkisel toprağı ile varsa çürük zemini alınmalıdır.

43. Her iş makinası kendi fonksiyonunda çalıştırılmalı ve günlük üretimleri saat bazında kontrol altında tutulmalıdır.

44. Hafriyat ve dolgu ödemeleri şevlere göre değil düşey düzlemlere göre yapılıyorsa emniyetli olan en dik şev tercih edilmelidir.

45. Gereğinden fazla sıkıştırmanın dolguya zarar vereceği unutulmamalıdır.

46. Dolgu malzemesi şartnamede gösterilen orandan fazla kil ve organik madde içermemelidir.

47. Dolgu altındaki boru işleri ile sanat yapıları dolgu öncesinde tamamlanmış olmalıdır.

48. Dolgu malzemesinin rutubet değeri belli sınırlar içinde olmalıdır.

49. Dolgu malzemesinin içinde 15cm’den büyük taş-kaya parçaları bulunmamalıdır.

50. Dolgu sahasının tabanı, istenen kotta ve şartnameye uygun zemin olmalıdır.
51. Herhangi bir dolgu işlemine başlamadan önce gerçeğe yakın bir metraj çıkarılmalı ve hacme göre yaklaşık kamyon sefer sayısı hesaplanmalıdır. Bu hesap yapılırken kabarma katsayısı da gözönünde tutulmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

KALORİFER TESİSATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

KALORİFER TESİSATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Tesisat boruları stoklanması ve taşınması standartlara uygun olmalıdır.

2. Boruların temizliği her aşamada önemli olmasına karşın bilhassa montaj aşamasında boru içinde taş, kum vb. yabancı madde bulunmamasına dikkat edilmelidir.

3. Boru montajlarından önce taşıyıcı kaideler hazırlanmalıdır.

4. Boru montajlarında ve kaynağında uygun malzeme, iyi alet, ekipman ve sanatkar elemanlar kullanılmalıdır. Işin ehli olmayanlar çalıştırılmamalıdır.

5. Çelik boru kaynağından önce kaynak ağızları temizlenmeli, kaynak ağzı açılmalıdır.

6. Gereksiz boru kesişmelerinden kaçınılmalıdır.

7. Boru montajında ilk önce uzun yatay hatlar çekilmelidir.

8. Borular arası açıklık izolasyondan sonra 5 cm. olmalıdır.

9. Çap düşmeleri dirseklerden sonra yapılmalıdır.

10. Boru tesisatlarında ters eğim yapılmamalıdır.

11. Vana montajları görülür yerlerde ve müdahele edilebilir olmalıdır.

12. Tesisat, boru montajından sonra test edilmelidir. Test öncesi fan-coil, vana vb. tüm montajlar yapılmalıdır.

13. Soğutma grubu, kazan, genleşme tankı vb. ekipman montajlarında teknik normlara ve üretici şartnamelerine uyulmalıdır.

14. Boru izolasyonlarında azami özen gösterilmeli, izolasyon ekleri kendi malzemesi ile kapatılmalı, izolasyon üzerleri 15 cm aralıklarla elektrik bağı ile bağlanmalıdır.

15. Drenaj hatları eğimine ve boru çapına dikkat edilmelidir.

16. Drenaj hatları paslanmayacak malzeme ile yapılmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

KALIP İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

KALIP İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Kalıp cinsi ve sistemi sözleşme şartları ve yapının derzleri dikkate alınarak belirlenmelidir.

2. Kalıp miktarı, iş programı, yapının özelliği, üretilecek kalıp metrajı, mevsim şartları, kalıp söküm süreleri dikkate alınarak belirlenmelidir.

3. Kalıplar, düşey ve yatay yükler altında deformason ve oturma yapmayacak şekilde, kullanılan malzeme cinsine bağlı olarak TS 647 veya TS 648’e göre tasarlanmalı, devrilme, kayma ve yüzmeye karşı tahkikleri yapılmalıdır.

4. Pano kalıplar için, kullanılan elemanları detayları ile içeren, montaj resimleri hazırlanmalıdır.

5. Pano kalıplar vinçle kaldırıldığında deforme olmamalıdır.

6. Prefabrik kalıp sistemleri kullanıldığında kalıpların sökümü, taşınması ve montajının ne tür ekipmanlarla yapılacağı, ekipmanların üretiminin her safhasında ünitelere yanaşıp yanaşmayacağı irdelenmelidir.

7. Kalıp yüzeyi çapaklardan temizlenmeli, bozuk yüzeyler ve kullanılmayan gergi delikleri çelik macunu ile onarılıp tıkanmalı, yüzey yağlanmalıdır.

8. Beton şerbetinin akıp kaçmasını engellemek için ek yerleri conta veya süngerle tıkanmalıdır.

9. Kalıbın kot, boyut ve koordinatlarının projeye uyumlu olması kalıp yüzeylerinin düşeyliği, kalıbın karşılıklı yüzeyleri arasındaki mesafenin sabitliği, derz yerleri, derz yerinde pah çıtası olup olmadığı kontrol edilmelidir.

10. Dikmelerin, enlemelerin, diyagonallerin, gergi çubuklarının, payandaların kalıp tasarım hesap ve çizimlerine uygunluğu adet ve yerleşimleri incelenerek kontrol edilmelidir.

11. Betonun rahat dökülebilmesi için gerekiyorsa yeterli emniyeti sağlayan çalışma platformu yapılmalıdır.

12. Kalıp yapımına başlamadan önce, dökülecek beton içinde bırakılacak, donatı, su tutucu bant, ankraj levhası, ankraj bulonu, boru gibi malzemelerin projelere uygun olarak imalatı sağlanmalı ve bunların kalıba nasıl monte edileceği planlanmalıdır.

13. Dökülecek beton bölümü içinde bırakılacak delik ve boşluklar ile boru, ankraj bulonu, ankraj levhası, su tutucu bant gibi aksesuarların kot, koordinat ve boyutları projeye uygun olmalıdır.

14. Aksesuarların beton dökümü sırasında biçim ve konum değiştirmelerinin önlenmesi için tedbirler alınmalı, ankraj bulonlarının yiv ve çentikleri greslenip naylonla sarılarak beton etkisinden korunmalıdır.

15. Kalıp alma süreleri için şartnamede belirtilen değerler dikkate alınmalıdır. Ancak kür uygulaması, hava sıcaklığı ve diğer olumlu şartlar altında beton numunelerinin yeterli mukavemete ulaştığı tesbit edilirse kalıp sökümü kontrol mühendisinin de onayı ile daha erkene alınabilir.

16. Kalıp elemanlarının kullanma sayısı o kalıp sisteminin kalitesini de gösterir. Bu sayı ahşapta dört, metal olanlarda ise ondan fazla olmamalıdır.

17. Vibratör kafası kalıp yüzeyine değdirilmemelidir. Kalıbın titreşimi isteniyorsa kalıp vibratörü kullanılmalıdır.

18. Gereğinden fazla takviye, bağlantı elemanı, çivi kullanılmamalıdır.

19. Kalıplar, demir montajından önce kalıp yağı ile yağlanmalıdır.

20. Betonlamadan önce kalıplar su ile nemlendirilmelidir.

21. Paspayları düzenli bir şekilde yerleştirilmelidir.

22. Betonarme perde ya da döşemede tesisat veya diğer bir amaçla projede gösterilmiş delik veya boşluk varsa buraya kutu konmalı, betonarme kalıbında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

23. Pano birleşimlerinde betonlama sırasında beton suyu sızıntısı olmamalıdır.

24. Beton sonrasında kalıp sökümünde zayiat verilmemelidir.

25. Sökülen kalıplar zaman geçirilmeden temizlenip, yağlanıp, yatay olarak istif edilmelidir.

26. Kalıpta zedelenmiş yerler varsa sökümün sonrasında hemen tamir edilmelidir.

27. Ahşap kalıpları, araları harcı akıtmayacak, çarpılmayacak, projesindeki şekil ve ölçülere tamamen uygun bir beton kitlesi elde edebilecek tarzda sağlıklı yapılmalı ve takviye edilmiş olmalıdır.

28. Toprak ve benzer malzeme ile örtülmeyecek olan betonların bir yüzdeki kalıp tahtaları eşit kalınlıkta olmalıdır.

29. Kalıp yüzünde kullanılacak tahtaların kalınlığı, 2 cm’den az olmamalıdır.

30. Dış tesirlere, darbelere maruz betonlarda sivri köşe ve hatlara mani olmak için bu kısımlarda kalıplar çıta ile beslenmelidir.

31. Beton dökülmeden veya döküldüğü esnada kalıplarda herhangi bir hata görülürse bu hata giderilinceye kadar iş durdurulmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

ELEKTRİK İŞLETME TESTİ UYGULARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 2 yorum

ELEKTRİK İŞLETME TESTİ UYGULARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Enerji verilmeden önce yapılması gerekli kontroller

1. Bağımsız bölümlerde anahtar priz bağlantılarının ve üst bağlantılarının tam yapılıp yapılmadığının gözle kontrolü yapılmalıdır.

2. Bağımsız bölüm içi sigorta bağlantılarının tam ve eksiksiz olarak yapıldığı, civata ve vidaların tam sıkılıp sıkılmadığı kontrol edilmelidir.

3. Bağımsız bölüm içi elektrik panosu giriş ve çıkış linyelerinin renk kotlarının (faz, nötr, toprak) uygunluk kontrolü yapılmalıdır.

4. Kaçak alım rölesinin tam ve eksiksiz yapıldığının kontrolü yapılmalıdır.

5. Kablo şaftındaki kabloların projesine göre uygunluk ve kesik kopuk ve arızalı durum kontrolu yapılmalıdır.

6. Sayaç giriş, çıkış sigortalarının uygun emperay kontrolü yapılmalıdır.

7. Pano-bağımsız bölüm sayaç numarası uyum kontrolü yapılmalıdır.

8. Ana dağıtım panosu içindeki; şalter, sigorta, sayaç kablo bağlantı vida civatalarının yeterince sıkıldığının kontrolü yapılmalıdır.

Enerji verildikten sonra yapılması gerekli kontroller

9. Tüm bağımsız bölümlerdeki sigorta ve kaçak akım röleleri kapalı durumuna getirilmelidir.

10. Bağımsız bölüm numara sırası ile teker teker bağımsız bölümlere enerji verilerek, VOCTİMETRE ile enerji verilen bağımsız bölümün sayaç ve kolon numaralarının doğruluğu saptanmalı, tüm bağımsız bölümler için işlem tekrarlanmalıdır.

11. Bağımsız bölüm elektrik panosunda tozlar arası gerilimler (380 V), Faz-Nötr (220 V), Faz-Toprak (220 V), Nötür-Toprak (0 V) gerilimleri kontrol edilmelidir.

12. Uygun gerilim değerleri alındıktan sonra, pano girişindeki kaçak akım rölesi, giriş sigortaları, priz linye sigortaları, sıra ile devreye alındıktan sonra, prizlerdeki faz-nötr (220 V), faz-toprak (220 V), nötür toprak (0 V) gerilim değerleri voltmetre ile kontrol edilmelidir.

13. Linye sigorta numaralarına göre mahaller kontrol edilip, doğruluğu pano üzerine yapıştırılmış etiketten kontrol edilmelidir.

14. Aydınlatma linyelerine ayrı ayrı enerji verilip seyyar lamba ile enerji ve anahtar kontrolü yapılmalıdır.

15. Mahal içinde enerji harcayan bir kaynak ile sayacın doğru yönde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

16. Testlerin uygunluğu tespit edildikten sonra tüm bağımsız bölümlerdeki sigortalar, kaçak akım röleleri, elektrik odasındaki sayaç giriş çıkış sigortaları kapalı konumuna getirilmelidir.

17. Ortak mahaller panosuna enerji verilerek buradan çıkış alan gruplarda (merdiven otomatiği) aydınlatma zaman yeterliliği tespit edilmelidir.

18. Yangın alarm sistemi buton devresine basılıp alarm çalıştırılmalı, alarm ve yangın merdiven aydınlatmasının aynı anda devreye girdiği, manuel stop düğmesi ile kapatılabildiği kontrol edilmelidir.

19. Ortak bağımsız bölümlerdeki motor devreleri, toprak hatlarının uygun gerilim kontrolünden sonra, doğru dönüş yönünde olduklarının kontrolu yapılmalı, motor klements ve pano bağlantı stabilite kontrolü yapılmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

İnşaat Projelerinde Taşarona İhale Edilecek İşlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

İnşaat Projelerinde Taşarona İhale Edilecek İşlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Taşaron Tedarik Programı

1. Taşaron tedarik programı hazırlanmalı, ihaleler bu program çerçevesinde yapılmalıdır.
2. Taşaron tedarik programı, iş programı ile uyumlu olmalıdır
3. Birbirine yakın ve sorumlulukları birbiri ile ilgili işler mümkün olduğunca aynı paket altında toplanarak, aynı taşarona ihale edilmelidir.

Teklif İsteme Hazırlığı

4. Toplanacak tekliflerin değerlendirilmesinde de kullanılmak üzere, birim fiyat analizleri önceden yapılmalıdır.
5. Birim fiyat analizi, birim imalatın üretilebilmesi için kullanılan kaynakların nitelik ve miktarlarının ayrıntılı dökümünü ve rayiç bedellerini içermelidir.
6. İhale edilecek işler için ihale dosyası hazırlanmalı, ihale dosyasında, sözleşme taslağı, teknik şartname, projeler, fiyat tarifleri ve miktarları, iş programı bulunmalıdır.
7. Teklif istenecek firmalar belirlenmelidir.
8. Teklif istenecek firmaların, firma olarak faaliyet süreleri bilinmelidir.
9. Teklif istenecek firmaların halen taahhüdündeki işler bilinmelidir.
10. Teklif istenecek firmaların daha önce tamamlamış olduğu işler bilinmelidir.

Teklif İsteme ve Değerlendirme

11. Taşaronlardan teklif istenen işin ihale dosyasında, sözleşme taslağı, teknik şartname, projeler, fiyat tarifleri, miktarları ve iş programı bulunmalıdır.
12. Teklif istenecek iş iyi tarif edilmeli, işin toplam miktarı doğru verilmeli iş miktarının teklif birim fiyatını etkileyeceği unutulmamalıdır.
13. Taşaronlardan sadece birim fiyat teklifleri alınmamalı, birim fiyatların analizi de istenmelidir. Bu çalışma taşaronların birim fiyat mukayeselerinin daha sağlıklı olarak yapılmasına imkan vereceği gibi, işin kapsamı ve teknik şartnamesi konusunda yanlış anlamaları da ortadan kaldıracak, ayrıca taşaronun işi analiz edebilme, dolayısıyla beklenen düzeyde yerine getirme becerisi de bir anlamda değerlendirilmiş olacaktır.
14. Taşaronlardan istenen tekliflerde, taşaronun işini yönetme, kontrol etme ve bu hususlar için eleman tahsisi konusu üzerinde de durulmalı, kısaca taşaronun iş yapma yöntemi ve işe yaklaşımı hakkında bilgi istenmelidir.
15. Yeterli sayıda firmadan teklif alınmasına dikkat edilmelidir.
16. Teklif alınan firmalarla ilgili karşılaştırma tabloları hazırlanmalı, karşılaştırmanın aynı baz ve şartlarda yapılmasına dikkat edilmelidir.
17. Teklif alınan firmalar için hazırlanan karşılaştırma tablolarında taşaron seçim nedeni belirtilmelidir.
18. Taşaron fiyatlarının aynı mertebelerde olması halinde, rekabet unsurlarından yararlanılmalı, ancak maliyet ve piyasa fiyatlarının altına inme konusunda taşaronlar zorlanmamalıdır.
19. İhale edilen işin maliyeti bütçe fiyatlarına göre mukayese edilmelidir.

