Arşiv

Archive for the ‘Şantiye Yönetimi’ Category

Santiye Yonetimi Ile Ilgili Merak Ettiginiz Herseye Erişebilme İmkanı

Mart 3, 2013 Yorum yapın

Santiye Yonetimi ile ilgili merak ettiginiz herseye “Santiye Yonetimi” ile ilgili 200’un üzerinde dosyadan olusan Santiye Yonetimi 1-2 CD’lerimizden ulasabilirsiniz.

Santiye Yonetimi 1 CD’si: 36 farkli konuda detayli olarak hazirlanmis saha ve teknik ofis uygulamalarinin kontrolunde kullanabileceginiz kapsamli bilgilere ulaşabilir, bu konuda hazirlanan kontrol listeleri ile tum santiye ve ofis calismalarinizi rahatlikla en ufak bir detayi atlamadan kontrol edebileceksiniz.

Santiye Yonetimi 2 CD’si: Santiye Uygulamaları, Faydalı Tablo ve Dosyalar, Santiyede Verimlilik, Form ve Rapor Ornekleri, Beton ve Betonarme, Is Saglıgı ve Guvenligi, Sözleşme Dökümanları, Santiye Uygulamalarında En Cok Ihtiyac Duyulan Teknik Sartnameler, Santiye Uygulamalarında Kullanabileceginiz Sunumlar baslıkları altında 180 dosyaya ulasabileceksiniz.

CD’leri temin etmek icin cem@cemkafadar.com adresinden iletisime gecebilirsiniz.

Santiye Yonetimi Ile Ilgili Merak Ettiginiz Hersey

Şubat 26, 2013 1 yorum

Santiye Yonetimi ile ilgili merak ettiginiz herseye “Santiye Yonetimi” ile ilgili 200’un üzerinde dosyadan olusan Santiye Yonetimi 1-2 CD’lerimizden ulasabilirsiniz.

Santiye Yonetimi 1 CD’si: 36 farkli konuda detayli olarak hazirlanmis saha ve teknik ofis uygulamalarinin kontrolunde kullanabileceginiz kapsamli bilgilere ulaşabilir, bu konuda hazirlanan kontrol listeleri ile tum santiye ve ofis calismalarinizi rahatlikla en ufak bir detayi atlamadan kontrol edebileceksiniz.

Santiye Yonetimi 2 CD’si: Santiye Uygulamaları, Faydalı Tablo ve Dosyalar, Santiyede Verimlilik, Form ve Rapor Ornekleri, Beton ve Betonarme, Is Saglıgı ve Guvenligi, Sözleşme Dökümanları, Santiye Uygulamalarında En Cok Ihtiyac Duyulan Teknik Sartnameler, Santiye Uygulamalarında Kullanabileceginiz Sunumlar baslıkları altında 180 dosyaya ulasabileceksiniz.

CD’leri temin etmek icin cem@cemkafadar.com adresinden iletisime gecebilirsiniz.

Kategoriler:Şantiye Yönetimi Etiketler:

İnşaat Projelerinde Maliyet Kontrolu Nasıl Yapılır?

Temmuz 11, 2012 4 yorum

PROJE GELİŞTİRME AŞAMASINDA MALİYET KONTROLÜ

1. Projelendirmede gereksiz malzeme kullanımı ve detaylar, işin başında yapılan gereksiz maliyet artışıdır. Bu nedenle özellikle götürü bedelli işlerde sözleşme ve şartname gereklerinden fazla malzeme ve işçilik kullanılmasına neden olacak sistem ve detaylardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
2. İşe başlamadan önce projelerin en ince detayına kadar hazırlanmış olması, uygulamada gereksiz maliyet oluşumlarını büyük ölçüde engeller. Bu nedenle projelerin tüm detayları ile uygulamaya yetişmesi temin edilmelidir.
3. Proje değişikliklerinin mali boyutunun gelir ve gider açısından sonuçları mutlaka analiz edilmelidir.
4. Projeye yönelik maliyet kontrol imkanlarının işin ilerlemesine paralel olarak azaldığı unutulmamalıdır.

UYGULAMA AŞAMASINDA MALİYET KONTROLÜ

Alt müteahhitler ve maliyet kontrolü

Alt müteahhit maliyetlerinde, maliyet kontrolü yapabileceğimiz en önemli safha, işin rekabet koşulları da dikkate alınarak ihale edilmesi, fiyat artışları için izlenecek politikaların doğru belirlenmesi ve sözleşmeye yansıtılması, iş başladığında ise sözleşme koşullarının takibi ve uygulamasıdır.

5. İhale edilecek işin birim fiyat analizleri hazırlanmalıdır.
6. Alt müteahhitlerin teklif birim fiyatlarının analizi istenmeli, alt müteahhitlerin analizleri mukayese edilerek, fiyatlarının doğruluğu irdelenmelidir.
7. Özellikle tasarımı ve yapımı birlikte ihale edilen işlerde (elektrik,mekanik gibi) tasarımın, optimum olduğu teyid edilmeli, alt müteahhidin iş miktarını veya hacmini artırmak için dizayn çalışmasında gereksiz uygulamalara gidebileceği dikkate alınmalıdır.
8. İşe ilişkin işverene karşı risklerin mümkün olduğu ölçüde alt müteahhitlere aktarılmasına dikkat edilmelidir.

Malzeme alımları ve maliyet kontrolü

9. Öncelikle malzeme kullanım planı çıkartılmalı, malzeme kullanım planı ile uyumlu bir satın alma planı doğrultusunda alımlar yapılmalıdır.
10. Alımı yapılacak malzemenin teklifleri bütçe ile mukayese edilmeli, malzeme seçiminde teknik şartnameye uyan daha uygun alternatifler aranmalı ve değerlendirilmelidir.
11. Acil alımlar genelde fiyat düşünülmeden en yakın yerden yapılır. Bu nedenle acil alım gerektirmeyecek şekilde satın alma planlaması yapılmalı, asgari stok seviyeleri belirlenmelidir.
12. Malzeme ihtiyacı iyi tespit edilmeli, bu tespitte olası fire oranları da dikkate alınmalı, gereksiz fazla / eksik alımlardan kaçınılmalıdır.
13. İş bitiminde elde fazla malzeme kalmamasına dikkat edilmelidir.

Elde fazla malzeme kalması genelde;
• Projede sonradan oluşan değişikliklerden
• Programın eksik malzeme nedeniyle etkilenmemesi için yapılan gereğinden fazla alımlardan
• İhtiyaç tespiti veya alımlarda yapılan hatalardan kaynaklanır.

Bu nedenle;
14. Projenin değişme ihtimali olması halinde, bu değişiklikten etkilenebilecek alımlar yapılmamalı veya işverenin onayı ile yapılmalıdır.
15. İhtiyaç tespiti sağlıklı bir metraj çalışması gerektirir, dolayısıyla alım safhasında metraj çalışmaları netleştirilmeli, tahmini metrajlara göre alım yapılmamasına dikkat edilmelidir.
16. Alımlarda hatayı önlemek için istenen malzeme iyi tarif edilmeli, gelen siparişler ambar sorumlusunun dışında siparişi veren kişinin de miktar ve kalite kontrolünden geçmelidir.
17. İşin her aşamasında ihtiyaç duyulan malzeme ve stoktaki malzeme kontrolü titizlikle yapılmalıdır.

Malzeme kayıpları ve maliyet kontrolü

18. Ara kesitlerde ve iş sonlarında malzeme zayiat hesabı yapılmalıdır.

Depolama kayıpları

19. Gelen malzemeler, özelliklerine göre hava etkilerinden, çarpma, üzerine parça düşme vb. hasarlardan korunmalıdır.
20. Gelen malzemeler mümkünse şantiye içi 2. taşımayı gerektirmeyecek yerlere, kolayca sayılabilecek ve alınabilecek şekilde depolanmalıdır.

Kullanma kayıpları

Bu kayıplar genellikle iş planlama ve kontrol eksikliğinin yanında, işçinin bilinçsizliği ve ihmalinden, alt müteahhit sadece işçilik yapıyorsa işçiliği ucuza getirme gayreti içinde malzemeyi düşünmemesinden kaynaklanır.

21. Bu nedenle alt müteahhide kullanımı için verilen malzemeler için sözleşmelerine fire oranları konmalı, fire kontrolleri yapılarak, kabul edilebilir oranlar aşıldığında bedeli alt müteahhit hakedişinden kesilmelidir.
22. Parça gerektiren malzeme kullanımlarında, mevcut parça malzemeler el altında tutulmalı gereksiz yere malzemelerin parçalanması önlenmelidir. (Örneğin parça tuğla, çeşitli boyda kereste, parça demirler vb.)
23. Kalıp ve iskeleler, harap olmamaları ve birçok defalar kullanılabilmeleri için itina ile sökülmeli, yüksekten atılmamalı, elle alınmalıdır.
24. Sökülen tüm ahşap elemanların çivileri malzeme zedelenmeden çıkarılmalı, panoların üzerindeki harçlar sertleşmeden itina ile kazınmalı, kalıp yüzeyleri ve madeni aksam hemen yağlanmalıdır.
25. Beton ve harçları imalat yerinde zemine dökmek gerekli ise önceden beton bir zemin hazırlanmalı, veya saç plakalar serilmeli, ya da tekne kullanılmalıdır.
26. El arabaları ile taşımada harcın saçılmasını önlemek için arabalar gereğinden fazla doldurulmamalı, araba yolları düzgün olmalıdır.
27. Sıva yaparken duvar dipleri önceden süpürülerek temizlenmelidir.
28. Dış cephe sıvalarında önce sıva alt düzeyine kadar zemin düzeltilip, düşen harçları toplayıp tekrar kullanmak için kenarlara tahta/kalas dizilmelidir.
29. Günlük kullanılacak miktardan fazla harç hazırlanmamalıdır.
30. Beton dökümlerinde artan betonun kullanılabileceği, yedek beton döküm yerleri bulundurulmalıdır.