Sözleşme

20. Taşaronlar için tip sözleşmeler hazırlanmalıdır.
21. Yapılan sözleşmelerde, işverenle yapılan sözleşmedeki bütün şartlar göz önünde tutulmalı, tüm sorumlulukları her zaman taşarona devretmek mümkün olmasa bile, öncelikle işlerin teknik şartları, ödemeler, işin yapılma süresi, ikmal tarihi, sorumluluklar ve şantiyedeki düzenin sağlanması ie ilgili kurallar unutulmamalıdır.
22. Ayrıntılı iş programı yapılarak bütün işlere ait taşaron sözleşmelerinde işe başlama, gelişme ve işin sona erme tarihleri tespit edilmelidir. Bu iş programı taşaron sözleşmelerinde yer almalı, taşaron imalatları arasındaki geçiş noktaları net olarak belirlenip, iş programı taşaronlar arasındaki sorumluluğu da ifade etmelidir.
23. Malzeme işveren tarafından temin ediliyorsa, sözleşmelerde fire oranları konmalı ve fireli malzeme tanımı yapılmalıdır.
24. Taşarondan yeterli avans ve iş bitim garantileri alınmalıdır.
25. Taşaronun sözleşmesel iş süresi ve zaman dilimi iş programı ile uyumlu olmalıdır.
26. Şantiyede aynı iş için farklı taşaronlara farklı fiyatlar oluşturulmamalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Tesisatın, sıva altı veya sıva üstü geçeceği bağımsız bölümler projesinden belirlenmelidir.

2. Sıva altı tesisatta polietilen yanmaz spiral borular kullanılmalıdır.

3. Borular döşemede şap altından, duvarlarda alçı-panel arkasından, asma tavan olan yerlerde asma tavan içinden, asma tavan olmayan yerlerde asmolen içinden geçirilmelidir.

4. Borular serbest bırakılmamalı, kroşe, kablo bağı veya benzeri malzemelerle sabit hale getirilmelidir.

5. Şap altında boruların en fazla üç tanesi yanyana döşenmeli, daha fazla borunun yanyana döşenmesi halinde, aralarında 4 cm mesafe bulunan üçlü gruplar teşkil edilmelidir.

6. Döşeme ve duvarlarda her türlü delme işi, matkapla yapılmalı, keski kullanılmamalıdır.

7. Asmolen döşeme ve tuğla duvarlardaki kanallar itina ile açılmalı, gereğinden daha geniş ve derin kanallar açılıp asmolen tuğlalara zarar verilmemelidir.

8. Alçı paneller üzerine monte edilecek kasa ve armatür yerleri ölçü şablonlarına uygun şekilde titizlikle açılmalıdır.

9. Boruların ferşinden sonra boru içinden paslanmaz galvanizli telden kılavuz çekilmelidir.

10. İletkenler; şap, alçı panel, asma tavan ve sıva işleri tamamlandıktan sonra çekilmeli ve önceden belirlenmiş renk kodlamasına uyulmalıdır.

11. Tesisatta buat kullanılmayacaksa, anahtar ve priz kasalarının içinde yapılacak buatlamada yanmaz klemensler kullanılmalıdır.

12. Priz ve anahtar bağlantı terminalleri dağıtım klemensi olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

13. Kablolar kesinlikle yekpare olarak çekilmeli, kabloda herhangi bir ek olmamalıdır.

14. Çekilen kabloların lamba ve kasa uçları en az 15 cm kalacak şekilde kesilmeli, kesitlere uygun yüksüklerle yüksüklenmeli ve yanmaz klemenslere bağlanmalıdır.
15. Kablolar pano içlerinde de form payı vermeye müsait ölçülerde kesilmeli, yüksüklenmeli ve klemens numarasına uygun kablo kodlayıcıları ile kodlanmalıdır.

16. Anahtar, priz üst elemanları ve armatürler son kat boyadan sonra takılmalıdır.

17. Son kat boyadan önce bütün testler tamamlanmış ve gerekli tutanaklar düzenlenmiş olmalıdır.

18. Panolardaki bağlantılar projesindeki tek hat şemalarına uygun şekilde yapılmalıdır.

19. Panolardaki şalt malzemeler ve bağımsız bölüm isimleri yanmaz ve silinmez etiketlerle projelerine uygun olarak etkilenmelidir.

20. Panoların tek hat ve kumanda şemalarının bir kopyası naylon kılıf içinde panolardaki proje cebinde muhafaza edilmelidir.

21. Banyo küveti ya da duş küveti bulunan bölümlerde koruma bölgesinde (yerden 2,25 m yükseklikte ve küvet ya da duş teknesi kenarlarından 60 cm uzaklıktaki bölüm) sıva altından veya duvar örtülerinin arkasından kesinlikle iletken geçirilmemelidir.

22. Birden fazla anahtar ve prizin yanyana olduğu hallerde grup çerçeveli anahtar ve prizler kullanılmalıdır.

23. Telefon prizleri müstakil olmalı, elektrik priz veya anahtarları ile aynı grup içerisinde olmamalıdır.

24. Akkor flamanlı, halojen vb. ampüllü yüksek ısı yayan armatürlerin ve cihazların iç bağlantılarında ısıya dayanıklı silikon kablolar ve yanmaz klemensler kullanılmalıdır.

25. Topraklama direnci 1 ohm’den veya şartname verilerinden küçük olacak şekilde topraklama sistemi tesis edilmelidir.

26. Topraklama çukurlarına kömür tozu veya kaya tuzu konmalıdır.

27. Topraklama megeri ile gerekli ölçümler yapılıp, tutanaklar düzenlenmelidir.

28. Tüm malzeme ve techizat ilgili standartlara uygun olmalıdır.

29. Temel altında kablo girişleri için bırakılacak Polietilen ve PVC borular projelerdeki ölçülerinde titizlikle uygulanmalıdır.

30. Borular içerisinde galvanizli (paslanmaz) çelik tel bırakılmalı ve boruların tıkanmaması için boru ağızları kör tapalarla kapatılmalıdır.

31. Boru ek yerleri sızdırmazlık sağlayacak şekilde contalanmalı veya yapıştırılmalıdır.

32. Bırakılan PVC boruların içerisinden, daha sonra polietilen borular geçirilmelidir.

33. İki boru arasındaki boşluk, sızdırmayacak şekilde conta veya benzeri malzeme ile doldurulmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

DUVAR VE DÖŞEME KAPLAMALARININ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

DUVAR VE DÖŞEME KAPLAMALARININ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Parke döşeme kaplamaları

1. Parkeler köşeleri keskin, yüzleri pürüzsüz ve daima elyaf istikametinde dik ve paralel olarak biçilmiş ve aynı kalınlıkta olmalıdır.

2. Parkeler, gayet düzgün, kabarıksız, dalgasız, tesviyesinde olmak üzere iyice sıkıştırılarak lamba kısımlarda galvanizli çivi ile, ahşap döşemeye çakılmalıdır.

3. Parke döşemeler, pislikten, sıva, boya ve benzeri kir ve lekelerden korunmalı ve temizlenmelidir.

4. Araları 2mm. açılmış, kabarmış, dalgalanmış, çatlamış, yarılmış parkeler sökülerek yeniden yenileri döşenmelidir.

Karo mozaik ve karo siman döşeme kaplamaları

5. Karo işlerine başlamadan önce bütün alt işler bitmiş, varsa yer süzgeci, wc, küvet çıkışı vb. bitmiş kota göre ayarlanmış olmalıdır.

6. Temizlenmiş ve prizini henüz tamamlamış tesviye betonu yüzü iyice ıslatıldıktan sonra 400 kg. çimento dozlu harçla 2.5 cm. kalınlığında yapılacak bir altlık harcı üzerine altları temizlenmiş ve ıslatılmış karolar döşenmelidir. Pratikte bitmiş döşeme kotuna uygun kalınlıkta 200 dozlu bir altlık betonu/harcı ile doğrudan kaba döşeme üzerine, lastik tokmak ile hafifçe vurulalarak da döşenebilir.

7. Karo döşenmiş yüzeyler gayet düzgün olmalı, ondülasyon, seviye farkı, desen hataları, renk değişikliği ve bozuklukları olmamalı, kırık ve parça karo kullanılmamalıdır.

8. Döşenmiş karolar, altlık harcı prizi tamamlanmadan genel bir muayeneden geçirilerek altlarının dolu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

9. Altları boş kalmış karolar sökülerek yeniden uygun şekilde yerleştirilmelidir.

10. Döşeme kenarlarında yarım veya parça karo kullanmak gerektiğinde bu karolar düzgün bir şekilde kesilmelidir.

11. Derzler en çok 2-4 mm olmalıdır.

12. Döşemenin ertesi günü, (altlık harcı pirizini yaptıktan sonra) döşeme üzeri iyice ıslatılıp derzler gerekiyorsa oyularak temizlenmeli, süpürge yardımı ile çimento şerbeti ile doldurulmalıdır. Karoları tutan bu şerbet olduğu için, dozuna ve döşemeden bir gün sonra yapılmasına dikkat edilmelidir.

13. Derzler çimento şerbeti ile doldurulduktan sonra tam kurumadan testere tozu, talaş veya bez ile, şerbet bulaşık ve kalıntıları ıslatılmadan iyice temizlenmelidir.

14. Temizleme işlerinde tuz ruhu veya benzeri asit ve alkaliler kullanılmayacağı gibi silme makinası da kullanılmamalıdır.

Karo fayans duvar kaplaması

15. Yöntemine göre yapılıyorsa; duvar yüzeyleri iyice temizlendikten ve derzleri açılarak duvar yüzeyi ıslatıldıktan sonra hazırlanan yüze önce 350 Kg. çimento dozlu ince bir çarpma tabaka yapılmalı, bunun üzerine 400 Kg. çimento dozlu harçla aralıkları 1 mm. (düz derzler mimari estetik açıdan genişleyebilir) olmak üzere 5-10 dakika suda bekletilmiş fayanslar kaplanmalıdır.

16. Daha uygun yöntemde ise; iyice kurumuş kaba sıvalı yüzeye, dişli mala ile 2-3 mm kalınlıkta fayans çimentosu yayılmalı, üzerine hafifçe bastırılarak fayanslar yapıştırılmalıdır. (Bu yöntemde fayans ıslatılmaz)

17. Fayans kaplamaya başlamadan önce, fayans arkasında kalan bütün elektrik ve tesisat işlerinin tamamlanmış, boru sızdırmazlık testleri yapılmış olmalıdır.

18. Fayans kaplamaya başlamadan önce, mahallin 1/20 ölçekli açılım resimleri hazırlanmalı, inşai projenin elektrik ve tesisat resimleri ile uygunluğu sağlanmalıdır.

19. Renkli fayanslarda ton farkı olabileceğinden, döşemeye başlamadan önce, renk tonu numaralarına dikkat edilmeli, her kutudan alınacak numuneler karşılaştırılmalıdır.

20. Derzleme, fayans döşendikten 2-3 gün sonra yapılmalıdır.

21. Derzler, düz ve plastik artılar (ıstavroz) ile teşkil edilmelidir.

22. Kaplama dış köşelerinde terminezon (bir kenarı yarım yuvarlak fayans, kenar köşe fayansı) veya plastik köşe çıtaları kullanılmalıdır.

23. Derzler, normal, beyaz veya renkli çimento hamuru ile sıkıca doldurulmalı, prizi tamamlanmadan önce, fazla veya hamur şerbet bulaşıkları bir bez tampon ile silinmelidir.

24. Elektrik anahtar ve prizleri, dört fayansın bir köşesine, iki fayansın ya da tek fayansın tam ortasına, tesisat aksesuarları fayans düşey çizgilerinin tam ortasına, aksına gelmelidir.

25. Fayans kaplamasının düzgünlük kontrolu mastar ve terazi yapılmalı, duvarlarda tolerans 1mm, tezgah vb. de sıfır olmalıdır.

Seramik kaplamalar

26. Seramik kaplamalar hem duvarda hem de döşemede uygulanabilir. Su çekmedikleri için ıslatılmazlar. Duvar kaplaması seramikteki gibidir.

27. Döşeme kaplamasında, düzleme betonu üzerine 1,5-2 cm kalınlıkta, 15×15 cm’ye kadar 400 kg, daha büyüklerde 500 kg çimento dozlu bir altlık harcı serilip mastar ve tirfil malası ile iyice düzledikten sonra, üzerine 2-3mm toz çimento serpilip nemlendirilip karolar hafifçe vurularak serilmelidir.

28. Diğer uygulama esasları için fayans kaplama esasları geçerlidir.

Mozaik seramik (BTB) kaplamalar

29. Duvarda 350 kg çimento dozlu kaba sıva üzerine uygulanır.

30. Kaba sıva yüzeyi iyice ıslatıldıktan sonra, üzerine 5mm kalınlığında çimento macunu demir mala ile düzgünce yayılmalıdır.

31. Daha sonra karo yaprakları, karo araları eşit yada birbiri ile uyumlu ve tamamen mastarında olarak, tirfil malası ile vurularak yapıştırılmalıdır.

32. Altlık macun bir miktar katılaşınca üstten yavaş yavaş ıslatarak kağıt çıkartılmalı, seramik parçalarının son düzenlemeleri yapılmalıdır.

33. Ertesi gün hafifçe ıslatıldıktan sonra derzler çimento macunu ile doldurulup yüzey yıkanıp sabunlu su ve bez ile iyice temizlenmelidir.

PVC (Polivinil klorür/vinil-asbest vb.) döşeme kaplamaları

34. Karoların mahalli tam olarak ortalaması için, öncelikle bir döşeme planı çizilmelidir.

35. PVC karo döşenecek şap, tamamen kuru, yüzeyi tümüyle düzgün ve demir mala ile yüzeydeki kum tanecikleri bastırılmış olmalıdır.

36. Döşemeye başlamadan önce döşeme temizlenip yıkanmalı ve iyice kuruması beklenmelidir.

37. Karolar özel yapıştırıcı ile yapıştırılmalı, ıslanmamış ve rutubetsiz olmalıdır.

38. Yapıştırıcının her yerde ayni kalınlıkta olması için, dişli özel mala ile birkaç kez yarım daireler şeklinde taranmalı ve yapıştırıcı dıştan kapıya doğru uygulanmalıdır. Alan büyükse bu uygulama bölümler halinde yapılmalıdır.

39. Karolar arasında hiçbir aralık bırakılmamalıdır.

Plastik asıllı (muşamba vb.) döşeme kaplamaları:

40. Döşemeye başlamadan önce, dikine depolanan rulolar, açılırken çatlamaması için, bir kaç saat sıcak bir ortamda bekletilmelidir.

41. Döşemeye serilen muşamba ek yerlerinde tümüyle birbirine uygun olarak kesilmesi için 3-4 cm üstüste bindirilmelidir. Boyuna ek yapılmamalıdır.

42. Muşambalar zemine iyice yayılıp oturması için, yapıştırmadan önce 3-5 gün zemine serili durumda, sıcak bir ortamda bekletilmelidir.

43. Muşambalar, yalnız kapı ağızlarında ve ek yerlerinde zemine yapıştırılmalıdır. Rahatça hareketleri için duvar yanlarında yapıştırılmamalı, yanlarda süpürgeliğin kapatabileceği bir boşluk bırakılmalıdır.

44. Yapışmanın sağlıklı olabilmesi için ek yerlerine ağırlıklar konmalıdır.

45. Muşambanın serbestçe hareketi için süpürgelikler muşambayı sıkıştırmamalı 1-2 mm yüksekte tutulmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

EKİPMAN İŞLETİMİ VE SERVİSİ KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

EKİPMAN İŞLETİMİ VE SERVİSİ KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Şantiye; işin başında genel olarak ihtiyacı olan ekipman-makine listesini; ihtiyaç süresi, ihtiyaç zamanı makine tipi ve özellikleri gibi bilgileri kapsayacak şekilde hazırlamalıdır.

2. Şantiye, stoklardan karşılanamayan ekipman ve makinelerın, temin durumunun tesbiti amacıyla icra kurulu görüşmeleri için gerekli hazırlığı yapmalıdır.

3. Şantiyeden ya da merkez ambardan yapılan transferlerde ekipmanın sigortası yapılarak sevkiyat gerçekleştirilmelidir.

4. Ekipman satın almasında ilgili ekipmana ait, yedek parça ve tamir bakım katalogları, işletme kitapçıkları, merkez ve şantiye için birer takım olmak üzere satıcı firmadan temin edilmelidir.

5. Şantiye 3 aylık devrelerde boşa çıkan veya hizmeti sona eren ekipman listesini merkeze göndermelidir.

6. Sigortasız ekipmanların sigortaları yaptırılmalıdır.

7. Ekipmanları kullanan elemanların eğitim programlarına katılımları sağlanmalıdır.

8. Hatalı kullanımdan kaynaklanan zararın bedeli tespit edilmelidir.

9. Şantiyede bulunanan A tipi ekipmanlar operatör veya kullanıcısına zimmetlenmelidir.

10. Arızalı ekipmanlar, merkeze bildirilmeli ve takip edilmelidir.

11. Şantiye ekipmanla ilgili personele merkez koordinasyonu ile gerekli mekan, takım avadanlık ve bakıma ait sarf malzemelerini temin ederek, bakımların zamanında yapılmasını sağlamalıdır.

12. Şartlar gereği temini zaman alan ithal yedek parçalar stoklarda bulundurulmalıdır.

13. Şantiyede ekipmanların istenilen randımanda çalışıp çalışmadığı, bakımlarının mevcut talimatlara göre yapılıp yapılmadığı, uygun sevk-idare edilip edilmediği öncelikle ekipman sorumlusu tarafından kontrol ve takip edilmelidir.

14. Mahalli kiralanan ekipmanlar için sözleşme hazırlanmalıdır.

15. Kira sözleşmeleri Firma standartında olmalıdır.

16. Vinçlerin 3 aylık testleri yapılmalı, raporları hazırlanmalıdır.

17. Kompresörlerin yıllık testleri yapılmalı, raporları hazırlanmalıdır.

18. Hasarlanan ekipman için merkeze rapor gönderilmelidir.

19. Şantiye kuruluşundan itibaren ekipmanların arızalarından dolayı boşa geçen saatlerin kayıtları tutulmalıdır.

20. Şantiye kuruluşundan itibaren ekipmanların bakımda olmasından dolayı boşa geçen saatlerin kayıtları tutulmalıdır.

21. Her ekipman için işletim, bakım, yedek parça manuelleri mevcut olmalıdır.

22. Ekipman bakım takvimi tutulmalıdır.

23. Her ekipman için ekipman sicil dosyası açılmalıdır.

24. Her ekipmanın sicil dosyasında aylık bakım kontrol raporları, tamir bakım fatura fotokopileri, sigorta poliçeleri mevcut olmalıdır.

25. Ekipmanın trafik ile ilgili belgelerinin tastikleri tamamlanmış olmalıdır.

26. Bakım talimatı aracın içinde olmalıdır.

27. Ekipmanın kullanıcısı ya da oparatörü bakım işletim formunu günlük olarak işlemelidir.

28. Ekipmanın sigorta tarih ya da km’si kaydedilmiş olmalıdır.

29. Hangi ekipmanların hangi süre ve sayılarda kullanılacağı tespit edilmelidir.

30. Yapılacak iş için kullanılan makinenin doğru seçilmiş olması gerekir. Gereksiz fazla kapasite atıl halde olmamalıdır.

31. İş makinelarına iş verilirken makinenin fazla zorlanmamasına özen gösterilmelidir. Üretimi artırmak amacıyla ekipmanın kapasitesinin üzerinde çalıştırılması önlenmelidir.

32. Soğuk havalarda makine ve ekipman motorlarının çalışması zaman alabilir. Zaman kaybını önlemek için atölye, bu makinelerin mesai başlangıcından önce çalıştırılmalarını temin etmelidir.

33. Makine oparatörleri kullandıkları makine ekipman hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi olmalıdırlar.

34. Prensip olarak oparatörler ihtisaslaştığı makine çeşidinden başka bir makine de çalıştırılmamalı ve buna zorlanmamalıdır. Makineyi tanımayan bir oparatörün makineye istemeyerek de olsa zarar verebileceği unutulmamalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

BRUT BETON ÜRETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

BRUT BETON ÜRETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çıplak Beton Kalıpları

Sağlamlığı ve doğal koşullara dayanıklılığı gerektiğinde, çeşitli katkılarla yararlı özellikler kazandırılmış uygun karışımlar ve de iyi bir döküm işçiliği ile sağlanan çıplak betonun biçim ve yüzey düzgünlüğü, özenle yapılmış bir kalıba bağlıdır.

1. Çıplak beton kalıbı bir kalıp projesine göre yapılmalıdır. Önceden hazırlanabilme olanağı, uygulama kolaylıkları ve de çok defa kullanabilme bakımlarından ise panolar halinde düzenlenmelidir.

2. Panolar çelik saçlardan olabildiği gibi lamba-kiniş geçmeli rendeli tahtalarla ya da sudan etkilenmez kontrplak, odunfil vb. levha kaplı eş kalınlıkta normal tahtalar da yapılabilir.

3. Kolay ve hasarsız sökülebilmeleri için panolar, örneğin ara çıtaları yardımı ile uygun ve pratik bir düzenle hazırlanmalı, bombe yapmamaları için yeterli kalınlıkta ve yeterince kuşaklanmış olmalıdır.

4. Gereken hallerde köşelere üçgen çıtalar konmalı, beton suyunun kaçmaması için derzler plastik maddelerle tıkanmalıdır.

5. Düzgün bir kalıp, panolarındaki özenle birlikte kalıp iskelesi ve desteklerinin düzgünlüğü ve sağlamlığını da gerektirir.

6. Kalıp ve iskele dakikada 6-8.000 devirli vibratör etkisine dayanabilmelidir.

7. Yüzey düzgünlüğünün yanında, yüzeyde beton demirlerinin gözükmemesi de gereklidir. Bu da karşılıklı demirlerin S kancalarla birbirine bağlanması ve demirleri kalıptan içerde tutacak beton, plastik vb. mesafe tutucularla gerçekleştirilmelidir. (m² için bir adet kanca, iki adet mesafe tutucu yeterlidir.)

8. Sökülen kalıp elemanları üzerindeki harç parçaları hemen temizlenmeli, gereksiz çiviler çıkarılmalı, kalıp, ayırıcı yağ ile dökümden en az 2 saat önce yağlanmalıdır.

Çıplak Beton Dökümü

9. Beton dökümüne başlamadan önce kalıp yüzey ve perde dipleri iyice temizlenmiş ve kalıp yağı ile yağlanmış olmalıdır.

10. Çıplak betonun yüzey düzgünlüğü özenli bir kalıbın yanında özenli bir döküm ve sıkıştırmaya bağlıdır. Beton, perdeye 2 aşamalı dökülmeli, her aşama ayrı ayrı sıkıştırılmalı. Iki aşamanın dökümü arasındaki süre 60 dk. yı geçmemelidir.

11. Beton ayrışmasına neden olacak şekilde yüksekten dökülmemeli döküm yüksekliği max 2-2,5 m olmalıdır.

12. Daha yüksekten döküm gerektiğinde boru ya da oluk kullanılmalı, beton kalıp düzeyine ya da kalıpta belirlenmiş proje derzlerine kadar kesiksiz dökülmeli, bozuk ayrışmış yüzeylere mahal bırakılmamalıdır.

13. Betonlar kalıp ve yüzey vibratörlerinin yanında daha çok, 6500-8000 devirli iç-daldırma vibratörle sıkıştırılır. Uygun bir sıkışma için vibratör şişesinin ortalama 50 cm ara ile (m2’de 4 defa) daldırılması yeterlidir.

14. Beton ilk sıkıştırmadan 45-90 dk. sonra tekrar sıkıştırılırsa dayanımı yüksek olur. Ancak bu 2. sıkıştırmada priz başlamamış olmalıdır.

15. Vibratör ile beton yayılmamalıdır. Vibratör dikine olarak başlığı ile betonun içine daldırılıp 15-20 sn. tutulduktan sonra yeri beton dolacak şekilde yavaşça çekilmelidir. Dökümde ince ve özen gereken yerleri dışardan da tokmaklanmalıdır.

16. Üst katlar dökülürken yüzeylere sızan şerbet hemen temizlenmeli. Betona ara verilecek (çift dökümlü katlar) yerler önceden tespit edilmelidir.

17. İş derzlerinde yeniden betona başlarken, önceki betonun yüzeyindeki şerbet tabakası alınıp yüzey çentilmeli, iyice ıslatılıp yüksek dozlu bir çimento şerbeti dökülmeli ya da suni reçine aderans köprü uygulanmalıdır.

18. Dökümü tamamlanan beton en az 7-8 gün süre ile sarsılmamalı ve yüklenmemelidir. Aynı süre ile sık sık sulanmalı, yazın sürekli ıslatılan çuval, hasır vb. ile direkt güneş ve kuvvetli rüzgarların neden olacağı kuruma ve yüzey çatlamaları önlenmeli, dondan ve ilk günün yağmurundan korunmalıdır.

19. Kimyasal yüzey koruyucular kullanılırsa çuval, sulama vb. önlemlere gerek kalmaz.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

DİZAYN YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

DİZAYN YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DİZAYN MASTER PLANI VE BÜTÇESİ

1. Üniteler bazında dizayn ihtiyacının termin planlaması, (dizayn master planı) hazırlanmalıdır.

2. Dizayn Master Planı oluşturulurken dizayn üretim planlaması imalat iş programından geriye dönük olarak hazırlanmalıdır.

3. Dinamik ortamda takip edilmesi gereken imalat programı ile dizayn programı CPM ortamında ilişkilendirilerek, dizayn programının da dinamik ve imalat programı ile entegre olması sağlanmalıdır.

4. Dizayn planlamasında idarenin proje onay ve kontrol süreçlerine yer verilmeli, bu süreçlerin yer aldığı iş programı idareye onaylatılmalıdır.

5. Dizayn master planı dışında, dizayn bütçesine geçiş için gerekli olan dizayn faaliyetlerinin kaynak ihtiyacı, kaynak maliyetleri, kaynak kullanım miktarı ve süreleri tespit edilmelidir.

6. Dizayn bütçesi hazırlanmalıdır.

DİZAYN ÜRETİMİNİN KOORDİNASYON VE TAKİBİ

7. Dizayn faaliyetlerinin yürütülmesi, koordinasyon ve takip sistemi belirlenmelidir.

8. Dizayn işlerinin yürütülmesi ve dizayn firmaları/müşavirleri arası koordinasyonu sağlayacak bir sorumlu atanmalıdır.

9. Dizayn firma veya firmaları seçiminde, idare ile ilişkiler dikkate alınmalı, projesinin onayını alabilecek firmalar ile çalışılmalıdır.

10. Dizayn sözleşmeleri işe uygun bir biçimde hazırlanmalı, dizayn firmaları ile yapılan sözleşmelerdeki tamamlanma terminleri imalatın dizayn ihtiyaç zamanlaması ile uyumlu olmalıdır.

11. Dizayn firmalarının üretim programlarının konsolidasyonu yapılmalı, proje disiplinlerinin dizayn üretim planlamaları aralarında çelişkiler olmamalıdır.

12. Bu kapsamda işin mimari, elektrik, tesisat, proses projelerinin süperpozesini yapma sorumlusu belirlenmeli, bu sorumluluğa sahip kişi/kuruluş ile diğer proje disiplinleri arasındaki çalışma prensipleri belirlenmelidir.

13. Projeci firmalar ile saha uygulayıcı birimleri, dizayn üretimi aşamasında bir araya gelmeli, projenin geliştirilmesinde yapım metod ve teknolojisi açısından uygulama esnasında çıkabilecek sorunların önlenmesi sağlanmalıdır.

14. Dizayn firmaları ile yapılan çalışmalarda proje maliyetlerinde dizaynın önemi unutulmamalı, projeden istenen fonksiyonları optimum değerde (kalite,maliyet,kar) temin edecek bir yaklaşım, projelendirme çalışmasının her aşamasında dikkate alınmalıdır.

15. Proje ile teknik şartnamelerin ve sözleşme eki mahal listelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmelidir.

16. Sahada yapılan değişiklikler projelerine işlenmelidir.

17. Projelerde bütün detaylar çözümlenmiş, çözümleri uygulama ve denetimde hiç bir karmaşaya sebep olmayacak şekilde sunulmuş olmalıdır.

18. Detay uygulama projesi ihtiyaçları önceden tespit edilmeli bu projelerin işe yetişmesi temin edilmelidir.

19. Projelerde mahal listeleri ve malzeme keşfi çıkartılmış olmalıdır.

20. As-Build projeler işle birlikte tamamlanmalıdır.

21. As-build projelerle birlikte müşteriye verilmesi gerekli olan işletme ve bakım talimatları ve sistem kitapları gibi dökümanlarda hazırlanmalıdır.

22. Proje revizyonları ilgili diğer projelere de doğru bir biçimde işlenmelidir.

23. Üretilecek projelerin tamamını gösteren bir proje takip listesi oluşturulmalı, bu listede pafta sayıları, proje plan ve fiili teslim terminleri, proje revizyon sayı ve tarihleri, onaya sunma, onaylanma, ve uygulamaya aktarma tarihi gibi bilgiler yer almalıdır.

24. Dizayn üretiminin süresel planlama ve fiziki planlama takibi yapılmalı, fiziki planlama kapsamında üretilecek pafta sayıları baz alınmalıdır.

25. İdare ile proje teslimine veya onayına ilişkin sorunlar yaşanıyorsa, bu sorunların çözümüne yönelik sözleşme ve karşılıklı ilişkiler çerçevesinde girişimler yapılmalıdır.

26. Genelde sözleşmelerde idarenin proje üzerinde görüş bildirme sınırları yer almadığından(aynı proje üzerinde her revizyonda yeni görüşler çıkabilir) bu konuda idarenin tutumu dikkate alınmalı, gerekirse idarenin proje inceleme ve onayına ilişkin sözleşmedeki açıklıklar ek protokol veya karşılıklı anlaşmalar ile giderilmeye çalışılmalıdır.

27. Şantiyede projelerin düzenli bir biçimde saklanabilmesi için bir arşiv oluşturulmalıdır. Bu arşiv aranan bir projenin hemen bulunabilmesini sağlayacak düzende olmalıdır.

28. Arşivden sorumlu bir personel belirlenmeli, bu sorumlunun bilgisi dışında arşivden proje çıkartılmamalıdır.

29. Her projenin orjinali dışında en az bir adet şeffaf ozalit nüshası bulunmalıdır.

30. Arşive giriş çıkışı yapılan projelerin kaydı tutulmalıdır.

31. İdareye teslim edilen veya idareden teslim alınan projelerin teslim/alım tarihi, kaç nüsha olduğu, onay tarihi gibi bilgiler düzenli bir biçimde kaydedilmeli ve teslim/alım işlemi tutanakla yapılmalıdır.

32. İdareden veya proje firmalarından gelen projelerde eksik ya da fazla olup olmadığı, gelen projelerin son revizyon projeleri olmaları hususuna öncelikle dikkat etmelidir.

33. Yeni revizyonları gelen projelerin üzerlerine herhangi bir karışıklığa yol açmamaları için iptal kaşesi basılmalı, revizyon durumu ilgililere bildirilmelidir.

34. Projelerdeki revizyon oranına dikkat edilmelidir. Proje revizyonlarından dolayı imalatlarda geriye dönüşler yaşandı ise bu geriye dönüşlerin maliyetleri hesaplanmalı, idarenin sözleşmedeki yükümlülükleri doğrultusunda bu bedel idareden talep edilmelidir.

Proje idare tarafından yapılıyorsa:

35. Dizayn sorumluluğu işverene ait ise, sözleşmede proje teslim terminleri belirlenmiş ve sözleşme eki iş programı da idarenin proje teslim terminlerine uygun olarak yapılmış olmalıdır.

PROJE HAZIRLAMA

36. Yapı üretimi genellikle;
A- Mimarı proje
B- Statik proje
C- Tesisat projeleri
D- Yalıtım projeleri
E- Çevre düzenleme projeleri
ile gerçekleşmekte, bu projelerde verilen bilgilerin tümü bir yapıda bir araya geleceği için, projeler birbirleriyle uyumlu, birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır.

A- MİMARİ PROJE

37. Mimari proje, inşa edilecek yapının biçimini, boyutunu, çevresiyle uyumunu, estetik görünümünü, iç mekanlarının boyutları ile bağlantısını ve her birinin işlevsel niteliğini belirlemelidir.