Hatalı imalat kayıpları

31. Temeller gereğinden fazla kazılmamalı, dolgular iyi sıkıştırılmalıdır.
32. Kalıpların, ipinde, şakülünde ve terazisinde yapılması sağlanmalıdır.
33. İstenen beton yüzeyine uygun kalıp malzemesi kullanımına dikkat edilmelidir. (Brüt beton istenip, uygun olmayan kalıp neticesinde, taraklama + sıva + boya uygulaması yapılmak zorunda kalınabilir.)
34. Duvarların ipinde, şakülünde ve gönyesinde yapılmasına, tuğla / biriket sıralarının yatay, kapı ve pencerelerin tam yerlerinde, kenarlarının şakülünde ve eş kalınlıkta olmasına özen gösterilmeli, kapı / pencere açıklıkları projeden 1-2 cm geniş tutulmalıdır.
35. Sızdırmazlık deneyleri ve kaynak kabulleri yapılmadan boru yalıtımlarına, yalıtım kabulleri yapılmadan üzerlerindeki imalata başlanmamalıdır.
36. Boya işlerinde katalog ve örnek renklere uyulmasına dikkat edilmeli, tamamen mutabık kalınmadan ve çevredeki her iş bitmeden son kat boyalar vurulmamalıdır.
37. Bir yer tamir edilirken bir başka yer ya da işin bozulabileceği unutulmamalı, yapılan imalatın korunması hususunda dikkatli olunmalıdır.

Verimsiz çalışma ve maliyet kontrolü

38. Üretimde programa göre azalma var ise, bunda malzeme eksikliği, olumsuz hava şartları veya nezaret eksiği olabileceği unutulmamalı bu nedenle imalat üretim hızı takip edilmelidir.
39. Yapılan üretimler kapasite ile karşılaştırılmalıdır. Verimlilikteki düşmenin işçi veya ekipman fazlalığından da kaynaklanabileceği dikkate alınmalıdır.

40. Kış sezonunda kiralık ekipmanların sayısı en aza indirilmelidir. Çünkü verimsiz çalışmanın maliyeti yüksek olacaktır.
41. Fazla mesai çalışmaları genellikle düşük verimli çalışmalardır. Bu nedenle mümkün olduğu ölçüde fazla mesai çalışması yapılmamalıdır.

Süre ve maliyet kontrolü

42. Zaman kaybının para kaybı olduğu bilincine tüm çalışanlar sahip olmalıdır.
43. Zamanında yapılmayan işlerin fiyat artışlarından olumsuz yönde etkilenerek bütçe fiyatlarından daha pahalıya mal olma ihtimali varsa bu duruma karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
44. Zamanında yapılamayan işlerin şantiyenin iş yapım süresini de uzatarak, sabit maliyetlerin artmasına, dolayısıyla karın olumsuz yönde etkilenmesine izin verilmemeli, geciken işlerde daha yoğun bir çalışma ile hedeflerin yakalanması sağlanmalıdır.

Raporlama, rapor değerlendirme ve maliyet kontrolü

45. Raporlama, mevcut ve potansiyel maliyet artışlarına dikkat çekebilmelidir.
46. Raporlama, tüm proje sorumlularını kendi sorumluluk alanlarının bütçesi ve bütçe fiili durumu konusunda bilgilendirmelidir.
47. Raporlama, şantiyede maliyete duyarlı bir atmosfer yaratabilmelidir.
48. Raporlamadan yararlanılabilmesi için plan ve fiili değerleri mukayese edilecek, fiziksel ve mali büyüklükler aynı kapsamda olmalıdır.
49. Gerek planlama gerekse bilgi girişinden kaynaklanan sorunlar var ise bunlar düzeltilmeli, raporlamaya düzeltilmiş sonuçlar yansıtılmalıdır.
50. Fiili + bakiye projeksiyon raporlamaları, şantiyenin tüm birimlerinin katılımı ile yapılan ve mutabık kalınan bir çalışmanın ürünü olmalıdır.

Değişken maliyet raporlamaları

51. İş analizleri bazında raporlama sonuçları irdelenmeli, miktar sapmaları var ise nedenleri araştırılmalı (fazla/az iş, yanlış plan, hatalı ölçüm vb.) gerekli önlemler rapor değerlendirmesine ve uygulamaya yansıtılmalıdır.
52. İş analizleri bazında raporlama sonuçları irdelenmeli, fiyat sapmaları var ise nedenleri araştırılmalı (pahalı iş, doğru tutar – yanlış miktar, yanlış tutar – doğru miktar vb.) gerekli önlemler rapor değerlendirmesine ve uygulamaya yansıtılmalıdır.

Sabit maliyet raporlamaları

53. Sabit maliyetleri oluşturan kalemlerin bütçe fiili mukayeseleri yapılmalı, sapma nedenleri irdelenmeli alınacak önlemler belirlenmelidir.
54. İşin durma, hızlanma veya yavaşlama dönemleri değerlendirilmeli, kadrolaşmada, personel izin kullanımlarında bu dönemlere dikkat edilmelidir.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

http://twitter.com/ckafadar2

İnşaat Projelerinde Taşarona İhale Edilecek İşlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Temmuz 11, 2012 Yorum yapın

Taşaron Tedarik Programı

1. Taşaron tedarik programı hazırlanmalı, ihaleler bu program çerçevesinde yapılmalıdır.
2. Taşaron tedarik programı, iş programı ile uyumlu olmalıdır
3. Birbirine yakın ve sorumlulukları birbiri ile ilgili işler mümkün olduğunca aynı paket altında toplanarak, aynı taşarona ihale edilmelidir.

Teklif İsteme Hazırlığı

4. Toplanacak tekliflerin değerlendirilmesinde de kullanılmak üzere, birim fiyat analizleri önceden yapılmalıdır.
5. Birim fiyat analizi, birim imalatın üretilebilmesi için kullanılan kaynakların nitelik ve miktarlarının ayrıntılı dökümünü ve rayiç bedellerini içermelidir.
6. İhale edilecek işler için ihale dosyası hazırlanmalı, ihale dosyasında, sözleşme taslağı, teknik şartname, projeler, fiyat tarifleri ve miktarları, iş programı bulunmalıdır.
7. Teklif istenecek firmalar belirlenmelidir.
8. Teklif istenecek firmaların, firma olarak faaliyet süreleri bilinmelidir.
9. Teklif istenecek firmaların halen taahhüdündeki işler bilinmelidir.
10. Teklif istenecek firmaların daha önce tamamlamış olduğu işler bilinmelidir.

Teklif İsteme ve Değerlendirme

11. Taşaronlardan teklif istenen işin ihale dosyasında, sözleşme taslağı, teknik şartname, projeler, fiyat tarifleri, miktarları ve iş programı bulunmalıdır.
12. Teklif istenecek iş iyi tarif edilmeli, işin toplam miktarı doğru verilmeli iş miktarının teklif birim fiyatını etkileyeceği unutulmamalıdır.
13. Taşaronlardan sadece birim fiyat teklifleri alınmamalı, birim fiyatların analizi de istenmelidir. Bu çalışma taşaronların birim fiyat mukayeselerinin daha sağlıklı olarak yapılmasına imkan vereceği gibi, işin kapsamı ve teknik şartnamesi konusunda yanlış anlamaları da ortadan kaldıracak, ayrıca taşaronun işi analiz edebilme, dolayısıyla beklenen düzeyde yerine getirme becerisi de bir anlamda değerlendirilmiş olacaktır.
14. Taşaronlardan istenen tekliflerde, taşaronun işini yönetme, kontrol etme ve bu hususlar için eleman tahsisi konusu üzerinde de durulmalı, kısaca taşaronun iş yapma yöntemi ve işe yaklaşımı hakkında bilgi istenmelidir.
15. Yeterli sayıda firmadan teklif alınmasına dikkat edilmelidir.
16. Teklif alınan firmalarla ilgili karşılaştırma tabloları hazırlanmalı, karşılaştırmanın aynı baz ve şartlarda yapılmasına dikkat edilmelidir.
17. Teklif alınan firmalar için hazırlanan karşılaştırma tablolarında taşaron seçim nedeni belirtilmelidir.
18. Taşaron fiyatlarının aynı mertebelerde olması halinde, rekabet unsurlarından yararlanılmalı, ancak maliyet ve piyasa fiyatlarının altına inme konusunda taşaronlar zorlanmamalıdır.
19. İhale edilen işin maliyeti bütçe fiyatlarına göre mukayese edilmelidir.