38. Mimari proje çalışmasına başlamadan önce aşağıda belirtilen belge ve bilgiler derlenmelidir.
Yapı sahibinin istekleri
İnşaat yapılacak arsanın imar durumu belgesi
Arsanın plankotesi
Yörenin iklim koşulları ile ilgili belgeler
Özelliği olan bina projesi hazırlanıyorsa, söz konusu bina tiplerine ilişkin fonksiyon şemaları, yapı elemanı ve bina bilgisi ile ilgili kaynak ve dökümanlar
Bulunduğu yörede geçerli imar yönetmeliği, otopark yönetmeliği

39. Yukarıda belirtilen ön hazırlıktan sonra başlatılan proje çalışmaları genellikle iki aşamada gerçekleştirilmelidir. Önce ön proje hazırlanmalı ve ön projede ortaya konan çözümlerin yeterli görülmesi halinde, uygulama projesinin hazırlanmasına başlanmalıdır.

Ön (Avan) PROJE

40. Ön proje, inşa edilecek yapıyı fiziki boyutları, estetik görünümü, kullanış şekli ve amacı bakımından genel hatlarıyla anlatabilecek ayrıntıda hazırlanmalıdır.

41. Ön proje genellikle;
Genel durum planı,
Kat planları,
Görünüşler,
Kesitler,
Dış ve iç perspektif paftaları,
Maket’ ten
oluşur.
Sözleşme ve uygulama ihtiyaçları dikkate alınarak ön projeler bu içerikte hazırlanmalıdır.

Genel Durum Planı

42. Genel Durum Planında, yapının arsası, binanın arsa içindeki yeri, konumu ve boyutları hakkında bilgi verilmelidir.

43. Bu çerçevede Genel Durum Planında;
parselin boyutları, komşu parseller, ve yollar ile ilişkisi,
binanın üst görünüşü, boyutları ve parsel sınırlarına olan mesafeleri,
ile şematik olarak çizilmiş farklı doğrultudaki iki kesiti yer almalıdır.

44. Genel durum planı, yapının büyüklüğüne göre 1/200-1/1000 ölçeğinde çizilmelidir.

Kat planları

45. Binada farklı olan her katın planı çizilmelidir.

46. Kat planında yer alan bağımsız bölümlerin iç ölçüleri verilmeli, her birinin kullanım amacı belirtilmeli ve çoğunlukla da bağımsız alanların boyutları belirlenirken söz konusu alanlarda yer alması düşünülen hareketli ve sabit eşyalar ölçekli olarak çizilmek suretiyle bağımsız bölümlerin kullanım etkinliği hakkında bilgi verilmelidir.

Görünüşler

47. Binanın bütün cephelerinin görünüşleri çizilerek, kütlesi ve hatlarıyla dışarıdan algılanış şekli ortaya konulmalıdır.

Kesitler

48. Binanın en az iki farklı doğrultudaki kesiti çizilerek kat yükseklikleri ve toplam yapı yüksekliği gösterilmelidir.

Dış ve iç perspektif

49. Binanın dış görünüşü ve iç mekanların özelliği olan bölümlerini daha iyi anlatabilmek için gerekli görülürse, projede yeteri kadar perspektif çizime yer verilmelidir.

Maket

50. Özelliği bulunan yapılarda sözleşme ve uygulama ihtiyaçları da dikkate alınarak, yapıların ön projeleri ile birlikte maketleri de yapılmalıdır.

51. Maket yapının dıştan algılanışı ve zeminle ilişkisini somutlaştırmada önemli bir araç olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Kesin Proje (Genelde özel yapılarda uygulanmaktadır.)

52. Ön proje üzerinde yapılan değerlendirme çalışmaları sonuçlanıp, uygulanmasına karar verildikten sonra, önerilen değişiklikler de dikkate alınarak ve daha çok ayrıntı içerecek şekilde kesin proje çizilmelidir.

53. Ön projede ortaya konan çözümlerin daha da somutlaştırılmasına, gözden kaçan bazı yetersizliklerin giderilmesine olanak sağlamalı, bu amaçla bu projelerin oluşturulmasında projeyi çizen mimar ve mühendisler ile işi sahada uygulayacak mimar ve mühendislerin katılımı ve işbirliği sağlanmalıdır.

54. Yapının uygulama projesinin hazırlanmasının zaman alacağı, uygulama projesi hazırlanması sürerken inşaatın başlatılıp bazı imalatların yapılmasının mümkün olduğu durumlarda kesin projedeki bilgilerden yararlanılmalıdır.

55. Kesin proje; durum planı, kat planları, görünüşler ve kesit paftalarından oluşmalıdır.

Uygulama Projesi

56. Uygulama projesi, proje çalışmasının son aşaması olduğundan inşaa edilecek yapı ile ilgili her türlü ayrıntı uygulama projesine işlenmelidir.

57. Bu projede, yapı ile ilgili beklentiler eksik ya da yanlış anlamaya olanak vermeyecek şekilde projeye yansıtılmalı, proje, imalatın denetlenmesine olanak sağlamalı ve işin tarafları arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmalıdır.

Uygulama projesinde yer alan paftalar

Durum (Vaziyet) Planı

58. Binanın inşa edileceği parselin, dış boyutları, kotları, yolla bağlantısı, yolların genişliği ve komşu parsellerin konumunu belirtmelidir.

59. Binanın parsel içindeki konumu, parsel kenarlarına mesafesi belirtilmeli, kesit yerleri işaretlenmeli, en az iki kesit çizilerek kat yükseklikleri ve bina yüksekliği yazılmalı; ayrıca, binanın kuzey yönü işaretlenmeli, binaya komşu cadde ve sokakların isim ve numaraları yazılmalıdır.

60. Durum planı yapının büyüklüğüne göre 1/200-1/2000 ölçeğinde çizilmelidir.

Kaba Yapı Paftaları

61. Kaba yapı paftaları; kat planları, görünüşler ve kesitlerden oluşmalıdır.

62. Kat planlarında binanın farklı olan her katının planı çizilerek, iç mekanların boyutları, kullanım amaçları, kapı ve pencerelerin yeri ve ölçüleri, duvar kalınlıkları, zemin kodları, tesisat ve ekipmanların yeri ve bağımsız bölüm kotları verilmelidir.

63. Binanın tüm cephelerinin görünüşleri çizilerek, her görünüşte, cephe kaplamasının çeşidi, kapı ve pencere doğramalarının şekli, pencere kanatlarının açılış yönü belirtilmelidir.

64. Birisi merdivenden geçmek koşulu ile en az iki düşey kesit çizilmeli, yapının taşıyıcı sistemi, döşeme ve kat yükseklikleri, kapı, pencere, lento yükseklikleri, kaba ve ince yapı kodları, yalıtım öngörülen elemanlarda yalıtımın türü, merdiven elemanları ve gerekli ölçüleri ayrıntılı olarak verilmelidir.

Sistem Kesiti

65. Kaba yapıdan detaya geçiş paftası niteliğini taşıyan sistem kesiti, binanın temelinden çatısına kadar, taşıyıcı elemanların teşkilini ve bunların tamamlayıcı yapı elemanları ile birleşim noktalarını belirginleştirmeli, daha çok ayrıntı verilmesi gereken noktaları ön plana çıkarmalıdır.

66. Gerekli görülmesi halinde birden fazla sayıda sistem kesiti çizilmelidir.

67. Sistem kesiti üzerinde, daha ayrıntılı açıklanması gereken yerler işaretlenip ilgili detayın bulunduğu paftanın kodu yazılarak iki pafta arasında bilgi akışı sağlanmalıdır.

Mahal listesi

68. Mahal listesinde planda numaralanan hacimlerin döşeme, duvar, tavan, kapı, pencere, merdiven gibi elemanlarının hangi malzeme ile yapılacağı ve/veya kaplanacağı açık bir şekilde belirtilmelidir.

69. Mahal listesine bir ‘açıklama’ sütunu eklenerek, buraya yapı elemanı ile ilgili tamamlayıcı bilgiler; söz konusu elemanın üretimi konusunda ayrıntının verildiği şartname numarası, detay paftasındaki tanımlama numarası vb. yazılarak teknik şartname ve/veya detay çizimleri ile organik bir bağ kurulmalıdır.

Detaylar

70. Detay çizimlerinde, daha önceki paftalarda yeterince açıklanmayan yapı elemanı ve bileşenlerin teşkilinde kullanılan üretim teknolojisi ve malzeme niteliği tanımlanmalıdır.

71. Bir projede hangi detayların çizileceği, yapının özelliğine göre değişmekle birlikte; kapı ve pencere doğramaları, döşeme, duvar ve tavan kaplamaları, merdiven kaplamaları, küpeşte ve korkuluk ve her türlü yalıtım ile ilgili detaylar hazırlanmalıdır.

72. Detay çizimleri, uygulama aşamasında yararlanılabilecek son müracat belgeleri olduğundan, detay çizimlerinde, açıklanmamış ya da terreddüte neden olacak hususlar kalmamalıdır.

73. Detay çizimlerinde, yapılacak imalatta kullanılması öngörülen malzeme ve işçilikler ile ilgili kapsamlı tanımlar yapmak yerine, söz konusu açıklamanın yapıldığı teknik şartnameye atıfta bulunulmalıdır. Bu uygulama hem pratik hem de proje ile teknik şartname arasında organik bağın kurulmasına olanak sağlayacaktır.

B- STATİK PROJE

74. Taşıyıcı sistem proje çalışmasına başlanmadan önce aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sağlanmalıdır.

Yapının inşaat tarzı, boyutları ve kullanım amacı
Yapının inşa edileceği arsanın zemin emniyet gerilmesi raporu
Rüzgar ve kar yükünün hesabında özellikle dikkate alınması gereken faktörler
Yörenin deprem riski ve deprem yönetmeliğinin öngördüğü hesap koşulları

75. Sağlanan bu bilgiler doğrultusunda yapının taşıyıcı sistemi tasarlanmalı ve statik hesap sonuçlarına göre de söz konusu taşıyıcı elemanlar boyutlandırılmalıdır.

76. Boyutlandırma işlemi neticesinde taşıyıcı sistemi teşkil eden yapı elemanları (temel, kolon, kiriş, perde duvar, döşeme, çatı, merdiven vb.) inşa edilmelerine olanak verecek ayrıntıda projelendirilmelidir.

77. Taşıyıcı elemanların boyutlarının belirlenmesi amacı ile yapılan statik hesaplar, projenin bir eki olarak, kolayca izlenip denetlenmelerine imkan verecek şekilde dökümante edilmelidir.

78. Taşıyıcı sistem projelerinde yer alacak paftalar, yapının inşa tarzına göre değişmekle birlikte genelde;
temel planları, kolon aplikasyonları, döşeme kalıp planları, döşeme techizat planlarından oluşmalı, bu planlar kolayca izlenip uygulama ve denetlemeye imkan verecek nitelikte olmalıdır.

Temel planı

79. Genelde 1/50 ölçeğinde çizilen temel planı;
yapının temel sisteminin plan görüşünü, kolon yerlerini, temel ya da sömel boyutlarını, aks aralıklarını, en az iki yönden alınmış kesitte temel elemanlarının yüksekliklerini, birbirinden farklı her temel elemanının genelde 1/20 ölçeğinde detaylarını ve bu detaylarda, kullanılması öngörülen donatıların çapı, toplam boyu, kıvrım ve kanca boyları, aralığı, sayısı, filiz donatıları boyu, etriye açılımları, etriye kıvırma ve toplam boylarını herhangi bir yanlış anlama veya karmaşaya meydan vermeyecek, uygulama ve denetimde kolayca izlenebilecek nitelikte göstermelidir.

Kolon aplikasyon planı

80. Kolon aplikasyon planları;
Kolon aks aralıklarını, kesit ölçülerini, kullanılması öngörülen boyuna donatı çaplarını, sayısını, etriye çaplarını, boyuna donatıların filiz ve toplam boylarını, etriye aralıkları ve açılımlarını, toplam boylarını, etriye sıklaştırma bölgelerinin yerleri ve sıklaştırma aralıklarını herhangi bir yanlış anlama veya karmaşaya meydan vermeyecek, uygulama ve denetimde kolayca izlenebilecek nitelikte göstermelidir.

81. Genelde kolon kesit ölçüleri 1/20, aks aralıkları 1/50 ölçeğinde çizilmekle birlikte ölçek donatıların ayrıntılı olarak gösterilmesine olanak sağlamalıdır.

Döşeme kalıp planı

82. Birbirinden farklı her döşemenin plan görünüşü 1/50 ölçeğinde çizilmeli, planda; döşeme ölçüleri, kodları, kirişler ve üzerinde kesit ölçüleri gösterilmeli, duman, havalandırma, bacaları, ışıklık, tesisat geçişleri gibi döşemede bırakılması gereken her türlü boşluk boyutları ve yeri belirtilmeli, en az iki yönden alınan kesit üzerinde döşeme ve kiriş yükseklikleri verilmelidir.

Döşeme techizat planları

83. Farklı her döşemenin planı kalıp planına benzer şekilde çizilmeli, ancak farklı olarak boşluklar gösterilmeyip, döşemede kullanılması öngörülen donatı çap ve aralıkları, büküm mesafeleri, kanca boyları ve toplam boyları ayrıntılı olarak verilmelidir.

84. Kalıp ve techizat planlarının uygulamada zaman kazanmak amacı ile aynı plan üzerinde gösterilmesi yaygın bir uygulamadır. Ancak fazla bilgi işlenmesi nedeni ile oldukça karmaşık hale gelen bu planlarda, kalıp hataları, döşemede bırakılması gereken boşlukların atlanması gibi durumlara sebep olabilmekte, inşaat aşamasında çok daha fazla zaman ve maliyet kaybı yaşanabilmektedir. Bu nedenle, kalıp ve techizat planları ayrı paftalar halinde hazırlanmalıdır.

Kiriş Detayları

85. Kalıp planında adlandırılan her farklı kirişin, detay paftalarında, 1/20 ölçeğinde boy ve yeteri sayıda en kesitleri çizilmeli, kesitlerde kiriş mesnet açıklıkları, kiriş ölçüleri, kullanılması öngörülen donatılar, kesitlerde ve kesit altı açınımlarda çapı, sayısı, büküm ve toplam boyları, etriye aralıkları, varsa etriye sıklaştırma mesafeleri, herhangi bir yanlış anlama veya karmaşaya meydan vermeyecek, uygulama ve denetimde kolayca izlenebilecek nitelikte göstermelidir.

C- TESİSAT PROJELERİ

86. Tesisat projeleri hazırlanırken, iş yapılan ülkenin ilk olarak İmar Yönetmeliği olmak üzere, Asansör Yönetmeliği, Yakıt üretiminde ekonomi sağlanması ve Hava Kirliliği Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, ilgili standartlar ve dökümanlar incelenerek ön hazırlık yapılmalıdır.

87. Tesisat projelerinin eksiksiz olabilmesi için, inşa edilecek yapıda, yapıyı kullanmak ve konfor sağlamak amacına yönelik hangi donanımların yer alacağı eksiksiz olarak belirlenmelidir.

D- YALITIM PROJELERİ

88. Yapıda ısı yalıtımı uygulanacaksa, mimari projenin hazırlanması aşamasında dikkate alınmalı, ön proje aşamasında mimar ve makine mühendisleri işbirliği içinde çalışmalıdır.

89. Genelde ısı yalıtım malzemeleri su ile temas ettiklerinde yalıtkanlık özelliklerini büyük ölçüde kaybederler. Bu nedenle ısı yalıtımı uygulamasında su ve buhar yalıtımı ile ilgili temel ilkeler de dikkate alınmalıdır.

90. Yapıda uygulanan yalıtımda küçük uygulama hataları yalıtımın tümünü etkisiz hale getirebilmektedir. Bu nedenle yalıtım uygulaması çok dikkatli bir şekilde izlenmelidir.

K-ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

91. Çevre düzenleme projeleri, peyzaj mimarları tarafından hazırlanmalı, ancak geniş bölgeyi kapsayan düzenlemelerde, oluşturulan çözümlerin daha tatmin edici olması amacı ile şehir planlamacıyla peyzaj mimarının zaman zaman iş birliği yapmaları sağlanmalıdır.

Çevresel etki değerlendirilmesi (Ç.E.D) raporu

92. Sanayi tesislerinin projelendirme çalışmalarına başlanmadan önce, söz konusu tesisin talep edilen yere yapılması durumunda çevreye olan etkilerini belirlemek amacı ve “Çevresel Etki Yönetmeliği” gereğince, ÇED raporu hazırlanmalıdır.

93. Sanayi tesisinin büyüklüğüne göre hangi kapsamda bir ÇED raporu (ön rapor veya kapsamlı ÇED raporu) gerektiği araştırılmalı, 1000 adet ve daha fazla konut içeren projeler için ÇED raporu zorunlu olarak hazırlanmalıdır.