Sözleşme

20. Taşaronlar için tip sözleşmeler hazırlanmalıdır.
21. Yapılan sözleşmelerde, işverenle yapılan sözleşmedeki bütün şartlar göz önünde tutulmalı, tüm sorumlulukları her zaman taşarona devretmek mümkün olmasa bile, öncelikle işlerin teknik şartları, ödemeler, işin yapılma süresi, ikmal tarihi, sorumluluklar ve şantiyedeki düzenin sağlanması ie ilgili kurallar unutulmamalıdır.
22. Ayrıntılı iş programı yapılarak bütün işlere ait taşaron sözleşmelerinde işe başlama, gelişme ve işin sona erme tarihleri tespit edilmelidir. Bu iş programı taşaron sözleşmelerinde yer almalı, taşaron imalatları arasındaki geçiş noktaları net olarak belirlenip, iş programı taşaronlar arasındaki sorumluluğu da ifade etmelidir.
23. Malzeme işveren tarafından temin ediliyorsa, sözleşmelerde fire oranları konmalı ve fireli malzeme tanımı yapılmalıdır.
24. Taşarondan yeterli avans ve iş bitim garantileri alınmalıdır.
25. Taşaronun sözleşmesel iş süresi ve zaman dilimi iş programı ile uyumlu olmalıdır.
26. Şantiyede aynı iş için farklı taşaronlara farklı fiyatlar oluşturulmamalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

http://twitter.com/ckafadar2

Şantiyelerde Malzeme Zaiyatı Nasıl Kontrol Altına Alınır?

Haziran 23, 2012 Yorum yapın

MALZEME ZAİYATI NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?

Teslim alma ve depolama ve koruma kayıpları

 1. 1. Miktarı tartı ile tespit edilebilecek malzemelerin teslim alımlarında, tartım işlemi yapılıp irsaliye ile kontrol edilmelidir.
 1. 2. Miktarı sayılarak tespit edilecek malzemelerin teslim alımlarında, sayım işlemi yapılıp irsaliye ile kontrol edilmelidir.
 1. 3. Miktarı ölçülerek  tespit edilecek malzemelerin teslim alımlarında, ölçüm işlemi yapılıp irsaliye ile kontrol edilmelidir.
 1. 4. Malzeme teslim alımları mesai saati içinde yapılmalıdır.
 1. 5. Malzeme depolamaları her an kolay sayılıp ölçülebilecek şekilde yapılmalıdır.
 1. 6. Malzemeler zaman ve mevsim koşullarına göre bozulmayacak şekilde depolanmalıdır.
 1. 7. Açıkta depolamalarda, malzeme mümkün olduğu kadar kullanılacağı yere yakın depolanmalıdır.
 1. 8. Çalınmalara karşı, şantiyenin etrafı çevrilmeli, kıymeti malzemeler kilitli yerlerde saklanmalı, şantiye giriş ve çıkışları bekçi kontrollü  kapılardan yapılmalıdır.
 1. 9. Şantiyeden çıkan araçlar kontrol edilmelidir.

 

Malzeme kullanım kayıpları

 1. 10. Özellikle parça malzemelere ihtiyaç duyulan imalatlarda, (tuğla duvar imalatı için tuğla parçası, kalıp imalatı için kısa boy kereste) sağlam malzemenin ziyan edilmemesine özen gösterilmeli, bu amaçla kullanılabilir parça malzemeler kolay görünür şekilde  imalat yerinde bulundurulmalıdır.
 1. 11. Kalıplar her kullanımdan sonra temizlenmeli, kullanım önceside yağlanmalıdır.
 1. 12. Kalıp ve iş iskelesi sökümlerinde, kalıp malzemelerine zarar verilmemeli, kalıp ve iş iskelesi elemanları teker teker sökülmelidir.
 1. 13. Yüksek katlardaki kalıp malzemesi aşağı atılmamalı, indirilmelidir.
 1. 14. Harçlı imalatlarda kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, fazla harcın ziyan olmaması için  kullanılabilecek yerler önceden belirlenmelidir.

 

HATALI İMALAT KAYIPLARI

 1. 15. İmalata geçmeden önce, mimari, tesisat ve montaj projelerinin uygunlukları incelenmeli, betonarmede bırakılması gereken tesisat geçişleri bırakılmalıdır.
 1. 16. Temeller gereğinden derin kazılmamalı, dolgular iyi sıkıştırılmalıdır.
 1. 17. Kalıplar ipinde, şakülünde ve terazisinde olmalıdır.
 1. 18. Duvarlar ipinde, şakülünde ve gönyesinde yapılmalıdır.
 1. 19. İzolasyonlar kontrol edilmeden sonraki imalata başlanmamalı, imalat sırasında izolasyonlar bozulmamalıdır.
 1. 20. Boya işlerinde her iş bitmeden son kat boya yapılmamalıdır.

DİĞER

 1. 21. Malzeme kare balansı yapılarak fire miktarları belirlenmeli, ay sonlarında malzeme zayiat oranları görülebilmelidir.
 1. 22. Bütçe malzeme bedeli hesabında fire düşünülmeli ve fiilide bu fire kontrol edilmelidir.
 1. 23. Taşaron hakediş ve/veya kesin hesaplarında ekstra fireler varsa bedeli Taşaron hakedişlerinden kesilmelidir.
 1. 24. İş bitimlerinde malzemeler bazında tespit edilmiş zayiat oranlarının teklifte öngörülen zayiat oranları ile mukayesesi yapılmalı, teklif departmanına da geribildirim yapılmalıdır.

Tünel kalıp sistemi için kısa bir egitim filmi (Video)

Temmuz 4, 2011 Yorum yapın
Kategoriler:Video, Şantiye Yönetimi Etiketler:,

Malzeme ve Ekipman Satın Almalarında Tedarikci Degerlendirme Kriterleri ve Puanlaması

Mayıs 2, 2011 Yorum yapın

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ALACAĞI PUAN
KALİTE (40 PUAN)
Kabul 40  Puan
Şartlı Kabul 25  Puan
Red 0   Puan
SÜRE     (15 Puan)
Zamanında Teslim 15  Puan
1-5 gün Geç 10  Puan
5 günden daha geç 5   Puan
BELGE      (10 Puan
ISO 9000 Belgesi var 10  Puan
Sadece Ürün Belgesi var 5 Puan
Analiz Sertifikası var 5 Puan
Belgesi yok 0  Puan
MİKTAR    (15 Puan)
Tamamı -% 96 teslim 15 Puan
% 95 – %76 teslim 10  Puan
% 75′ ten az teslim 0   Puan
FİYAT     (10 Puan)
Ucuz 10  Puan
Emsalleriyle aynı 5 Puan
Pahalı 0  Puan
ÖDEME ŞEKLİ      (10 Puan)
45 günden fazla vade 10  Puan
16-45 gün vade 5 Puan
0-15 gün vade 0  Puan

3.16.ÜRÜN VE HİZMET SATIN ALINAN TEDARIKÇILERIN DEĞERLENDIRME LISTESI

Puanı

Sınıfı

Yapılacak Işlem

86-100

A

FIRMAYA TEŞEKKÜR YAZISI YAZILIR

71-85

B

Firmaya teşekkür yazısı ile birlikte ne gibi sorunlar oldugu dile getirilir.Düzeltip düzeltmemesi kendisine bırakılır.

61-70

C

Firmaya yaşanan sorunlarla ilgili bir yazı ve durumunu düzeltmesi için düzeltici önleyici faaliyet yazısı yazılır. Durumunu daha sonraki 5 sevkiyat sonunda düzeltmesi ve puanını 70’in üzerine çıkarması istenir.

60’ın altı

D

Tedarikçiye düzeltici faaliyet açılır.Ve bu tedarikçi onaylı tedarikçi listesinden çıkarılır.Daha sonra tekrar çalışabilmek için bu tedarikçiden numune istenerek değerlendirme yapılır.

Planlamada Uzmanlık Derecesi Nasıl Olmalıdır?

Nisan 23, 2011 2 yorum

PLANLAMA da UZMANLIK DERECELENDİRMESİ NASIL OLMALIDIR?

Ahmet Avinal
A Professional on Construction Management, İstanbul, Turkey

ahmetavinal@gmail.com

“Planlama” kelimesi hemen  her sektörde benzer algılamaya sebep olmaktadır.

 

İmalat  üretim sektörlerinin en karmaşık, en kapsamlı  sektörü sayılan İnşaat sektörü için ise bu kavramın çok daha önemli ve detaylı bir içeriği vardır. İnşaat Sektöründe uygulanan  projeler genelde kendini tekrar etmez, çalışılan coğrafya hemen  her projede farklıdır, ekipler farklıdır, muhatap olunan idare farklıdır.

 

Bu nedenlerden dolayı. “Planlama”  kavramı içeriği İnşaat sektörü açısından çok daha kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.

 

İnşaat Sektöründe yanlış bir algılama sonucu Planlama kavramı Primavera ve MS Project gibi CPM yazılımları ile sınırlı kalmıştır. Planlama, günümüz teknolojisi ve inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda daha içerikli olarak tariflenmelidir. Konuyu bu çerçevede ele almanın, sektör çalışanlarına mesleki kariyer yolunda yardımcı olacağını düşünüyorum.

 

İnsan Kaynakları Firmalarının, Planlama Profesyoneli  arayış ilanlarında  “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” terimlerini sıkça kullandıkları görülmektedir. Ve genellikle de bu tür arayışlarda, Primavera veya MS Project gibi bir CPM yazılımının kullanıcısına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu IK ilanlarından; CPM Programlarının işlevlerin, temel fonksiyonlarından daha kapsamlı sanıldığını, Planlama Sorumlusu personelden de daha içerikli hizmetler beklendiği anlayabiliriz.