94. Hazırlanan ÇED raporunun sonucunun olumlu olması halinde, yapının inşaat projelerinin hazırlanmasına başlanmalıdır.

M-DİKKATE ALINACAK DİĞER HUSUSLAR

95. Dizayn’ın imalatı aksatmasına izin verilmemelidir.

96. Proje ile teknik şartnamelerin ve sözleşme eki mahal listelerinin uyumu kontrol edilmelidir.

97. Projelerde verilen bilgilerin tümü bir yapıda bir araya getirileceği için, projeler birbirleriyle uyumlu, birbirini tamamlar şekilde hazırlanmalıdır.

98. Fiili dizayn maliyetleri bütçe maliyetleri ile kontrol edilmelidir.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

BOYA İŞLERİNDE DİKKATEDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

BOYA İŞLERİNDE DİKKATEDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İÇ BOYA

Son kat boya öncesi yapılması gereken işler

1. Boya ekipleri, duvar diplerinde bozuk yerler varsa perlitli alçı ile dolgu yapmalı, 4 mm. nin üzerindeki bozukluklar şantiyeye bildirilmelidir.

2. Kapı-pencere merkezlerinin mastar ve gönye kontrolleri yapılmalı, boya ekiplerinin düzeltemeyeceği bozukluklar şantiyeye bildirilmelidir.

3. Boya öncesi bütün zımparalama işlemleri eksiksiz bitirilmelidir.

4. Merdiven altlarındaki alçı vs işleri dip noktalara kadar eksiksiz yapılmalıdır.

5. Alçıpan tavanlara alçı çekilmesi sırasında, kenarlarına alçı bulaşan spot delikleri temizlenmelidir.

6. Alçıpan işlerinde eksiklik olmamalı, özellikle bant işlerinin eksiksiz olarak bitirilmiş olması gereklidir.

7. Tavan alçı sıvası mutlaka terazisinde bitirilmelidir.

8. Özellikle kapı ve pencere kenarları ile merdivenlerde mastar kontrolleri yapılmalı, gereken yerlere perlitli alçı dolgu yapılmalıdır.

9. Mutfaklarda yapılacak alçı sıva işlerinde yüzey düzgünlüğü ve şakülünde yapılmasının yanında ayrıca ölçü ve gönye kontrolüne ve üst dolap taşıyıcı kadranları ile tam bir birleşim sağlanmalıdır.

Boya işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken işler

10. Son kat boyaları süzme işleminden geçirilerek kullanılmalıdır.

11. Boya sürülürken taramalar belli bir düzen içinde yapılmalı, boya akıntıları gibi olaylara engel olunmalıdır.

12. Tavan, duvar birleşim yerlerindeki kestirme işlemleri titizlikle yapılmalıdır.

13. Boyalar orjinal kutularından kullanılmalı, birbirleri ile karıştırılmamalı, başka maddeler katılmamalıdır.

14. Sadece istenen yerlere boya sürülmeli, başka noktalara taşırılmamalı ve temiz çalışılmalıdır.

15. Sabit mobilyalar, karton, naylon ve bant malzemesi ile korunmalıdır.

DIŞ BOYA

Yüzey Hazırlığı

16. Tüm dış cephede gerekli yerlerde yoklama yapılmalı, varsa çatlak ve bozuk yerler tamir edilmelidir.

17. Kalıp yağının arındırılması için betonarme prekast elemanlar silinmelidir.

18. Pencere prekastlarının cephe ile birleşimlerinde mevcut fugalarda, daha önce yapılmış mastikler kontrol edilerek bozuk veya eksikler tamamlanmalıdır.

19. Tamir harcı ile kırık, delik ve bozuk yüzeyler tamir edilerek düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmeli, kir ve pislikler temizlenmeli, fugalar tozdan iyice arındırılmalıdır.

20. Tamir ve yoklama işlemleri tamamlandıktan sonra son bir kontrol yapılmalı, daha sonra boya işlemine başlanmalıdır.

21. Yağmur yağması halinde dış cephe korunmalı ve uygulama yapılmamalıdır.

22. Kesinlikle tuzlu su kullanılmamalıdır.

23. Şiddetli rüzgarlarda ve çok sıcak günlerde direkt güneş altında çalışırken su ayarlarına dikkat edilmeli, seri çalışılmalı, büyük düzlükler bantlarla bölümlere ayrılmalı veya uygulama yapılmamalıdır.

24. Dış boya işleri rüzgarlı havalarda tabanca ile yapılmamalıdır.

25. Boya rengi için birkaç boyanın karıştırılması gerekiyorsa karıştırma işlemi mikserle yapılmalıdır.

Ahşap Yüzeylerin Yağlıboya ile Boyanması

26. Ahşap yüzeylerde bulunan bütün budaklar itina ile yakılmalı, tel fırça ile fırçalanmalı, bezir ile tıla edilerek ek başları macun ile kapatılmalıdır.

27. Macun iyice kuruduktan sonra, bütün yüzeyler zımpara kağıdı ile zımparanmalı, tozları bez ile alındıktan sonra son bir macun daha yapılmalıdır. Bu macun da kuruduktan sonra tekrar yüzeyler zımparalanarak düz ve pürüzsüz hale getirilmelidir.
28. Hazırlanan yüzey üzerine, bir kat astar yağlıboyadan sonra, birinci kat hazır boya sürülmelidir.

29. Birinci kat yağlıboya kuruduktan ve sıfır numara zımpara ile zımparalandıktan sonra, ikinci, üçüncü kat yağlıboya yapılmalıdır.

30. Boyalarda fırça izi görülmemelidir.

31. Kapı kanadı, pencere çerçeveleri menteşesinden çıkarılarak boyanmalı, tamamıyla kuruduktan sonra yerlerine takılmalıdır.

32. Boyanacak yerlerden başka yerlere sürülen boyalar kurumadan temizlenmelidir.

33. Hazır boyanın içine kesinlikle sikatif, tutkal, gaz, benzin vb. gibi yabancı madde katılmamalıdır. Boyanın inceltilmesi gerekli ise kutu üzerindeki tarife göre inceltici katılmalıdır.

Demir Yüzeylerin Yağlıboya ile Boyanması

34. Demir yüzeyler iyice temizlendikten sonra yüzeylere son bir sülyen sürülmeli, kuruduktan sonra pürüzler tekrar zımparalanarak ek yerleri macunlanmalı, gerekiyorsa ikinci bir kat sülyen ve zımparadan sonra, birinci kat yağlıboya sürülmelidir.

35. Birinci kat boya kuruduktan sonra, fırça izi gözükmeyecek şekilde itina ile ikinci kat boya sürülmelidir.

36. Katlar kurumadan diğer bir kat yağlıboya sürülmemelidir.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

BETONARME DEMİR İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 2 yorum

BETONARME DEMİR İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Beton dökülecek bölümde mevcut filizler var ise bunlar kir, pas ve yağ gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

2. Donatı montajının projelere uygunluğu çap, adet, aralık ve bindirme boyları yönünden incelenmelidir.

3. Enine ve boyuna donatıların bağ telleriyle bağlanması sağlanmalı, beton dökümü sırasında donatının kalıp içinde yer değiştirmesini önlemek amacıyla plastik veya beton pas payları kullanılmalıdır.

4. Demir kesme ve bükme işleri ile ilgili ekipmanların kapasiteleri ilgili mühendis ve formen tarafından iyi bilinmelidir. Kesme makinasının kaçlık ve kaç adet demiri aynı zamanda kesebileceği bilinmeli, daha fazla sayıda demiri aynı anda kesmeye çalışılmamalıdır.

5. Aynı proje paftalarının demirleri belli yerlerde stok edilmelidir. Her demir grubunun üzerine o grubu tanımlayan plakalar konmalıdır.

6. Demir kesmede zayiatın minumum olacağı bir yöntem izlenmelidir.

7. Her türlü demir, stok sahasında yağmur sırasında çamur olmayacak bir yüzeyde ahşap takozlar üzerinde istif edilmelidir.

8. Demir imalatında zayiat %2’yi aşmamalıdır. Kalan parçalar ankraj imalinde kullanılabileceği gibi, kalıpların zemine tespitinde kot kazığı, beton yollarda dilatasyon çubuğu olarak kullanılabilirler.

9. Rutubetli iklime sahip olan yerlerde stok edilmiş demirlerin kısa zamanda paslanma tehlikesi vardır. Stok miktarının yüksek tutulması zorunluluğu varsa demirlerin üzeri branda ile örtülmelidir.

10. Döşeme betonu dökülmeden önce döşemeye dökülen bağ telleri temizlenmelidir.

11. Demir montajı sırasında ve sonunda kalıplar yağlanmamalıdır. Üzerine yağ bulaşmış demirler iyice temizlenmeden kullanılmamalıdır.

12. Demirler yerleştirilmeden önce kalıp ölçüleri kontrol edilmeli, demir araları ve yerleri kalıplar üzerinde işaretlenmelidir.

13. Demir bağlamada kullanılan bağ tellerinin kalıp yüzeylerine değmemesine dikkat edilmelidir.

14. İnce demirler ile döşenmiş yerlerde demirlere basıp yürünmemeli, yürümek için araya ahşap sehpalar konmalıdır.

15. Betonarme demiri projede gösterildiği şekilde bükülmeli ve bükme işi demirler ısıtılmadan yapılmalıdır.

16. Etriyeler, kendi çaplarının en az iki katı kalınlıkta bir çubuk etrafına sarılarak bükülmelidir. Diğer betonarme demirleri kendi çaplarının en az 2.5 katı kalınlık etrafında kıvrılmalıdır.

17. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki yönde de 30 cm’den fazla olduğu zaman demir çubuklar birbirlerini kestiği her noktada bağlanmalıdırlar. Aralık 30 cm’den az olduğu takdirde bağlama bir atlıyarak yapılabilir.

18. Projedekinden başka çapta demir kullanılması gerektiğinde yeni konulacak demirlerin bir kesitteki toplam alanı projede bu kesitte gösterilen demir alanından az olmamalıdır.

19. Çekme donatılarında mümkün olduğu kadar ek yapılmamalıdır.

20. Ekler şaşırtmalı ve mümkün olduğu kadar az etki alan noktalarda düzenlenmelidir.

21. Aynı kesitte yapılacak birden fazla donatı ekleri mümkün olduğu kadar az etki alan noktalarda düzenlenmelidir.

22. Hasır çeliklerin birbirine eklenmeleri, moment alan yönde iki hasırın birbiri üzerine en az üç göz aralığı, moment almayan yönde ise iki hasırın birbiri üzerine bir göz aralığı bindirilerek yapılmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

BETON İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 7 yorum

BETON İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Beton karışım malzemeleri- AGREGA

1. Beton üretiminde kullanılacak tüm agrega bileşenlerinin elek analizleri yapılmalıdır.

2. Beton üretiminde kullanılacak agregaların ideal karışımı, kullanılacak en büyük agrega tane boyutlarına göre TS 706 da verilen referans eğrileri arasında kalacak şekilde belirlenmelidir.

3. Beton üretiminde kullanılacak agregaların özgül ağırlıkları ve su emme oranları TS 3526 şartlarını sağlamalıdır.

4. Dane şekli TS 706 paragraf 1.2.3. deki değerleri sağlamalıdır.

5. Dane şekilleri mümkün olduğu kadar yuvarlak, kürevi veya kübik olmalı, yassı ve uzun olmamalıdır.

6. Dane dayanımı TS 699 şartlarını veya TS 706 paragraf 1.2.4’deki Los Angeles Aşınma Deneyi şartlarını sağlamalıdır.

7. Dane basınç direnci en az beton direncine eşit olmalıdır.

8. Dona dayanıklılık açısından TS 699 şartlarını veya TS 706 paragraf 1.2.5’deki değerleri sağlamalıdır.

9. Agregaların içindeki organik madde oranı TS 3673 şartlarını sağlamalıdır.

10. Agregaların içerisindeki zararlı maddeler toplamı hacim olarak %2’yi geçmemelidir.

11. Agregaların içindeki ince madde miktarı TS 3527 şartlarını sağlamalıdır.

12. Bütün harçlarda dere, ocak veya kırma taş kumu kullanılmalıdır. Yıkanmamış deniz kumu ancak dolgu ve tesviye işlerinde kullanılmalıdır.

13. Agregaların özelliklerinin belirlenebilmesi için labaratuvara gönderilecek numunelerin hangi miktarda ve nasıl alınacağı, korunması, tanımlanması TS 707 şartlarına göre yapılmalıdır.

Beton karışım malzemeleri – KARIŞIM SUYU

14. Beton ve harç yapılmasında, kum çakıl gibi inşaat malzemelerinin yıkanmasında ve yapılmış imalatın sulanmasında kullanılacak su temiz, berrak olmalı, kil , çamur, yağ, lağım suyu, alkali ve asitleri ihtiva etmemelidir.

15. Karışım suyu BS 3148 veya TS 1247 madde 2.1.3 şartlarını sağlamalıdır.

Beton karışım malzemeleri – ÇİMENTO

16. Çimentonun Blaine özgül alanı, tane büyüklüğü, özgül ağırlığı, normal kıvam suyu yüzdesi, priz başlangıç ve bitim süreleri ile 7 ve 28 günlük dayanımları TS 24’e göre belirlenmelidir.

Betonun temini

17. Beton şantiyede kurulu beton santralinden veya herhangi bir hazır beton üretim tesisinden alınmalıdır. Her iki halde de beton üretimi üniversite, TCK, DSİ gibi kurumların laboratuvarlarında hazırlanan beton karışım raporlarına göre yapılmalıdır. Ancak kullanılacak beton, TS 11222’ deki beton sınıflarından herhangi birisine ait ve bu standarda göre üretim yaptığını belgeleyen bir hazır beton üretim santralinden temin edilecekse, sözleşmede de beton için özel şartlar belirtilmemişse “Beton Karışım Raporu” nun hazırlattırılmasına gerek yoktur.

Betonun taşınması

18. Sıcak iklimlerde ve beton taşıma yolunun uzun olduğu yerlerde kuru karışım yapan transmikserler tercih edilmelidir. Transmiksere verilen karışım, beton dökülecek yere kadar kuru karışım olarak gider ve burada mikserin su deposundan alınanan su karışıma eklenerek sulu karışım mikserde üretilmiş olur.

19. Herhangi bir beton karıştırma sistemi yok ise, betonun karıldığı ya da betonyerden çıktığı an ile, yerine döküldüğü an arasında geçecek sürenin 20 dakikayı aşmamasına dikkat edilmelidir. Özel karıştırma aletleri ile teçhiz edilmiş kamyonla taşımalarda süre 45 dakikayı geçmemelidir.

Betonun kontrolü

20. Beton sahasına gelen her mikser için TS 2871’e göre çökme (slump) tespiti yapılmalı ve sonuçları “Beton Çökme Değerleri Formu” na işlenmelidir. Çökme değeri, onaylı “Beton Karışım Raporu”’ndaki değerinden (+,-) 2cm’den fazla olmamalıdır.

21. Toleransı aşan ölçümler olduğu takdirde ilgili inşaat mühendisi veya inşaat şefi durumdan haberdar edilerek santralde gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
22. Betonun mukavemeti, döküm esnasında betondan alınan numunelerin test edilmesiyle kontrol altında tutulmalıdır.

23. Şartnamede belirtilen veya idare ile ortaklaşa tespit edilen beher miktar için TS 2940 ’ a göre 1set (2×3 adet) numuna alınmalıdır.

24. Alınan numunelerin üzerine 5×5 cm boyutunda kağıt etiket konmalı, etiket üzerine numune no, tarih ve beton sınıfı yazılmalıdır.

25. Numuneler yağmura, sıcağa ve soğuğa karşı korunarak ertesi gün laboratuvara götürülüp, kalıplarından çıkarılmalı, bakım ve kürü TS 3068 ve TS 3351’e göre yapılmalıdır.

26. Her set numunenin ilk üçü 7.gün, diğer üçü 28.gün TS 3114’e göre test edilmeli, mukavemet değerleri TS 500’e göre kontrol edilip sonuçları “Beton kalite kontrol formu” na işlenmelidir.

27. 7 günlük beton dayanımı 28 günlük dayanımın %70’inin altına düşmemelidir.