 

 “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” gibi işlevsel kavramlar CPM yazılımlarında tümüyle çözülebilir  sorunlar  değildir.
Bu içerik, İnşaat sektörü teknik personelinin mesleki eğitimi sırasında, günümüz teknolojilerine uygun bir şekilde ele alınan bir içerik de değildir. Mühendis ve Mimarlar, meslek yaşamlarına atıldıkları zaman bu kavramlardan bahsedildiğini görmektedirler.


İnşaat Sektöründeki firmalara genel olarak baktığımızda da, henüz veri paylaşım düzeni  olan ERP  sistemlerine geçilmediği, yönetimlerde kişisel becerilerin ön planda olduğunu görürüz. İnşaat firmalarının büyük bir çoğunluğunda, “Planlama” konusunda  beklentilerin büyük olmasına karşılık, firmada ortak bir planlama kültürünün oluşmadığını görürüz. Genelde, bu  işlevlerin sorumlusu olarak konuya 1-2 planlama mühendisi atanmış ve çözüm onların kişisel becerilerine bırakılmıştır.

 

Bütün bunlara bakıldığında, bu konularda bir kavram kargaşası yaşandığını görürüz. Gerek inşaat firmaları gerek planlama teknik personeli açısından, bu kavramlara yüklenen içeriğin daha detaylı tariflenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

 

İnşaat Firmalarının ve Teknik Personelin büyük bir çoğunluğunun  önemli yanılgıları “Primavera” veya “MS Project” yazılımlarını, bu başlıklarda tam bir çözüm aracı olarak görmeleri ve bir “CPM” programı ve bir program kullanıcısı ile “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” konularının çözümleneceğini sanmalarıdır.

 

İnşaat Firması açısından “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü”  içeriğini tüm kapsamı ile düşünecek olursak, bu bahsedilen hizmetlerin firma bünyesinde sağlıklı ve doğru biçimde yürütülebilmesi, günümüz şartlarında, VERİ Paylaşımını sağlamadan mümkün değildir.

Bu konular öncelikle ve de kesinlikle Firma içi veri paylaşımını sağlayacak olan ERP sistemini gerektirir.

ERP; bir işletmenin tüm bölüm ve faaliyetlerini idare etmelerine yardımcı olan, çoklu-modül uygulamalı yazılım ile desteklenen, kurumsal yönetim planlama ifade eden bir endüstri terimidir.

ERP Sisteminin olmadığı düzenlerde İnşaat Yönetiminin çeşitli safhalarında yer alan, Teklif, Planlama, Yürütme, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü, Satınalma Yönetimi gibi  konular hiçbir şekilde sağlıklı bir şekilde çözülemez.

Bu (CITC-V) kongrede ayrıca sunduğum;
“İnşaat Yönetim” ERP Programlarında; Bir Keşfin, CPM  Programına Aktarım Algoritmasının Oluşturulması üzerine bir Çözüm”  başlıklı diğer bildirimde, planlama konusunu, ERP düzeninde nasıl ele aldığımı anlatmış ve örneklemiştim.

1972 de başlayan meslek yaşamım süresince,  Planlama Teknik personelinin yalnızca Primavera veya MS Project kullanımındaki becerileri ile değerlendirildiğini gördüm.  Bunun bir uzmanlık alanı olarak tanımlanması ve derecelendirilebilmesi gerekmektedir. “Planlama” kavramı inşaat yönetiminin en temel öğesidir. Bu içerikte tecrübe kazanmış, kariyer yapmış teknik personelin CV lerinde bu uzmanlık seviyesinin de tariflenebilir olması gerekmektedir.

Bu içerikte bir beyin fırtınasını başlatmak için bu bildiride aşağıdaki kişisel düşüncelerimi sunmayı uygun buldum. Bu değerlendirmenin, Planlama konusunda kariyer yapan Teknik personele, konum ve hedeflerini belirlemekte  yardımcı olacağına inanıyorum.

PLANLAMA da UZMANLIK DERECELENDİRMESİ Nasıl olmalıdır?

Teknik Personel için PLANLAMA uzmanlığını da  Judo’da olduğu gibi tecrübe ve ustalığı belirtmek için 7 kuşak ile ifade edecek olursak (Beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi, siyah ) gibi

1.Kuşak Planlamacı (Planlama Çırağı) : Üniversitede, bir sertifika programında veya özel bir eğitim programında Primavera veya Microsoft gibi bir programın eğitimini almış, CPM metodolojisini  anlamış olan  planlamacıdır.

Bu seviyede bir planlamacı Planlama Veri Giriş Personeli olarak görevlendirilebilir.

2. Kuşak Planlamacı  (Planlama Asistanı) : Bu aldığı eğitim ile bir kaç inşaat uygulama projesinde, Proje müdürü veya Teknik müdür’ün talepleri ve direktifleri doğrultusunda ve muhtemelen İdarenin talep ettiği içerikte, genelde 1000 aktiviteyi geçmeyen İŞ Programını yapmış olan Teknik personeldir.

Bu seviyede bir planlamacı Planlama Mühendis Asistanlığı görevini  yürütebilir

3.Kuşak Planlamacı (Planlama Mühendisi) :

a- Bu içerikteki Programların eğitimini Üniversitelerde, seminer programlarında veya özel eğitimlerde verebilecek düzeyde bilen
b- VEYA Uluslar arası Müşavir Firmalarca denetlenen, Planlama konusunda bu müşavirlerin detaylı talepleri doğrultusunda daha kapsamlı planlanması zorunlu olan Yurt Dışı projelerde bu görevi yürütmüş planlamacılar.
c- Firma içinde geliştirdikleri bazı parça çözümler veya Excel ile Primavera ile keşif-teklif verilerinin iletişimini sağlamış ve hatta uygulamayı kısmen de olsa İş Programına uygun yürütmeye çalışan firmalarda yetişmiş Teknik elemanlar.
Bunu gerçekleştirebilen firma sayısı Türkiye de 4 veya 5 dolaylarındadır.

Bu seviyede bir planlamacı Planlama Mühendisliği görevini  yürütebilir.

4.Kuşak Planlamacı  :

Bu kuşak seviyesinde planlamacı olabilmek için Planlama Mühendisi seviyesinde olmanın dışında, Planlama kültürüne sahip bir firmada bulunma gerekliliğini de getirir. Firmada, aşağıda belirtilen modüller arasında veri iletişimini sağlayabilen bir sistemin kurulmuş olması gereklidir.

Bunlar; Metraj – Birim Fiyat – Analiz – Teklif – İmalat Tespit – Bütçe -  Primavera veya Microsoft Project  olarak söylenebilir. Bu  modüller arası “Veri Yönetimi” nin sağlanamadığı durumlarda Firmaların  “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış” olarak dile getirdiği kavramları takip edebilmek, doğru bir şekilde raporlayabilmek pek olası değildir. Dikkat ederseniz bu 3 kavramın içine “Maliyet Kontrolü”  kavramı dahil edilmemiştir.

Bu seviyede bir planlamacı Teknik Müdürlük görevini de başarı ile yürütebilir.

5.Kuşak Planlamacı :

“Maliyet Kontrolü” kavramının da takip edilip yöneltilebileceği, bu kuşak seviyesinde planlamada   mutlak ve mutlak  ERP sistemi içinde çalışılmasına ihtiyaç vardır.  “Planlama, Bütçe Kontrolü, Nakit Akış, Maliyet Kontrolü” olarak bahsedilen bu 4 lü kavram o firmanın veya o projenin tüm parasal ve miktarsal ve de zamansal verilerinin paylaşımını sağlayan ERP sistemi içinde çalışılmadan sağlanamaz.

Bu noktada veri paylaşımı, iletişimi ve kontrolünün sağlanması gereken modüllerin şunlar olması gerektiğini söyleyebiliriz;
Metraj – Birim Fiyat – Analiz – Teklif  & Keşif – İmalat Takip – Bütçe -  Primavera veya Microsoft Project – Maliyet muhasebesi, Puantaj, İmalat üretim, Depo, Demirbaş, Satın alma. Yönetimi

Bu kuşaktaki Planlama uzmanının hakimiyeti yalnızca teknik içerik değil aynı zamanda finansal ve maliyet muhasebesi  konularını da kapsamaya başlamıştır.

Bu seviyede bir planlamacı Proje Müdürlüğü görevini de başarı ile yürütebilir.

6.Kuşak Planlamacı (Planlama & Maliyet Veri Yönetim Danışmanı – Müşaviri ) :

Bu  seviyede artık bir kişiden değil, bir firmadan, profesyonel bir oluşumdan bahsedilebilir. Bu seviyeye gelmiş bir planlama uzmanı artık kendi ekibi veya ekipleri ile bu hizmeti bir profesyonel olarak İnşaat  Firmalarına veya Yatırımcı Firmalara verebilen bir oluşumun içinde olmalıdır.

7.Kuşak Planlamacı:

Bu  seviyede  profesyonel bir oluşumdan ziyade belki bir Planlama Duayeninden  bahsedilebilir.

Şantiyelerde Malzeme Zaiyatı Nasıl Kontrol Altına Alınır?

Mart 10, 2011 1 yorum

MALZEME ZAİYATI NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?