28. Kırılan numunelerin 7 günlük basınç mukavemeti “Beton Karışım Raporu” değerinden daha düşük ise ilgili sorumluya bildirilerek beton santralinde gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Şayet 28 günlük basınç mukavemeti düşük çıkarsa “Şantiyede uygunsuzluk kontrolü” prosedürü uygulanmalıdır.

29. Betonda, donmuş, kar ile karışmış, kırağı ile örtülmüş malzemeler kullanılmamalıdır.

Beton Dökümünün Planlanması

30. Döküm süreleri 2 saatten fazla olan veya dökülecek miktar 50 m3’ü aşan betonlar için beton döküm planı hazırlanmalıdır. Daha az veya kısa süreli beton işleri için ise pompa yeri tespit edilmeli ve pompa operatörüne betonunu hangi sırayla döküleceği talimatı verilmelidir.

31. Geniş yüzeyli kütle betonlarıyla, uzun ve yüksek perde betonlarının döküm sürelerinin uzun olması, betonun priz alarak soğuk derz oluşmasına sebep olacağından bu tür betonların dökümünden önce basit bir kroki üzerine beton döküm planı yapılmalıdır.

32. Beton döküm planında, kaç m3 beton döküleceği, dökümün kaç saat süreceği, döküme nereden başlanacağı, hangi sırayla döküm yapılacağı, pompanın yerleşimi, döküm sırasında yer değiştirip yer değiştirmeyeceği, mikserlerin pompaya geliş-gidiş güzergahları belirtilmelidir.

Beton Dökülecek yüzeyin hazırlığı

33. Beton dökülecek yüzeylerin temiz ve nemli olmasına, mevcut betonun üzerine döküm yapılıyorsa yüzeyin pürüzlendirilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

34. Su emme gücü yüksek olan yüzeyler, beton suyunu emmemesi için beton dökülmeden önce iyice ıslatılmalıdır.

35. Hiçbir zaman donmuş zemin üzerine beton dökülmemelidir.

36. Beton dökülecek yüzeyler ve kalıpların içerisi su birikintileri, çamur, talaş, yonga, şekerli maddeler, inşaat artıkları ve yabancı malzemelerden temizlenmelidir.

37. Kayalık olan yerlerde, gevşek parçalar kaldırılmalı, kaya yüzeyleri yüksek basınçlı hava-su karışımı ya da ıslak kum fışkıran araçlar, çok sert süpürgeler ve kazmalarla temizlenmelidir.

Betonun dökümü

38. Beton dökümü sırasında kalıpların stabilitesi sürekli kontrol edilmelidir.

39. İki tabakanın dökümü arasındaki zaman 90 dakikayı geçmemelidir.

40. Beton serbest olarak 1.5 mt yüksekliğin üstünden dökülmemelidir.

41. Mikserdeki betonun çökme değeri olması gerekenden az ise betona kesinlikle su katılmamalıdır. Bir miktar katkı ilavesiyle istenilen çökme değerine ulaşıldıktan sonra döküme başlanmalıdır.

42. Beton, oluk yardımı ile dökülecek ise ve eğim çok fazla ise oluğun yer yer paletlerle teçhiz edilmesi, kısa parçalarla imal edilip sık sık yön değiştirilerek betonun hızının kırılması ya da beton döküldüğü yerde bir daha karıştırılması temin edilmelidir. Boru kullanılacaksa borunun alt ucu dökülmüş beton içinde bulundurulmalı ve boru her zaman dolu olmalıdır.

43. Betonun gecikmesi halinde bazı yerler prizini alabilir. İkinci tabakaların bu yüzeye kaynaması için priz alan yüzey, basınçlı su ile ya da tırmıkla çakılların üst yüzeyleri görününceye kadar temizlenmelidir.

44. Betonda ek yerleri momentlerin en az olduğu yerlerde beton 45 derece eğimli ya da dişli olarak bırakılmalıdır.

45. En az +3 C ye kadar herhangi bir tedbir alınmadan beton dökülebilir.

Pompa ile beton dökme

46. Pompa betonu bir takım özelliklere sahip olmalıdır. Örneğin, beton slampı 8 ile 10 arası, çimento dozu minumum 250 kg/m3, en iri malzeme 30 mm, kum miktarı istenen mukavemete göre maksimum, beton malzemesinde toz ya da kil miktarı şartnamedekilerden az, pompaya verilen beton prizine başlamamış, beton çok iyi karışmış ve uniform yapıda olmalıdır.

47. Pompa ile beton dökümüne başlamadan önce 0.5 m3 kadar kumlu çimento ile sulu bir karışım pompaya verilmelidir.

48. Betonlama sonunda veya devam eden betonlarda, vardiye değişimlerinde beton pompası iyice temizlenmelidir.

49. Sabit beton pompasının boruları sık sık kontrol edilmelidir. Zamanla boru ağızları aşınır ve beton boru içinde hareket ederken ek yerlerinden su sızar, bu betonun akışkanlığının azalmasına dolayısıyla boruların sık sık tıkanmasına neden olur.

50. Sabit pompada mümkün olduğu kadar az dirsek kullanılmalıdır. Dirsekler yük kaybını artırır. Çok aşınan borular mutlaka değiştirilmelidir.

51. Kullanılacak betoniyer su ayar tertibatlı olmalıdır.

52. Betoniyer ile karıştırmada, ikinci bir karışım konmadan önce betoniyer tamamıyla boşaltılmalı, iş bittiği ya da durdurulduğu zaman içi iyice temizlenmelidir.

Su içinde beton dökme

53. Su içinde beton dökümlerinde, suda dalga ve akım olmamasına dikkat edilmelidir.

54. Su içinde beton dökümlerinde tabanda kaynak suyu çıktığı takdirde beton dökümüne zarar vermeyecek şekilde önlem alınmalıdır.

55. Su içinde beton dökümlerinde içinde beton dökülecek suyun ısısı 10 derecenin altına düştüğünde dökülecek beton en az 300 dozajlı olmalı ve dışarıda her doza fazla olarak 50 kg çimento ilave edilmelidir.

56. Deniz suyu etkisinde olan betonlarda deniz suyunun kimyasal etkilerine dayanıklı çimento kullanılmalıdır.
57. Projesinde 200, 250 dozajlı olarak gösterilen beton kısımlar deniz suyunun etkisinde kalıyorsa, bu betonlar 300 dozajlı olarak dökülmelidir.

58. Alkali ve sülfatlı suların ve zeminin etkisi altında kalan betonların dökülmesinde, beton dökümü bittikten 72 saat sonrasına kadar bu maddelerin beton yüzeyine değmemesi sağlanmalıdır. Bu gibi durumlarda alkali ve sülfatlı suların ve zeminin kimyasal etkisine dayanıklı çimento kullanılmalıdır.

Betonun yerleştirilmesi

59. Vibratörle sıkıştırmada betonun homojenliğinin bozulmamasına dikkat edilmeli ve işin önemine göre özel şartnamesinde vibratörün frekans adeti tespit edilmelidir.

60. Vibratörler beton yayma işinde kullanılmamalı, vibratör tutulan yüzeye bir daha vibratör tutulmamalıdır.

61. Vibratör donatıya değmemeli, aksi takdirde vibratör kafası sık sık arızalanacak ve donatı titreşimi, donatı ile betonun aderansını azaltacaktır.

62. Kitle betonlarında vibratörlenen noktalar yaklaşık 50 cm aralıklı ve şaşırtmalı olmalı, aralıklar vibratörün etki alanının çapından büyük olmamalıdır.

63. Vibratör tabana dik olarak daldırılmalı, tabana hafifçe değdirilmeli ve dik olarak yavaşça çıkarılmalıdır.

64. Beton içinde hava kabarcığı çıkışı çok azalıncaya kadar beklenmelidir. Ancak betonun üstünün sulanmasına izin verilmemelidir.

65. Beton kat kat döküldüğünde vibre edilmiş katların kalınlığı titreşim aletinin iğne uzunluğunun yarısına eşit olmalıdır.

66. El ile sıkıştırmada tabaka kalınlığı 15cm’den fazla olmamalıdır.

67. Vibre edilen ve prizi başlayan betonlar tekrar vibre edilmemelidir.

68. Gömülü parçaların çevresindeki beton dökümüne özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda kalıbın arkasından plastik tokmakla vurularak betonun yerleşmesine yardımcı olunmalıdır.

69. Döşeme ve kaplamalarda mümkünse satıh vibratörü kullanılmalıdır.

70. Döşeme, radye temel gibi geniş yüzeyli betonlar döküldükten sonra beton yüzeyin çatlamaması için en az iki defa mala ile perdah çekilmelidir. Birinci kat beton taze iken, ikinci kat ise beton priz alırken çekilmelidir. Hava çok rüzgarlı veya çok sıcak ise üçüncü ve dördüncü kere perdah çekilmelidir.

Betonun korunması

71. Beton dökümünden sonra, betondaki rötre (büzülme) çatlaklarının oluşmasını önlemek ve beton mukavemetinin daha yüksek seviyede tutlmasını sağlamak amacıyla, beton içindeki su kaybı düşük seviyede tutulmalıdır.

72. Beton dökümünün bitiminden takriben 12 saat sonra kür işlemine başlanmalıdır.

73. Hava sıcaklığının 40 C civarında olması durumunda ıslak çuvallarla beton yüzü örtülerek kür yapılmalı ve çuvalların sürekli ıslak tutulması sağlanmalıdır. Bu tür kür 4-6 gün aralıksız devam etmelidir.

74. Su ile yapılan kür işlemi yaz aylarında güneşin kuvvetli olmadığı sabah ve akşamları yapılmalıdır. Öğle zamanı betonun sulanması betonun çatlamasına neden olacaktır.

75. Beton yüzeyinde bir film tabakası oluşturarak suyun buharlaşmasına engel olan parafin esaslı püskürtme malzemeler ile kür uygulamasında, yüzeye üniform püskürtme yapılmasına dikkat edilmelidir.

76. Çuval, teliz, polietilen şilte ve benzeri su emici veya su tutucu malzemeler ile kür uygulamasında kür süresi şartnamede belirtilmemişse portland çimentolar için 14 gün alınabilir.

77. Beton, dökümünden itibaren 7 gün süre ile her türlü titreşimden korunmalıdır.

78. Beton 7 gün süre ile nemli tutulmalı, üzeri çuval, kum, hasır ve benzeri bir malzeme ile örtülerek sulanmalıdır.

79. Perde betonları döküldükten sonra kalıplar birkaç gün sökülmeyecek ise mutlaka gevşetilip su püskürterek kür yapılmalıdır.

Beton yüzey tamiri

80. Kalıpların sökülmesinden sonra yüzeyler kontrol edilmelidir. Betonun ulaşmadığı boşluklu kısımlar, betonda segragasyon olan kısımlar, beton şerbetinin kalıptan dışarı sızdığı yüzeyler, kopan, söküm sırasında parçalanan kenarlar, çatlamış veya dökülmüş yüzeylerin tespiti için kalıpların sökülmesinden sonra beton yüzeyleri kontrol edilmelidir.

81. Bu yüzeylerde onarım yapılmadan önce gevşek parçaların uzaklaştırılması, sağlam yüzeye ulaşılması gereklidir. Sağlam yüzeye onarım malzemesi uygulamadan önce, yüzeyin, su, buhar veya hava ile temizlenmesi gerekir. Yüzey mutlaka pürüzlü olmalıdır.

82. Beton tamirinde yüzey üzerine önemli yükler gelmiyorsa sadece çimento bazlı onarım harcı kullanılmalıdır. Nemli yüzeye önce aderans arttırıcı çimento bazlı astar tabakası, sonra da tamir harcı uygulanmalıdır. (Sika Mono Top 620 gibi)

83. Beton tamirinde yüzey üzerine gelen yük fazla olduğu taktirde yüksek mukavemetli çimento bazlı onarım harcı uygulanmalıdır. (Sika Mono Top 604 gibi)

84. Beton tamirinde yüzey üzerine büyük yükler, darbeli, titreşimli yükler geldiğinde veya onarım bölgesinin çok ince veya çok küçük olması durumunda epoksi tamir harçları (Sikadur 31, 41 gibi) kullanılmalıdır.

85. Gömülü parçaların yerleştirilmesinden sonra kenar boşluklarının doldurulmasında da genleşme özelliği olan çimento (Sika Grout 210,214 gibi) veya epoksi tamir harçları kullanılabilir.

86. Sızma, terleme şeklinde ise beton içine kristalize olarak işleyen çimento bazlı sızdırmazlık malzemesi (Xypex Consantre gibi) kullanılmalıdır.

87. Sızma akıntı şeklinde ise çabuk priz alan malzemeler kullanılmalıdır. (Çimento harcı içine Sika 4a veya Sika 2 katılabilir.) Daha sonra yüzey, beton içine işleyerek kristalleşen çimento bazlı malzemeler ile sızdırmazlığa karşı 2 kat kaplanmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU TESİSATLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU TESİSATLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Kazı kesitine uygun hendek açılmalıdır.

2. Hendek kazısında durum ve şartların gerektirdiği iksalar yapılmalıdır.

3. Kazıdan çıkan malzemenin fazlası saha dışına taşınmalı, tekrar geri dolgu kısmı hendek kenarına stoklanmalıdır.

4. Yağışlar ya da başka sebeplerle inşaat çukuru ve hendek içerisine akıp herhangi bir hasar ve kaza yapabilecek sulara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

5. Açılan hendek boyunca gerekli olan ikaz bantları, levhaları, yol geçişleri için emniyet tedbirleri alınmalıdır.

6. Hendek kazısı tamamlandıktan sonra kot kontrolleri yapılmalı sonra bir sonraki aktiviteye geçilmelidir.

7. Boru altı tabi zemine oturmamalı altına yatak malzemesi serilmelidir.

8. Kullanılacak boru ve contalar, standartlara uygun olmalıdır.

9. Beton muflu boruların birleştirilmesinde standartlara uygun contalar kullanılmalıdır.

10. Boruların sızdırmazlık deneyi, iki baca arasına baca yüksekliğine kadar su doldurmak sureti ile yapılmalıdır.

11. Sızdırmazlık testi olumsuz çıktığı taktirde kaçaklar giderilip tekrar deney yapılmalıdır.

12. Çalışma olmadığı zamanlarda boru ağızları uygun malzeme ile kapatılmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

ASANSOR İŞLETME TESTİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

ASANSOR İŞLETME TESTİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Mekanik Aksam Montajı Fiziki Kontrolü:

1. Hız regulatörü kablo bağlantıları ve mekanik bağlantılarının genel durumunun gözle kontrolü yapılmalıdır.

2. Nihai sviç kablo bağlantısı ve mekanik bağlantı kontrolü yapılmalıdır.

3. Halatlar projesine uygun mu, deformasyon ve kopukluk var mı, kabin ve karşı ağırlık bağlantıları uygun yapılmış mı klemensler tam sıkılmış mı kontrol edilmelidir.

4. Raylar terazisinde ve proje ölçüsündeki yerinde mi, kesitleri uygun mu, ek yerleri düzgün yapılmış mı, perde duvarlarla bağlantılar tam ve usulüne uygun yapılmış mı kenetler düzgün mü, kontrol edilmelidir.

5. Denge zinciri projesinde belirtilen kesit ve ölçülerde mi, bağlantıları tam yapılmış mı kontrol edilmelidir.

6. Karşı ağırlıklar projesi doğrultusunda motora aşırı yük bindirmeyecek şekilde yeterli ağırlıkta konulmuş mu kontrol edilmelidir.

7. Paraşüt mekanizması kontrol edilmelidir.

8. Aşırı yük mekanizması mekanik bağlantı ve kablo bağlantıları kontrolü yapılmalıdır.

9. Makina-motor grubu çelik konstrüksiyon, kablo bağlantıları, mekanik bağlantılar, takozların yeterlilik ve düzgünlük kontrolü, proje verilerine uygunluk kontrolü yapılmalıdır.

10. Kapıların genel durum ve terazi kontrolü, amortisör mekanik bağlantı kontrolü yapılmalıdır.

11. Kuyu dibi amortisörleri mekanik bağlantı ve son kontrolü yapılmalıdır.

12. Paten yağdanlıkları kontrolü yapılmalıdır.

13. Kuyu duvarına kenetler vasıtası ile mesnetlenen rayların ankraj bağlantıları kontrolü yapılmalıdır.

Elektrik Akasamı Kontrolü :

14. Kumanda panosu projesine göre iç dizayn, elektrik ve mekanik bağlantıları kontrolü yapılmalıdır.

15. Röle, elektronik pano içi, asansörün hangi katta olduğunu gösterir kat göstergesinin, işlevselliği, bağlanması ve proje verilerine göre kontrolü yapılmalıdır.