Teslim alma ve depolama ve koruma kayıpları

 1. 1. Miktarı tartı ile tespit edilebilecek malzemelerin teslim alımlarında, tartım işlemi yapılıp irsaliye ile kontrol edilmelidir.
 1. 2. Miktarı sayılarak tespit edilecek malzemelerin teslim alımlarında, sayım işlemi yapılıp irsaliye ile kontrol edilmelidir.
 1. 3. Miktarı ölçülerek  tespit edilecek malzemelerin teslim alımlarında, ölçüm işlemi yapılıp irsaliye ile kontrol edilmelidir.
 1. 4. Malzeme teslim alımları mesai saati içinde yapılmalıdır.
 1. 5. Malzeme depolamaları her an kolay sayılıp ölçülebilecek şekilde yapılmalıdır.
 1. 6. Malzemeler zaman ve mevsim koşullarına göre bozulmayacak şekilde depolanmalıdır.
 1. 7. Açıkta depolamalarda, malzeme mümkün olduğu kadar kullanılacağı yere yakın depolanmalıdır.
 1. 8. Çalınmalara karşı, şantiyenin etrafı çevrilmeli, kıymeti malzemeler kilitli yerlerde saklanmalı, şantiye giriş ve çıkışları bekçi kontrollü  kapılardan yapılmalıdır.
 1. 9. Şantiyeden çıkan araçlar kontrol edilmelidir.

Malzeme kullanım kayıpları

 1. 10. Özellikle parça malzemelere ihtiyaç duyulan imalatlarda, (tuğla duvar imalatı için tuğla parçası, kalıp imalatı için kısa boy kereste) sağlam malzemenin ziyan edilmemesine özen gösterilmeli, bu amaçla kullanılabilir parça malzemeler kolay görünür şekilde  imalat yerinde bulundurulmalıdır.
 1. 11. Kalıplar her kullanımdan sonra temizlenmeli, kullanım önceside yağlanmalıdır.
 1. 12. Kalıp ve iş iskelesi sökümlerinde, kalıp malzemelerine zarar verilmemeli, kalıp ve iş iskelesi elemanları teker teker sökülmelidir.
 1. 13. Yüksek katlardaki kalıp malzemesi aşağı atılmamalı, indirilmelidir.
 1. 14. Harçlı imalatlarda kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, fazla harcın ziyan olmaması için  kullanılabilecek yerler önceden belirlenmelidir.

HATALI İMALAT KAYIPLARI

 1. 15. İmalata geçmeden önce, mimari, tesisat ve montaj projelerinin uygunlukları incelenmeli, betonarmede bırakılması gereken tesisat geçişleri bırakılmalıdır.
 1. 16. Temeller gereğinden derin kazılmamalı, dolgular iyi sıkıştırılmalıdır.
 1. 17. Kalıplar ipinde, şakülünde ve terazisinde olmalıdır.
 1. 18. Duvarlar ipinde, şakülünde ve gönyesinde yapılmalıdır.
 1. 19. İzolasyonlar kontrol edilmeden sonraki imalata başlanmamalı, imalat sırasında izolasyonlar bozulmamalıdır.
 1. 20. Boya işlerinde her iş bitmeden son kat boya yapılmamalıdır.

DİĞER

 1. 21. Malzeme kare balansı yapılarak fire miktarları belirlenmeli, ay sonlarında malzeme zayiat oranları görülebilmelidir.
 1. 22. Bütçe malzeme bedeli hesabında fire düşünülmeli ve fiilide bu fire kontrol edilmelidir.
 1. 23. Taşaron hakediş ve/veya kesin hesaplarında ekstra fireler varsa bedeli Taşaron hakedişlerinden kesilmelidir.
 1. 24. İş bitimlerinde malzemeler bazında tespit edilmiş zayiat oranlarının teklifte öngörülen zayiat oranları ile mukayesesi yapılmalı, teklif departmanına da geribildirim yapılmalıdır.

İnşaat İşlerinde Sözleşme Yönetimi

Ekim 26, 2010 Yorum yapın

Sözleşme yönetimi,her türlü yapım işinin (bina,yol,baraj,tünel,köprü,vs.) ortak paydası olan bir disiplindir. İnşaatın başlangıcından teslimine kadar olan süreçte,sözleşme işin her aşamasını doğrudan ilgilendirdiğinden, sözleşme yönetimi etkinlik kazanır.Sözleşme yönetimi,taraflarca imzalanan şekli ile sözleşmenin yürümesi ve uygulamada doğabilecek sözleşme anlaşmazlıklarının en az düzeyde olmasını sağlayarak,inşaatın sözleşmede kabul edilen süre ve ödenek kısıtları içinde tamamlanmasını temin eden dinamik bir süreçtir.

Sözleşme yönetiminin temel amacı,kabul edilmiş politika ve stratejiler çerçevesinde,belirlen miş süreyi aşmaksızın ve anlaşmazlığa düşmeksizin, sözleşmenin hedefe ulaşmasını etkin bir şkilde sağlamaktır.

Her yönetim işnde olduğu gibi, sözleşme yönetiminde de, sözleşme sözleşme uygulanması başlangıcından sonuçlanmasına kadr geçen süre içerisinde, karar verme,planlama,örgütleme(yönlendirme),iletişim,müz akere ve değerlendirme gibi işlevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.Bu sebeple sözleşmeyi yönetecek kişilerin yönetim bilgi ve becerisine sahip uzman kişilerden meydana gelmesine özen gösterilmelidir.

Sözleşme uygulaması aşamasında karşılaşılan olumlu ve olumsuzle bunların sebepleri, daha sonraki inşaatlarda deneyim oluşturmak için analiz edilmeli v değerlendirilmelidir.İstatistiki veriler halinde, sorunların çözüm yöntemlerisebep sonuç ilişkisi içinde arşivlenmelidir.

HAK TALEPLERİ(YAZIŞMA YÖNETİMİ)

Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden sonra, sözleşme uygulaması da başlar.Bu sürecin bilgi ve deneyimi yükse, sözleşmeye haki sözleşme uygulamasını,yürürlükteki yasa ve mevzuatı bilen, bir uzman tarafından yürütülmesi önemlidir.

Öncelikle, sözleşmenin lehte ve aleyhte olan hususları incelenmeli,gerekli notlar çıkarılmalı,önemli görülen konularda yönetim bilgilendirilmeli,gerekli ve zamanında yazışmalar yapılmalı,talepler ulaştırılmalıdır.İşin ilerleyen aşamalarında, önceden tahmin edilemeyen durumlar ile karşılaiılan sorunların çözümü için gösterilen çabalar, hak taleplerine dönüşecektir.

Sözleşmenin uygulanması sırasında karşılaşılan problemlerden bazıları şunlardır:

1. Yer teslimindeki gecikmeler.
2. Avans ödemelerindeki gecikmeler.
3. Proje teslimindeki gecikmeler.
4. Proje ve malzeme onayları
5. Hakediş ödemelerindeki gecikmeler.
6. Yeni fiyat anlaşmazlığı.
7. Götürü bedelli işlerde proje ve imalat değişikliği.
8. İş artış ve eksilişleri.
9. İş artışının dışında kalan imalatların ödenmesi
10. Fiyat farkı ödenmesi
11. Sözleşme maddelerindeki farklı yorumlar.
12. Ataşman, vs defterlerinin tutulması.
13. Süre uzatımı.
14. Fesih ve tasviye işlemleri.
15. Kesin hesabın yapılması
16. Teminatların çözülmesi
17. Hakediş kesintileri.
18. Personel, taşeron bildirimleri.

Yukarıda sıralanan problemler, ortaya çıkışından itibaren, sözleşmede elirtilen süreler aüreleri dikkate alınarak,gerekli yazışması yapılır.Yazışma, sözleşmede taraf olana, teknik ve edebi bir dil kullanılarak, sorunun kısaca anlatılması ile başlar;sözleşme ve eklerindeki ilgili hükümlere dayandırılaraksorunun açıklaması yapılır ve sonuçta talep konusu açıkça belirtilir.

Yazışma sözleşme şartlarından en fazla faydayı sağlamak için bir plan dahilinde hareket etmeyi ;teknik ve hukuki bilgilere dayalı olarak tattik ve stratejik düşünceler geliştirmeyi;talebin sunumunda diplomatik bir üslup kullanmayı zorunlu kılar.Yazışma kısaca yönetim felsefesine ihtiyaç gösteren, yer tesliminden kesin kabul aşamasına kadar olan süreç içinde ”Yazışma Yönetimi” şeklinde uygulanması gereken önemli bir çaba olmalıdır.

Yazışmada zaman kaybedilmemeli ve talepler sonuç alınıncaya kadar süreklilik arzetmelidir.Geciken yazıların hukuki açıdan hiçbir anlam taşımadığı bilinmelidir.Sözlü taleplerin yapım işleri Genel Şartnamesine gör, sözleşme kapsamında yaptırılabilecek işler için bir yaptırımı yoktur.

Alıntı: İnş.Yük.Müh. Nedim UYANIK  http://www.modernmimari.com

Santiye Yonetiminde Isinize Yarayacak 10 Dosyayi Bilgisayariniza Yükleyebilirsiniz

Ekim 7, 2010 Yorum yapın

Santiye Yonetiminde Isinize Yarayacak 10 Dosyaya “1insaat Bilgi Bankasi” nin “Santiye” bolumunden ulasabilir, bu bolumde yer alan konu ile ilgili 350’nin uzerinde dokumani cok kisa sure icinde bilgisayariniza yukleyebilirsiniz.

 

http://www.1insaat.com/datapool/index/parentId/0/id/3

 

İnşaat İşlerinde Satın Alma Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/51407

 

İş Programı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50897

 

Buyuk İnşaat Projelerinde Teklif Verirken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50532

 

İnşaat Projelerinde Alt Yüklenici (Taşaron) Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50553

 

Şantiyelerde Malzeme Zaiyatı Nasıl Kontrol Altına Alınır?