16. Kablo, klemens, civata bağlantılarının düzgünlüğü proje ve etiketlerine uygunluğu kontrol edilmelidir.

17. Flexible kablo ve buton bağlantı kablolarının bağlantıları ve yeterli yedek olup olmadığı kontrolü yapılmalıdır.

18. Makina motor dairesindeki tüm mekanik aksamın bina topraklama hattına bağlantısı kontrolü yapılmalıdır.

Asansörün çalışması ve emniyet sistemleri kontrolü:

19. Kat kabin kapısı açık halde iken asansöre kumanda verilse bile asansör hareket etmemelidir.

20. Asansör hareket halinde iken herhangi bir kattaki kapı açılmamalı, şayet emniyet anahtarı ile kapı açılırsa asansör hemen durmalıdır.

21. Kabin içi stop butonu, alarm butonu ve interkom sistemi kullanılarak çalışması kontrol edilmelidir.

22. Enerji kesilse dahi, kabin içi aydınlatma, emniyet açısından çalışır durumda olmalıdır.

23. Kabin içi kumanda butonlarının çalışması kontrolü yapılmalıdır.

24. Kat kapıları açıldığında sürtme, sert açılma olmamalı, kapılar sert kapanmamalıdır.

25. Aşırı yük ayar kontrolü yapılmalı, maksimum taşıma kapasitesi üzerindeki aşırı yükle asansör hareket etmemelidir.

26. Halat kopması, klemens gevşemesi, halat kurtulması, gibi nedenlerle, asansörün normal hızının üstünde seyir etmesi halindeki durumlara karşı konulan paraşüt sisteminin çalışması, normal hızın üstünde bir hız sağlayacak aldatmacalar yapılarak (hız regratörü halatının yan yuvaya kaydırılması gibi) kontrol edilmelidir.

27. Asansör katta durduğunda kabin ile kapı arasında 2 cm aşan mesafe bulunmamalıdır.

28. Asansör seyir halinde iken kabinde sallanma, vibrasyon, çeşitli mekanik sesler olmamalıdır.

29. Asansör katta durduğunda asansör kabini ile kat döşemesi arasında 1 cm’den fazla mesafe olmamalıdır.

30. Toplama kumandalı asansörler, asansör hangi yönde seyir halinde ise bir sonraki katlardan gelen sinyalleri değerlendirmelidir.

31. Yan yana olan 2 asansörden kumanda verilen kata en yakın asansör gelmelidir.

32. Bir bloktaki yan yana iki asansörden bir tanesi orta katta diğeri zemin katta park edecek şekilde programlanmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

AMBAR VE STOK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 1 yorum

AMBAR VE STOK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AMBAR:

Ambar, şantiyeye girişi yapılan malın kullanımına kadar kayıpsız ve hasarsız olarak muhafaza edileceği yerdir. Ambar kapalı ve kilitlenebilir ambar binası ile şantiye çiti dahilindeki tüm alanları kapsar. Şantiye girişi yapılan mal ambarda sayılır.

AMBARIN VE DEPOLARIN KURULMASI

1. Ambar, şantiye giriş yoluna yakın ve gereğinde malzemeleri taşıtla içeri alabilmek için kapıları rampalı yapılmalıdır.

2. Depo sahaları krokisi üretilmeli ve güncel tutulmalıdır.

3. Depolar kurulurken sık sık yer değiştirmeyecek şekilde uygun yerlere kurulmalıdır.

4. Patlayıcı maddeler için mutlaka ayrı bir ambar yapılmalı ve bu ambar mevcut diğer ambarlardan ve yerleşim yerlerinden olabildiğince uzakta olmalıdır.

AMBAR İÇ DÜZENİ

5. Yer kodları verilerek ambar yerleşim planı hazırlanmalıdır.

6. Ambar hacmi ekonomik olarak kullanılmalıdır.

7. Raflarda gruplandırma yapılmalıdır.

8. Malzeme ambarda istifleme tekniğine uygun stoklandırılmalıdır.

9. Ambarda istenen malzeme kolaylıkla bulunabilmelidir.

10. Emanet malzemeler için emanet malzeme kartı kullanılmalıdır.

11. Sık sık dağıtımı yapılacak malzemeler en kolay alınacak yerlere konmalıdır.

12. Depolama esnasında yangın söndürme cihazlarının, yangın koridorlarının ve yangın tahliye kapılarının önünün kapanmamasına dikkat edilmelidir.

13. Her depo için iki kapı anahtarı bulundurulmalıdır. Anahtarın biri ambar yöneticisinde, diğeri bağlı olduğu birimin odasında camlı dolap içinde bulundurulmalıdır.

14. Depolar temiz tutulup, havalandırılmalıdır.

MALZEMENİN KORUNMASI VE SAKLANMASI

15. Malzemeler tabiat ve çevre şartlarına göre korunmalıdır.

16. Sıcak, soğuk ve dondan etkilenen malzemelerin konacağı depolarda gerekli yalıtım tedbirleri düşünülmelidir.

17. Boya ve benzeri malzemeler sıcak ve rutubetten uzak yerlerde muhafaza edilmelidir.

18. Boyaların uzun süre aynı şekilde durması çökelmeye yol açacağından belli zamanlarda tenekeler ters-yüz edilmelidir.

19. Keresteler güneşten korunacak şekilde depolanmalıdır.

20. Çimento torbaları alttan ve yanlarından su almayacak şekilde üstü kapalı olarak, ilk giren çimentoların ilk olarak çıkabileceği bir düzende ve üst üste 6 torbadan fazla olmayacak şekilde saklanmalıdır.

21. Çimento, beton veya taş zemin üzerine konursa rutubetin etkisiyle bozulabileceğinden, çimento ambarlarının döşemeleri adi ahşap döşeme ile kaplanmalıdır.

22. Periyodik bakım gerektiren malzemelerin periyodik bakımları yaptırılmalıdır. (Yangın söndürme cihazları vb.)

23. Ambarların fiziki emniyeti için yeterli miktarda bekçi görevlendirilmelidir. Çalınmaya karşı makul emniyet önlemleri alınmalıdır.

24. Depo sahaları yeterli şekilde aydınlatılmalıdır.

25. Pas kontrol programı oluşturulmalıdır.

26. Herhangi bir malzemede paslanma görülünce olay rapor edilip, paslanmaya karşı alınacak önlemler teknik ekibin tavsiyesi ile uygulanmalıdır.

27. Yangın güvenliği programı oluşturulmalıdır.

28. Hiçbir malzeme elektrik prizlerinin ve aydınlatma lambalarının 1 m’den daha yakınına konmamalıdır.

29. Depolardaki elektrik tesisatı sık sık kontrol edilerek arızalar giderilmelidir.

30. Depoların içine ‘Sigara İçilmez’ levhaları konulmalı, sigara içilmesine müsaade edilmemelidir.

31. Ambar güvenlik önlemleri, yangın talimatı, malzemenin depolanması ve işletmeye teslimine ilişkin talimatlar ambar yöneticisi tarafından hazırlanıp uygun yerlere asılmalıdır.

GELEN VE GİDEN MALZEMENİN KONTROLÜ

32. Kantar ve diğer ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılmalıdır.

33. Gerekli malzemeler kantar kontrolünden geçirilmelidir.

34. Şantiye dışına çıkan malzeme ve ekipman kontrol edilmelidir.

35. İrsaliyelerde malzemeyi teslim alanların imzası mutlaka bulunmalıdır.

36. Ambara gelen malzeme miktarı sipariş miktarı ile karşılaştırılmalı, siparişten fazla gelen malzemeler tespit edilip iade edilmeli, az gelen malzemeler içinde ek talepte bulunulmalıdır.

37. Ambar sorumlusu dış atölye imalatı için sevk edilen malzemelere irsaliye düzenlemeli, malzemenin geri dönüşünde yeni kod ve yeni ortalama birim fiyatı ile giriş yapmalıdır. Tüm bu işlemler muhasebe departmanı ile koordineli yapılmalıdır.

38. Şantiye dışına çıkan her malzeme için altı suret irsaliye tanzim edilmelidir. Malzemenin şantiye dışına çıkış nedenleri genellikle imalat, tamir veya satıştır. İrsaliye suretlerinin dağıtımı aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Alıcı nüshası
2. Gönderen nüshası
3. Ambar nüshası
4. Muhasebe nüshası
5. Nakliyeci nüshası

39. İrsaliye, kıymetli evrak olarak işlem görür. Hiçbir zaman imzalanmış boş irsaliye verilmemelidir.

40. Malzeme, tamir maksadı ile şantiye dışına çıkarılıcaksa, çıkış işlemleri irsaliye ile yapılmalıdır. İrsaliye teslim alan personele imzalatılarak, tamirde bekleyen malzemeler klasöründe takibe alınmalıdır. Malzeme tamirden döndüğünde irsaliye tamirde bekleyen klasöründen çıkarılarak klase edilmelidir. Gönderme sırasında malzeme ile birlikte gönderilen avadanlık ve dökümanlar irsaliyeye ilave edilmelidir.

41. İrsaliye üzerinde kazıntı silinti yapılmamalıdır.

42. İrsaliyede yanlışların üzeri ince bir çizgi şeklinde çizilirse okunaklığın bozulması önlenir. Düzeltme yapılırken bilginin doğrusu, mümkünse aynı satıra, değilse üzerine yazılır. Düzeltmenin sebebi irsaliyenin arkasına not olarak düşülmelidir.

AMBAR KAYITLARININ TUTULMASI

43. Ambar giriş çıkış kayıtları tutulmalı ve bu kayıtlar yeterli detayı içermelidir.

44. Taşaron malzeme çıkış kayıtları yeterli detayda tutulmalıdır.

45. Ambardaki malzemenin parasal ve miktarsal değeri her an görülebilmelidir.

46. Ambar evraklarında imzalar tamam olmalıdır.

47. Ambar kayıtlarındaki malzeme miktarı ile ambardaki mevcut malzeme arasında farklılıklar olmamalıdır.

MALZEME GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI

48. Ambar malzeme giriş ve çıkış prosedürü oluşturulmalı ve bu prosedüre uyulmalıdır.

49. Ambar malzeme giriş çıkışı için bilgisayar ortamından yararlanılmalıdır.

50. Ambar çıkışlarında imza yetkisi yazılı olarak belirlenmelidir.

51. Ambar ve depolarda ‘ilk giren malzeme, ilk çıkan malzeme olmalıdır’ prensibi uygulanmalıdır.

52. İmalat için ambarda mal talep edildiğinde, talep edilen miktar planlanan miktarı geçmemelidir. Fişte takip edilen miktar planlanandan fazlaysa, fazlalığın verilebilmesi için Şantiye Müdürü’nün fiş üzerinde onay parafı bulunmalıdır.

53. Çıkış emir fişi düzenlemeye yetkili personel, çıkış emir fişlerindeki miktar hanesinin onaylanmış metrajlardan fazla olmamasına dikkat etmelidir.

54. Ambar sorumlusu teorik çıkış yapılan malzemeleri stokla karşılaştırarak takip etmelidir.

55. Teorik çıkışlarda ‘planlanan-gerçekleşen’ farkı varsa, farkı araştırmak için teknik personel tayin edilmeli, gerekiyorsa metraj kontrolü yaptırılmalı ve icap ediyorsa tesellümle ilgili kapı kayıtlarının kontrolü, tartı kontrolü, teorik sayım gibi ilave emniyet tedbirleri aldırılmalıdır.

56. Malzeme giriş çıkışlarında kalite kontrol ve muayene prosedürleri kapsamında gerekli kontroller yapılmalıdır.

57. Özel itina gerektiren malzemelerin indirme-bindirme işlemleri teknik personel sorumluluğunda yapılmalıdır. Bu sorumluluk ambar personeline devredilmemeli; kazalara, can kaybına, yaralanmalara ve malzeme hasarlarına sebep olmamak için uygun ekipmanın seçimi ve seçilmiş ekipmanın doğru kullanılması teknik personel sorumluluğunda olmalıdır.

58. Yanıcı ve yakıcı malzemelerin tesellümleri için ayrılmış sahalarda ilave emniyet önlemleri, ambar sorumlusunun takibinde ve gözetiminde alınmalıdır. Bu sahalar şantiyenin kuruluş aşamasında belirlenmelidir.

59. Yanıcı ve yakıcı malzemelerin tesellüm sahaları belirlenirken, bu sahaların diğer stok sahalarından, yakıt tanklarından ve yüksek gerilim hatlarından en az 100m. uzak olmasına dikkat edilmelidir. Bu sahalarda yeterli yangın söndürme cihazları ile su havuzu, kum havuzu gibi ilave yangın önlemleri alınmalıdır.

60. Teslim alınan malzeme ile ilgili gerekli dökümanlar yoksa veya eksikse sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
• Eksik dökümanlar ikmal birimine bildirilmelidir.
• Fax vb. gibi yöntemlerle gerekli dökümanlar temin edilmelidir.
• Tesellüm; fax, fotokopi ve bunun gibi kanunen geçersiz evraklarla yapılmış ise evrakların aslı gelince fax, fotokopi vb. gibi evraklar asıllarına iliştirilerek işleme konmalıdır.

STOK SAHALARI

61. Ambarın dışında korunacak malzemeler için stok sahası hazırlanmalıdır.

62. Stok sahasının çevresine drenaj yapılmalı ve yangın, sel, hırsızlık gibi olumsuz tabiat ve çevre koşullarına karşı korunmalıdır. Gerekiyorsa bu alan telçit ya da benzeri elemanlarla koruma altına alınmalıdır.

63. Stok sahaları malzemelerin taşıt veya iş makinası ile çarpılmalarına ya da ezilmelerine neden olmayacak alanlar olmalıdır.

64. Açık saha depolarında ana koridorlar forklift ve araçların geçişine müsaade edecek genişlikte olmalıdır.

65. Malzemeler doğrudan toprakla temas ettirilmemelidir.

66. Açık saha depolarında su tesirinden ve güneş ışınlarından korunmak için malzeme üzerleri branda veya naylonla örtülmeli, rüzgarda uçmaması için bu örtüler bağlanmalıdır.

67. Açık ambarda depolanan malzemelerin uygun yerlerine küçük saç levhalar bağlanarak mevcut malın kodu ve ismi bu levhaların üzerine işlenmelidir.

İŞİ BİTEN MALZEMELER

68. Hurdaya ayırma prosedürü uygulanmalıdır.

69. İade, hurda, tamirlik ve konsinye yerleri belirlenmeli ve bu yerler amaçlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

70. İşi biten atıl ve fazla stoklar rapor edilmelidir.

71. Malzemelerin kullanım süreleri kontrol edilmeli ve kullanım süreleri geçen malzemelerin ambarda yer işgal etmelerine izin verilmemelidir.

72. Hasarlı ve bozuk malzemeler için tutanak hazırlanmalıdır.

73. 3 aylık boşa çıkan ekipman listesi mevcut olmalıdır.

74. Uzun zaman hareket görmeyen malzemelerle arızalı, hurdaya ayrılmış malzemeler, ambardaki malzeme sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde, ambarın ayrı bir kısmında saklanmalıdır.

MALZEMENİN ZİMMETLENMESİ

75. Çalışan personele ve işçiye malzeme zimmeti yapılmalıdır.

76. İşten ayrılan personelden veya işçiden zimmetli mallar geri alınmalı, eksik malzemeler varsa bunlar için tutanak hazırlanıp, malzemenin tutarı personelin veya işçinin maaşından kesilmelidir.

77. Palet, kafes vb. depolama malzemeleri tesellüm esnasında teslim alan personele zimmetle teslim edilmelidir. İş bitiminde sağlam ve noksansız geri alınması sağlanmalıdır.

ŞANTİYE İÇİ SEVKİYAT

78. Ambar ve stok sahası dışında malzeme indirilme noktaları belirlenirken bu yerlerin malzemenin en iyi şekilde korunabileceği, diğer imalatları engellemeyeceği ve olabildiğince imalat yerine yakın yerler olmasına dikkat edilmelidir.