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50533

 

Şantiyelerde Maliyet Kontrolu Nasıl Yapılır?

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50483

 

Şantiye Kuruluşunda Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16719

 

Şantiye Organizasyonu ve Çalışanların Motivasyonun

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16720

 

İnşaat İşlerinde Elektrikçilere Uyarılar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16699

 

İnşaatçılara Tesisat, Tesisatçılara İnşaat Uyarıları

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16707

 

7500′un uzerinde kitap, dokuman, sunum ve program dosyasinin yer aldigi “1insaat Bilgi Bankasi: http://www.1insaat.com/datapool

 

Facebook ortaminda insaat sektorune yonelik en genis katilimli grup: http://www.facebook.com/group.php?gid=192064108895

 

Twitter ortaminda insaat sektorune yonelik en genis katilimli sayfa: http://twitter.com/1insaat

 

Kategoriler:Şantiye Yönetimi Etiketler:

Insaat Planlaması ile ilgili bilgisayariniza yukleyebileceginiz 10 kitap ve dokuman

Ağustos 11, 2010 1 yorum

Insaat Planlaması ile ilgili bilgisayariniza yukleyebileceginiz 10 kitap ve dokumana “1insaat Bilgi Bankasi” uzerinden ulasabilir ve dosyayi bir dakika icinde bilgisayariniza yukleyebilirsiniz.

MS Project 2003 Calisma Notlari (El Kitabı Turkce)

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/39131

Primavera El Kitabı

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/27057

New Tools for Project Management and Control (Sunum)

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/41390

Construction Planning / Insaat Planlaması (199 Sayfalık E-Kitap)

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/41394

Excelde Hazırlanmış Basit Bir İş Programı Taslagi

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/42148

Insaat Islerı Icın Adam / Saat Degerlerı

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16561

Pratik Metraj Kabulleri

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16715

İş Programı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16709

Hakedis Nedir? Nasil Hazirlanir, Odemeler Nasil Yapilir?

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/17122

Hakedis ve Kesin Hesap Hazirlanirken Dikkat Edilmesi Gereken Husular

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/17202

Insaat sektorune yonelik 8000′in uzerinde kitap, dokuman, sunum ve program dosyasinin yer aldigi “1insaat Bilgi Bankasi”na http://www.1insaat.com/datapool adresinden ulasabilirsiniz.

Santiye Yonetiminde Isinize Yarayacak 10 Dosya

Ağustos 11, 2010 Yorum yapın

Santiye Yonetiminde Isinize Yarayacak 10 Dosyaya “1insaat Bilgi Bankasi” nin “Santiye” bolumunden ulasabilir, bu bolumde yer alan konu ile ilgili 350’nin uzerinde dokumani cok kisa sure icinde bilgisayariniza yukleyebilirsiniz.

http://www.1insaat.com/datapool/index/parentId/0/id/3

İnşaat İşlerinde Satın Alma Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/51407

İş Programı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50897

Buyuk İnşaat Projelerinde Teklif Verirken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50532

İnşaat Projelerinde Alt Yüklenici (Taşaron) Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50553

Şantiyelerde Malzeme Zaiyatı Nasıl Kontrol Altına Alınır?

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50533

Şantiyelerde Maliyet Kontrolu Nasıl Yapılır?

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50483

Şantiye Kuruluşunda Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16719

Şantiye Organizasyonu ve Çalışanların Motivasyonun

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16720

İnşaat İşlerinde Elektrikçilere Uyarılar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16699

İnşaatçılara Tesisat, Tesisatçılara İnşaat Uyarıları

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16707

7500′un uzerinde kitap, dokuman, sunum ve program dosyasinin yer aldigi “1insaat Bilgi Bankasi: http://www.1insaat.com/datapool

Facebook ortaminda insaat sektorune yonelik en genis katilimli grup: http://www.facebook.com/group.php?gid=192064108895

Twitter ortaminda insaat sektorune yonelik en genis katilimli sayfa: http://twitter.com/1insaat

Şantiyelerde En Çok Kullanılan İş Kalemlerinin Adam x Saat Değerleri

Mayıs 28, 2010 4 yorum

İŞ KALEMLERİ BİRİM B.B ORTALAMA
Serbest kazı, tesviye kazısı (makine) m3 0,80 0,251
Dolgu sıkıştırma (makine ile) m3 1,00 0,950
İksa (sık aralıklı, ahşap) m2 2,10 1,750
Beton (demirsiz, her cins betonyer ile) m3 9,37 2,834
Fore kazık m 34,20 6,500
Taş duvar m3 12,50 10,000
Blokaj m3 6,00 9,050
Tuğla duvar (yatay delikli, fabrika tuğlası ile) m3 11,20 8,372
Yarım tuğla duvar m2 1,52 1,537
Hafif beton blok duvar (9-10 cm genişliğinde) m2 1,43 1,560
Hafif beton blok duvar (19-20 cm genişliğinde) m2 2,21 1,885
Teçhizatlı hafif beton pano duvar m2 1,39 1,500
Teçhizatlı hafif beton plak çatı döşemesi m2 1,17 1,500
Marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü m2 0,60 0,500
Trapezoid alüminyum levha çatı örtüsü m2 1,65 1,550
Oluklu galvaniz sac ile çatı örtüsü m2 1,85 1,180
Oluklu asbest levha ile çatı örtüsü m2 2,00 0,780
Delikli beton briket duvar (10 cm) m3 10,90 9,743
Beton döşeme briketi (asmolen döşeme) m2 1,50 1,465
Beton kanalizasyon büzü döşemesi m 3,56 2,148
Cam tülü pestili ile tek katlı yalıtım m2 1,20 0,520
Cam tülü pestili ile iki katlı yalıtım m2 1,80 0,900
Isıtılmış kum yalıtım koruyucu m2 0,15 0,250
Asfalt emül. Kum yalıtım koruyucu m2 0,80 0,500
1 mm tabii kauçuk tek yalıtım m2 0,90 0,600
3 cm polistiren köpüğü ısı yalıtımı m2 0,50 0,440
Bir kat astar + bir kat sıcak bitümlü ısı yalıtımı m2 0,80 0,400
Çıplak beton kalıbı m2 3,50 2,055
Kalıp iskelesi m3 0,50 0,388
İş iskelesi m3 0,56 0,283
Ahşap oturma çatı m2 2,52 2,043
İki yüzlü kontrplak pres, iç kapı m2 6,25 2,750
Çıralı camdan telerolu pencere m2 5,25 2,750
Hasır çelik (her kg/m2 için) kg 80,00 35,000
Nervürlü çelik kg 105,00 48,771
Demir çatı makası kg 380,00 125,000
Demir karkas inşaat yapımı kg 370,00 102,800
Demir kapı, kepenk, pencere vb. kg 0,80 0,393
Kutu profil pencere kg 0,70 0,450
Alüminyum asma tavan (baskı çıtalı/çıtasız) kg 7,48 3,500
12 no, Çinko 155 mm yağmur oluğu m 3,76 2,400
12 cm iç çapında pik döşenmesi adet 1,72 1,250
12 no, Çinkodan harpuşta yapımı m2 2,28 1,460
125 mm iç çaplı PVC yağmur oluğu m 0,46 0,300
Yeni ahşaba üç kat yağlı boya m2 2,18 0,760
Demire 2 kat sülyen, iki kat yağlı boya m2 2,32 1,017
Renkli üç kat kireç badana m2 0,30 0,418
Üç kat plastik badana m2 1,00 0,613
Mevcut döşeme üzerine 2 mm PVC karo döşeme m2 0,90 1,400
Beton satıhı darbe, toz, aşınma vb. koruma m2 1,00 0,500
Madeni imalatı korozyona karşı iki kat boyama m2 50,00 0,880
Madeni imalatın 1 kat antipas + 2 kat yağlı boya ile boyanması ton 2,29 26,650
Karo fayans duvar kaplaması m2 3,49 2,773
Karo seramik döşeme/duvar kaplaması m2 4,48 2,163
3 cm mermer döşeme kaplaması m2 4,61 4,000
Suni mermer plak döşeme kaplaması m2 4,39 2,280
Dökme mozaik merdiven basamağı kaplaması m 1,52 2,000
Mermer/suni mermer merdiven basamağı kaplama m 3,05 3,337
Çimento harcı ile düz sıva yapılması m2 2,07 1,631
Sentetik reçine bağlayıcılı plastik sıva m2 0,65 1,000
Düz dökme mozaik döşeme kaplaması m2 2,86 1,183
Düz dökme mozaik denizlik/parapet m2 18,30 10,500

2000′in uzerinde kisinin yararlandigi %40 indirimli ve supriz hediyeli “Santiye Yonetimi 2″ CD kampanyamiz 14 Mayis gunu sona ermistir

Mayıs 15, 2010 Yorum yapın

2000′in uzerinde kisi ve firmanin yararlandigi %40 indirimli ve supriz hediyeli, 180 dosyanin yer aldigi “Santiye Yonetimi 2 CD kampanyamiz” 14 Mayis gunu sona ermistir.

Kampanya ile ilgili bilgilendirme mesajlarimizin elinize gec gecmesi olasiligina karsi sadece “Santiye Yonetimi 2 CD’si Kampanya Bilgilendirme” mesaji kendisine ulasan kisiler mesajimizi cem@cemkafadar.com veya cem.kafadar@1insaat.com adresine ileterek 21 Mayis saat 24:00’e kadar %40 indirimli kampanyadan yararlanabilirler.

Gosterdiginiz yogun ilgi icin tesekkur ederiz.

180 dosyadan oluşan “Santiye Yonetimi-2″ CD’sine %40 indirim ve supriz hediyelerle birlikte sahip olabilmek için son tarih: 14 Mayıs saat 24:00

Mayıs 14, 2010 Yorum yapın

Ilki 10.000′in uzerinde Insaat Muhendisi ve Mimar tarafindan temin edilen “Santiye Yonetimi” CD’sinin bu ay yayinlanan 2.sinde “Santiye Yonetimi” ile ilgili aradiginiz herseyi bulabileceginiz 180 dosyaya ulasabileceksiniz.

“Santiye Yonetimi 2″ CD’sini 14 Mayis’a kadar %40 indirimli ve supriz hediyeler ile birlikte temin etmek icin cem@cemkafadar.com veya cem.kafadar@1insaat.com adresine yazabilirsiniz.

Not: CD’de yer alan “Pratik Malzeme Analizi” programi ile beton, tugla duvar, siva, sap, kalip, iskele, boya gibi 77 farkli is kaleminin herhangi birinde toplam miktari programa girip bu is icin kullanilan malzeme miktarlarini hemen bulabilirsiniz.


“Santiye Yonetimi 2″ CD’sinde yer alan 180 dosyanin bir kismini asagida bulabilirsiniz.

Şantiye Uygulamaları

Santiye Yonetimi

Genis ve Derin Temel Cukurlarinda Kaplama Nasil Olmalidir (60 Slaytlik Sunum)

Santiyelerde Ekipman Yoneticisinin Yapmasi Gereken 10 Sey

Tünel Kalıp İmalatlarinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Giydirme Cephe Uygulamasinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Celik Yapı Uygulamalari Ile Ilgili 33 Kritik Soru ve Yaniti

Celik Yapı Uygulamlari Ile Ilgili 35 Slaytlik Bir Sunum (Ingilizce)

İnşaatçılara Tesisat, Tesisatçılara İnşaat Uyarıları

Endüstriyel Zemin Uygulamalarinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yol Gabarisi ve Alan Hacim Hesaplarinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Yol Yapiminda Kullanilan Toprak ve Toprak – Cakil Karisimlarinin Siniflandirilmasi Nasil Yapilir

Zeminlerde Sıvılaşma ve Olası Etkileri Nelerdir (98 Slaytlık Sunum)

Iyi Bir Drenaj Nasıl Yapılmalı (Ornek Uygulamlarla 38 Slaytlik Sunum)

Metal Sandvic Panellerin Cati ve Cephede Kullanisi ve Yapilan Uygulama Hatalari

İç Sıva Yapım İşi Teslim Tutanagi

Faydali Tablo ve Dosyalar

Pratik Malzeme Analiz Programı

Insaat Muhendisligi El Kitabi (Insaat Muhendisliginde cok kullanilan teknik bilgiler, tablo ve abaklar)

Insaat Muhendislerinin En Cok Kullandiklari 44 Tablo (Excel Dosyasi)

Metraj Yaparken Kullanabileceginiz Pratik Degerler

Muhendislere Yönelik Pratik Ekonomi Bilgileri

Finansal konularda Isinize Yarayacak 53 Farkli Hesap Tablosu

Yapınızın Deprem Riskini Hesaplayabileceginiz Bir Excel Programi

Kidem Tazminati Hesap Programi (Excel)

Celik Profil Tabloları

Formüllendirilmis Demir Donatı Metraj Cetveli

Ingiliz Standartlarına Uygun Celik Tablo ve Abakları

Insaat Iscilik Hesaplama Cetveli

Insaat Yonetimi Sozlugu – Construction Management Glossary

İnşaat İşçilik Hesaplama Cetveli

Muhendislik Sigortaları Hakkında Genel Bilgiler

Santiyelerde Verimlilik

Şantiyelerde Malzeme Zayiatı ve Önleme Yolları

Şantiyelerde Verimliliği Arttırmak Icin Yapilmasi Gerekenler

Insaat Projesinde Calisan Personelin Gorev Tanimlari

ISO 9001-2000 Egitim Sunumu

Santiyelerde Maliyet Yonetimi (31 Slaytlik Sunum)

Form ve Rapor Ornekleri

Ornek Bir Santiye Is Bitim Raporu

Ornek Teklif Mektubu

Örnek Santiye Organizasyon Şeması

Piyasa Arastima ve Teklif İsteme Formu

Proje Teslim Formu

Santiye Gunluk Rapor Ornegi

Santiye Günlük Rapor Örneği (İngilizce)

Tasaron Degerlendirme Formu

Tasaron Teklifleri Degerlendirme Formu

Hakediş Kontrol Formu

Malzeme Teslim Formu (Ingilizce)

Ornek Bir Fizibilite Sablonu

Ornek Bir Nakit Akis Tablosu (Ingilizce)

Beton ve Betonarme

Betonarme Elemanlarda Donatı Düzenlemesi Nasıl Yapılır (88 SlaytlikSunum)

Kimyasal Beton Katkıları Kullanımı Nasıl Olmalıdır (Sunum)

Saha Betonu Dokulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sıcak ve Soguk Havalarda Beton Dokulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Soguk havada beton dokumunde dogrular ve yanlışlar

Taze Betonun Yerlestirilmesi ve Kur Isleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Beton Catlaklarinin Onarimi Nasil Yapilir

Beton Dökümü Oncesi ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Betonla Ilgili Teknik Terimler Sozlugu

Iyi Bir Betonun Tasarimi ve Uretimi Nasil Olmalidir

Kendiliginden Sıkışan Beton Uygulamasinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Ornek Bir Beton Döküm Tutanagı

Is Sagligi ve Guvenligi

Santiyelerde Is Sagligi ve Guvenligi (47 Slaytlik Kapsamli Bir Sunum)

Ornek Bir Acil Durum Tatbikat Raporu

Ornek Bir Is Sagligi ve Guvenligi (HSE) Planı (Ingilizce)

Yuksekte Calışırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Is Sagligi ve Guvenligi Taahhutnamesi

Is Sagligi, Guvenligi ve Is Hukuku Idari Sartnamesi (Tasaronlarin Sorumluluklari)

Is Yeri Kaza Bildirim Formu

İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Is Kazalarinda Yapilmasi Gereken Idari Islemler – Ilgili Formlar

Is Sagligi ve Guvenligi Prosedürü

Sozlesme Dokumanlari

Danismanlik Sozlesme Ornegi – Consultancy Agreement

Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul ve Kat Karşılığı İnsaat Sozlesmesi

Gecici Teminat Mektubu Formati

Insaat Sozlesmelerinde Kullanilan Ingilizce Terimlerin Turkce Aciklamalari

İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC

Kat Karşılığı Sözleşmede Bulunması Gerekenler

Malzeme Satınalma Sözleşmesi

Ornek Bir Adi Ortaklık Sozlesmesi

Ornek Bir Tip Tasaron Sozlesmesi

Ornek Sponsorluk Anlasmasi – Sponsorship Agreement

Ornek Taseron Sozlesmesi (Detayli)

Sozlesme Ozet Bilgi Formu

Tasaronlardan Sozlesme Oncesi Istenecek Evraklar

Teklif Isteme Sartnamesi

Teklif Verme Sürecinde Olan Yükleniciler İçin İnşaat Sözleşmelerinde Risk Değerlendirme

Yurtdisi Insaat Sozlesmelerinde Yer Alan Teknik Terimlerin Ingilizce Aciklamalari

Birim Fiyatli Isler Icin Ornek Bir Teklif Mektubu

Birim Fiyatlı Isler Icin Ornek Teklif Sözleşmesi

Su Yalitimi Ile Ilgili 6 Farkli Sunum

Santiye Uygulamalarinda En Sik Ihtiyac Duyulan 69 Farkli Teknik Sartname

Örnek Hakediş Programı (Excel Formatında)

Santiye Calisanlari Icin Gorev Tarifleri

Yer Teslimi ve İşe Başlamada Dikkat Edilecek Hususlar (Sunum)

Binalarda Deprem Hasarini Kolaylastiran Nedenler Nelerdir

Elektrik İc Tesisleri Proje Hazirlama Yonetmeligi

Hakedis Nasil Hazirlanir – Hakedis Icinde Yeralan Terimlerin Aciklamalari

Insaat Muhendisliginde sık kullanılan teknik terimlerin aciklamalari

Ornek Bir Proje Butcesinde Yer Alan Genel Harcama Kalemleri

Yapı Malzemeleri Kapsamindaki Standartlar-Kriterler ve Belgelendirme Yapmaya Yetkili Birimler

Cevresel Yonetim Planinda Bulunmasi Gerekenler – Ornek Bir Cevresel Yonetim Plani

Onemli Is Kalemlerinin Adam-Saat Degerleri

Yurtdışı Projelerinde Ölçülemeyen Riskler Nelerdir

Insaat Yonetimi Sozlugu

Inşaat Projelerinde Merkez Masraflarını Olusturan Kalemler

Kategoriler:Şantiye Yönetimi Etiketler:

“Santiye Yonetimi-2″ CD’sine %40 indirim ve supriz hediyelerle birlikte sahip olma imkani saglayan kampanyamiz 14 Mayis saat 24.00′e kadar uzatilmistir…

Mayıs 9, 2010 Yorum yapın

“Santiye Yonetimi-2″ CD’sine %40 indirim ve supriz hediyelerle birlikte sahip olma imkani saglayan kampanyamiz 14 Mayis saat 24.00′e kadar uzatilmistir…

Ilki 10.000′in uzerinde Insaat Muhendisi ve Mimar tarafindan temin edilen “Santiye Yonetimi” CD’sinin bu ay yayinlanan 2.sinde “Santiye Yonetimi” ile ilgili aradiginiz herseyi bulabileceginiz 180 dosyaya ulasabileceksiniz.