79. Eşanjör, kazan, brülör, hidrafor gibi ağır ve hassas malzemeler nakliye araçlarından indirilirken veya bindirilirken hasara uğramamaları için önlemler alınmalıdır.

80. Şantiye içi malzeme sevkiyatında malzeme zayiatının olmamasına özen gösterilmelidir.

81. Tuğla, kiremit, gazbeton, eternit gibi malzemeler mümkün olduğunca kullanılacakları yerlere yakın olarak stoklanmalıdır.

DEMİRBAŞ MALZEMELER

82. Şantiyedeki demirbaş malzemenin ayrı bir listesi tutulmalıdır. Bu liste belli zamanlarda güncelleştirilmeli ve listedeki malzeme ile şantiyedeki mevcut arasında farklılıklar varsa bunların nedenleri araştırılmalıdır.

83. Demirbaş malzeme çıkışlarında zimmet fişi tanzim edilmelidir.

84. Demirbaş malzemenin Firma personeli dışında teslimatı şantiye müdürünün onayı ile yapılmalıdır.

85. Demirbaş malzeme talep edildiğinde, talep eden yetkilinin malzemeyi sipariş eden personel olup olmadığı ambar sorumlusu tarafından kontrol edilmelidir. Eğer talep edenle sipariş eden personel aynı kişi değil ise, sipariş sahibinin yazılı onayı alınmalıdır.

86. Demirbaş malzemeye ait bakım bilgileri, avadanlıkları ve bütünleyici bakım malzemeleri demirbaş malzeme ile birlikte verilmelidir. Malzeme, özel bakım ve çalıştırma talimatları gerektiriyorsa, ilgili teknik birimlerden yardım alınarak tatbiki eğitim yapılmalıdır.

STOK KONTROL

87. Uygun bir stok kontrolü yapılabilmesi için malların özelliklerine göre sınıflandırılması, bu sınıflandırmaya uygun kodlandırılması ve her malzemenin bu kodları belirten yer bulma kartları ile işaretlenmesi yapılmalıdır.

88. Malzeme hareketlerinde her işlem kabul edilmiş belgelerle belgelenmeli ve her belge yetkililerce onaylanmalıdır.

89. Hazırlık safhasında temini yapılacak bütün malzemeler için malzeme özellikleri, temin süreleri, bu malzemelere ait stok seviyeleri ve sipariş tarihleri belirlenmelidir.

90. Ambar sarf malzemelerinin siparişi ve alımı için prosedür oluşturulmalı, asgari-azami stok seviyesi tespit edilmeli ve bunlara uyulması sağlanmalıdır.

91. Başlangıçta sisteme tarif edilen asgari stok seviyeleri iş bitimine yakın kaldırılmalı veya revize edilmelidir.

92. İşin planlama safhasında lojistik faaliyetler ve buna ait işlemler planlanmalı, bu işlemlerin nasıl yapılacağı iş yapım metodu’nda belirtilmelidir. Özellikle malzeme planlamasında hangi malzemeler seviyesinde takip yapılacağı planlama safhasında belirlenmelidir.

93. Stoklardan çıkan her malzeme için Çıkış Fişi tek suret halinde düzenlenmeli ve çıkış işlemi ile ilgisi bulunanan belgeler ekinde olmak üzere muhasebe departmanına gönderilmelidir.

RAPORLAR

94. Aşağıda dökümü yapılan raporlamalara istenildiği zaman ulaşılabilmeli, raporların yönetimde araç olarak kullanılabilmesi için içerdiği bilgilerin güncel ve doğru bilgiler olması temin edilmelidir.

• Siparişten kaynaklanan fiyat farklarına göre, Malzeme Hareketleri Giriş Raporu
• Siparişten kaynaklanan fiyat farklarına göre, Malzeme Hareketleri Çıkış Raporu
• Malzeme Girişleri Raporu
• Malzeme Çıkışları Raporu
• Stok Envanter Raporu
• Satıcı Firma Kataloğu
• Malzeme kod Kataloğu
• Gelmeyen Siparişler Raporu
• Satınalma Planı Raporu
• Faturasız Tesellümler Raporu
• Teorik Düşümü Yapılmayan Malzemeler Raporu
• Cari Hesap Kodları Raporu
• Envanter Fatura Raporu
• Faturalı Çıkışlar Raporu
• Günlük Malzeme Hareketlerinin Muhasebe Aktarım Raporu

DİKKATE ALINACAK DİĞER HUSUSLAR

95. Malzemeli uzman ekibin şantiyeden çıkışı kontrol edilmelidir.

96. Eldiven, çizme gibi sarf malzemelerinin ambardan yenisi verilmeden önce eski kullanılamayacak durumdaki malzemelerin ambara iadesi sağlanmalıdır.

97. Siparişlerde zayiat oranları hesap edilmelidir.

98. Sene sonunda sayım komisyonu oluşturularak ambar sayımları yapılmalı, eksikler için kayıp tutanağı hazırlanmalıdır.

99. Depolama hizmetlerinde kullanılmak üzere yeterli sayı ve kapasitede forklift, taşıma arabaları, tartı aletleri, paletler, malzeme kutuları, naylon poşetler, pas kontrolü için koruyucu malzeme ve karışımlar mevcut olmalıdır.

100. Onaylanmış metrajlardan fazla mal verilmesi durumunda metraj ve zayiat kontrolu için ambar sorumlusu planlama departmanını uyarmalıdır.

101. Kıymetli malzeme listesi hazırlanmalıdır.

102. Ambarda yapılması gereken işlerle ilgili, prosedürler ve yayınlar dosyalanıp saklanmalıdır.

BETONARME DEMİRİ İHZARAT VE HAZIRLAMA SAHASI

103. Bu sahada yağmur suyuna karşı drenaj yapılmalı, sahanın yüzeyi hafif balıksırtı veya bir tarafa eğimli hazırlanmalıdır.

104. Her çapın stok edildiği yer ayrı olmalıdır.

105. Demir hazırlama-bükme işinin verimli yapılabilmesi için stok sahası ile birlikte demir hazırlama sahası da vincin etki alanı içinde olmalıdır.

106. Stok yerindeki stoklama, proje ve/veya ünite numarasına göre yapılmalıdır. Demir gruplarının üzerine nereye ait olduklarının gösterir plakalar iliştirilmelidir.

107. Stok yerinin yol kenarında olmasına dikkat edilmeli, bu şekilde yükleme işlemi kolaylaştırılmalıdır.

108. Demir kesme ve bükme makinalarının bulunduğu yer bir sundurma altında olmalı, yağmurlu havalar demir hazırlama işlemini aksatmamalıdır.

109. Çok ileriki bir zamanda kullanılacak demirler önceden hazırlanmamalıdır. Böylece hem stok miktarının gereksiz artışı önlenir hem de proje değişikliklerinin neden olabileceği zarar en aza indirilir.

110. Demir ihzarat programı iş programına uygun olmalıdır.

111. Demirler ahşap takozlar üzerine istif edilmeli, toprakla temasları olmamalı ayrıca kendi ağırlıkları ile deforme olmamalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

ALÇIPLAK İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ocak 2, 2009 Yorum yapın

ALÇIPLAK İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Bütün katların alçıpan aplikasyonları yapılmalı, her yönden kontrol edilmeli ve onay alındıktan sonra işe başlanmalıdır.

2. Profil tabanlarına akustik bant konmalı, profiller tabanlara (şap üstüne) 32’lik çelik çivi ile, tavanlara ise 8 lik dübelle vidalanarak tesbit edilmelidir.

3. Profillerin düşeyde eksen aralığı 60 cm i geçmemelidir. Kapı kenarlarında 0.85 mm kalınlığında profil konmalıdır.

4. Alçıpan plakalar kat yüksekliğinden yaklaşık 20 mm kısa kesilip alttan 12, üstten 8 mm boşluklu olarak monte edilmeli daha sonra boşluklar fugagibs veya benzeri fuga dolgu malzemesi ile doldurulmalıdır.

5. Kapı yanlarına konacak alçıpan plakalar L şeklinde kesilip kapı üstünde birleştirilmeli, çatlamalar önlenmelidir.

6. Plaka ek yerlerinde ve duvar köşelerinde, alçıpan üzerindeki kağıt kaplama kazındıktan sonra file yapıştırılmalıdır.

7. Gazbeton duvarlarla meydana getirilen ıslak hacimlerde gerekli olabilecek alçıpan kaplama uygulamaları, suya dayanıklı alçıpan ile yapılmalıdır.

8. Duvar köşelerinde yarıçapı 20 mm olan özel yuvarlatma profili kullanılmalıdır. Bu profilin üzeri yeterli genişlikte derz bandı ile sarılarak üzeri macunlanmalıdır.

9. Alçıpan plakaların birleşim yerlerine kağıdı yırtılarak fuga bantı çekilip, fugagibs veya benzeri fuga dolgu malzemesi ile doldurulmalıdır.

10. Yapıştırma alçıpan yapılan yerlerde yeterli temizlik yapılmalı ve yapıştırma işleminin sağlıklı olmasına önem verilmelidir.

11. Asma tavan yapılırken tavanlarda nervür kirişlere montaj yapılmalı, asmolen bloklara zayıf montaja izin verilmemelidir.

12. Sıvanmış tavanlarda nervür kiriş ve asmolen blok ayrımı için, ince matkap ucu ile delme işlemi yapılıp ses ve mukavemetten veya fırça ile nemlendirilen tavandaki renk değişikliğinden yararlanılmalıdır.

13. Merdiven kovası veya salonlar gibi yüksek duvarlarda gerekli teknik şartlar yerine getirilmeli, esneme, gevşeme vb. nin önüne geçilmelidir.

14. Alçıpan kaplamalarda, küçük parçalar kullanılmamalıdır.

15. Plakalar nakliyeler ve depolama sırasında düzgün ve istifli olarak getirilmeli, ıslanmalara karşı korunmalıdır. Bükülmüş ve ıslak plakalar kesinlikle kullanılmamalıdır.

16. Plaka montajlarında 10 ad/m2 vidanın altına inilmemelidir. Minimum vida aralığı 30 cm olmalıdır.

17. Vida sıkıcılarının ayarları vida başı 1 mm. gömülü kalacak şekilde yapılmalıdır.

18. Alçıpan yüzeylerde 4 metrelik mastarlarla yapılacak kontrollerde kabul edilebilecek hata oranı ± 3mm olmalıdır.

19. Kapı, pencere merkezleri gönyesinde yapılmalıdır.

20. Özellikle asma tavan yapımı sırasında ve diğer uygulamalarda tekerlekli ve tekerlekleri sabitlenen sehba ile çalışılmalı, şap yüzeyinin aşınması önlenmelidir.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

İş Programı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar

Ocak 2, 2009 1 yorum

Aktivite iş analizi seçimi ve iş bölümleme yapısı oluşturma

1. İş programı farklı kaynak gerektiren ve/veya başlanması veya bitirilmesi başka bir faaliyetin önünü açacak imalatları içerecek aktivite detayına sahip olmalıdır.
2. İş programları, aktiviteler arasındaki iş sırasını CPM ortamında doğru ve net olarak tariflemeye imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır.
3. İş programı taşaronlara ihale edilmiş / edilecek işlerin takibini sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır.
4. İş programları imalatlar arası geçiş ve kesişme noktalarını belirleyebilecek aktivite detayına sahip olmalıdır.
5. İş programı proje için gerekli kaynakların planlanmasına ve kullanımını takibe imkan verecek aktivite detayına sahip olmalıdır.
6. İş programı, imalat sürecini etkileyebilecek iç ve dış etkenlerin, kontrol izleme ve denetlenmesine imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır.
7. ş programı, sadece işi yapan için değil, işveren için de bağlayıcı bir unsur olmalı, işin seyrini etkileyebilecek sözleşmesel hususlar, idare yükümlülükleri dikkate alınmalı, iş programı sözleşme yönetiminde araç olacak aktivite detayına sahip olmalıdır.
8. İş programı taşaronların sözleşme yönetiminde de araç olabilecek aktivite detayına sahip olmalıdır.
9. İş programları maliyet izleme ve değerlendirmeye imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır.
10. İş programları iş grupları bazında detay veya global izleme ve değerlendirmeye imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır.
11. İş programları üniteler bazında detay veya global izleme ve değerlendirmeye imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır.
12. İş programları her disiplin sorumlusunun kendi işini izleme ve denetlemesine imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır.

Aktivite süreleri tespiti

13. Aktivite sürelerinin tahmini, işin süresel hedeflerini direkt etkilediğinden, bu çalışma, analizlerin reçetesindeki kaynakların kapasiteleri, miktarları ve analiz metrajları dikkate alınarak titizlikle yapılmalıdır.
14. Kaynak kapasitelerinin belirlenmesinde, iş yerinin coğrafi ve iklim özellikleride dikkate alınmalıdır.
15. Tatil günleri ve çalışılmayacak günler iş programında tanımlanmalıdır.

Aktiviteler arası ilişkilendirme

16. Aktiviteler arasında ilişki kurmada,
-Hangi aktiviteler bu aktiviteden bağımsız olarak yapılabilir?
-Hangi aktiviteler bu aktivitenin başlamasından önce bitmelidir?
-Hangi aktiviteler bu aktivite ile paralel olarak başlayabilir?
-Hangi aktiviteler bu aktivitenin bitiminden sonra başlamalıdır?
sorularından yararlanılmalı, bu sorulara verilecek cevaplar ilişkileri belirlemelidir.
17. Aktiviteler arasındaki ilişkilendirme iş yapım tekniklerine uygun olmalı, uygulayıcı birimlerin katılımı ile yapılmalıdır.
18. Her işin bir başlangıç bir de bitim noktası olduğundan CPM bazlı sağlıklı bir iş programı da bir noktada başlamalı ve bir noktada bitmelidir. Bu nedenle, iş programının başlangıç ve bitiş aktiviteleri de sadece işin ilk ve son aktivitesini içermelidir. Kısmi bitim terminleri bağımsız işler gibi istisnai durumlar da ayrıca bu kapsamda değerlendirilmelidir.
19. Aynı aktivite altında farklı zamanlarda yapılacak iş analizleri arasına faz farkları konmalıdır.
20. Analizler arasında faz farkları koyma dışında mantık ilişkisi kurulamadığından CPM bazlı bir programda mantık ilişkileri ile ilişkilendirilmesi gereken işler, aynı aktivite altında analiz olarak yer almamalıdır.
21. İş programında imalatlar arası mantık ilişkisi dışında imalat için gerekli ekip ve ekipmanların stratejik kullanım ilişkisi de (Örneğin; tünel kalıbın kurum sırası, kule vincin kurum noktaları vb.) dikkate alınmalıdır.
22. Aktiviteler arasında gerçekçi ve sağlıklı bir ilişkilendirme yapılmasının, işin gerçek ve doğru kritik hattını tespit için gerekli olduğu, proje termininin ancak bu şekilde doğru olarak belirlenebileceği unutulmamalıdır.

İş programından sahaya bilgi aktarma

23. İş programına göre sahaya günlük talimatlar aktarılmalıdır.
24. Sahaya aktarılan güncel talimatlar uygulama ile kontrol edilmelidir.
25. Sahadaki imalat programa uygun olmalı, uygulamada planlamadan sapmalar hususunda planlama departmanı bilgilendirilmeli, gerekli plan revizyonları yapılmalıdır.

İş programı güncelleme ve revizyonları

26. İş programına bilgi akışı için yazılı bir sistematik kurulmalı ve bu sistematiğin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanmalıdır.
27. Sahadan planlamaya bilgiler günlük ve aksamasız gelmelidir.
28. İş programına girilen bilgiler ışığında iş programı güncelleştirilmelidir.
29. İş programında sıradışılıklar olmamalı, sıradışılık hataları gerekli plan revizyonları yapılarak düzeltilmelidir.
30. İş programında kullanılmak üzere sahadan gelen bilgiler sağlıklı ve fiiliyatla uyumlu olmalıdır.
31. Planlama çalışanlarınca belirli zamanlarda sahadaki imalatın iş programı ile olan uyumu sahaya çıkılarak kontrol edilmelidir.
32. Planlama ile hakediş bilgileri mukayese edilmeli, varsa çelişkiler açıklanabilmelidir.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 17.641 takipçiye katılın