“Santiye Yonetimi 2″ CD’sini 14 Mayis’a kadar %40 indirimli ve supriz hediyeler ile birlikte temin etmek icin cem@cemkafadar.com veya cem.kafadar@1insaat.com adresine yazabilirsiniz.

Not: CD’de yer alan “Pratik Malzeme Analizi” programi ile beton, tugla duvar, siva, sap, kalip, iskele, boya gibi 77 farkli is kaleminin herhangi birinde toplam miktari programa girip bu is icin kullanilan malzeme miktarlarini hemen bulabilirsiniz.


“Santiye Yonetimi 2″ CD’sinde yer alan 180 dosyanin bir kismini asagida bulabilirsiniz.

Şantiye Uygulamaları

Santiye Yonetimi

Genis ve Derin Temel Cukurlarinda Kaplama Nasil Olmalidir (60 Slaytlik Sunum)

Santiyelerde Ekipman Yoneticisinin Yapmasi Gereken 10 Sey

Tünel Kalıp İmalatlarinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Giydirme Cephe Uygulamasinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Celik Yapı Uygulamalari Ile Ilgili 33 Kritik Soru ve Yaniti

Celik Yapı Uygulamlari Ile Ilgili 35 Slaytlik Bir Sunum (Ingilizce)

İnşaatçılara Tesisat, Tesisatçılara İnşaat Uyarıları

Endüstriyel Zemin Uygulamalarinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yol Gabarisi ve Alan Hacim Hesaplarinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Yol Yapiminda Kullanilan Toprak ve Toprak – Cakil Karisimlarinin Siniflandirilmasi Nasil Yapilir

Zeminlerde Sıvılaşma ve Olası Etkileri Nelerdir (98 Slaytlık Sunum)

Iyi Bir Drenaj Nasıl Yapılmalı (Ornek Uygulamlarla 38 Slaytlik Sunum)

Metal Sandvic Panellerin Cati ve Cephede Kullanisi ve Yapilan Uygulama Hatalari

İç Sıva Yapım İşi Teslim Tutanagi

Faydali Tablo ve Dosyalar

Pratik Malzeme Analiz Programı

Insaat Muhendisligi El Kitabi (Insaat Muhendisliginde cok kullanilan teknik bilgiler, tablo ve abaklar)

Insaat Muhendislerinin En Cok Kullandiklari 44 Tablo (Excel Dosyasi)

Metraj Yaparken Kullanabileceginiz Pratik Degerler

Muhendislere Yönelik Pratik Ekonomi Bilgileri

Finansal konularda Isinize Yarayacak 53 Farkli Hesap Tablosu

Yapınızın Deprem Riskini Hesaplayabileceginiz Bir Excel Programi

Kidem Tazminati Hesap Programi (Excel)

Celik Profil Tabloları

Formüllendirilmis Demir Donatı Metraj Cetveli

Ingiliz Standartlarına Uygun Celik Tablo ve Abakları

Insaat Iscilik Hesaplama Cetveli

Insaat Yonetimi Sozlugu – Construction Management Glossary

İnşaat İşçilik Hesaplama Cetveli

Muhendislik Sigortaları Hakkında Genel Bilgiler

Santiyelerde Verimlilik

Şantiyelerde Malzeme Zayiatı ve Önleme Yolları

Şantiyelerde Verimliliği Arttırmak Icin Yapilmasi Gerekenler

Insaat Projesinde Calisan Personelin Gorev Tanimlari

ISO 9001-2000 Egitim Sunumu

Santiyelerde Maliyet Yonetimi (31 Slaytlik Sunum)

Form ve Rapor Ornekleri

Ornek Bir Santiye Is Bitim Raporu

Ornek Teklif Mektubu

Örnek Santiye Organizasyon Şeması

Piyasa Arastima ve Teklif İsteme Formu

Proje Teslim Formu

Santiye Gunluk Rapor Ornegi

Santiye Günlük Rapor Örneği (İngilizce)

Tasaron Degerlendirme Formu

Tasaron Teklifleri Degerlendirme Formu

Hakediş Kontrol Formu

Malzeme Teslim Formu (Ingilizce)

Ornek Bir Fizibilite Sablonu

Ornek Bir Nakit Akis Tablosu (Ingilizce)

Beton ve Betonarme

Betonarme Elemanlarda Donatı Düzenlemesi Nasıl Yapılır (88 SlaytlikSunum)

Kimyasal Beton Katkıları Kullanımı Nasıl Olmalıdır (Sunum)

Saha Betonu Dokulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sıcak ve Soguk Havalarda Beton Dokulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Soguk havada beton dokumunde dogrular ve yanlışlar

Taze Betonun Yerlestirilmesi ve Kur Isleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Beton Catlaklarinin Onarimi Nasil Yapilir

Beton Dökümü Oncesi ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Betonla Ilgili Teknik Terimler Sozlugu

Iyi Bir Betonun Tasarimi ve Uretimi Nasil Olmalidir

Kendiliginden Sıkışan Beton Uygulamasinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Ornek Bir Beton Döküm Tutanagı

Is Sagligi ve Guvenligi

Santiyelerde Is Sagligi ve Guvenligi (47 Slaytlik Kapsamli Bir Sunum)

Ornek Bir Acil Durum Tatbikat Raporu

Ornek Bir Is Sagligi ve Guvenligi (HSE) Planı (Ingilizce)

Yuksekte Calışırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Is Sagligi ve Guvenligi Taahhutnamesi

Is Sagligi, Guvenligi ve Is Hukuku Idari Sartnamesi (Tasaronlarin Sorumluluklari)

Is Yeri Kaza Bildirim Formu

İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Is Kazalarinda Yapilmasi Gereken Idari Islemler – Ilgili Formlar

Is Sagligi ve Guvenligi Prosedürü

Sozlesme Dokumanlari

Danismanlik Sozlesme Ornegi – Consultancy Agreement

Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul ve Kat Karşılığı İnsaat Sozlesmesi

Gecici Teminat Mektubu Formati

Insaat Sozlesmelerinde Kullanilan Ingilizce Terimlerin Turkce Aciklamalari

İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC

Kat Karşılığı Sözleşmede Bulunması Gerekenler

Malzeme Satınalma Sözleşmesi

Ornek Bir Adi Ortaklık Sozlesmesi

Ornek Bir Tip Tasaron Sozlesmesi

Ornek Sponsorluk Anlasmasi – Sponsorship Agreement

Ornek Taseron Sozlesmesi (Detayli)

Sozlesme Ozet Bilgi Formu

Tasaronlardan Sozlesme Oncesi Istenecek Evraklar

Teklif Isteme Sartnamesi

Teklif Verme Sürecinde Olan Yükleniciler İçin İnşaat Sözleşmelerinde Risk Değerlendirme

Yurtdisi Insaat Sozlesmelerinde Yer Alan Teknik Terimlerin Ingilizce Aciklamalari

Birim Fiyatli Isler Icin Ornek Bir Teklif Mektubu

Birim Fiyatlı Isler Icin Ornek Teklif Sözleşmesi

Su Yalitimi Ile Ilgili 6 Farkli Sunum

Santiye Uygulamalarinda En Sik Ihtiyac Duyulan 69 Farkli Teknik Sartname

Örnek Hakediş Programı (Excel Formatında)

Santiye Calisanlari Icin Gorev Tarifleri

Yer Teslimi ve İşe Başlamada Dikkat Edilecek Hususlar (Sunum)

Binalarda Deprem Hasarini Kolaylastiran Nedenler Nelerdir

Elektrik İc Tesisleri Proje Hazirlama Yonetmeligi

Hakedis Nasil Hazirlanir – Hakedis Icinde Yeralan Terimlerin Aciklamalari

Insaat Muhendisliginde sık kullanılan teknik terimlerin aciklamalari

Ornek Bir Proje Butcesinde Yer Alan Genel Harcama Kalemleri

Yapı Malzemeleri Kapsamindaki Standartlar-Kriterler ve Belgelendirme Yapmaya Yetkili Birimler

Cevresel Yonetim Planinda Bulunmasi Gerekenler – Ornek Bir Cevresel Yonetim Plani

Onemli Is Kalemlerinin Adam-Saat Degerleri

Yurtdışı Projelerinde Ölçülemeyen Riskler Nelerdir

Insaat Yonetimi Sozlugu

Inşaat Projelerinde Merkez Masraflarını Olusturan Kalemler

Şantiye Yonetimi ile ilgili 180 dosya “Santiye Yonetimi-2″ CD’sinde toplandi

Nisan 26, 2010 4 yorum

Ilki 10.000′in uzerinde Insaat Muhendisi ve Mimar tarafindan temin edilen “Santiye Yonetimi” CD’sinin bu ay yayinlanan 2.sinde “Santiye Yonetimi” ile ilgili aradiginiz herseyi bulabileceginiz 180 dosyaya ulasabileceksiniz.

Ayrica bu CD’de yer alan “Pratik Malzeme Analizi” programi ile beton, tugla duvar, siva, sap, kalip, iskele, boya gibi 77 farkli is kaleminin herhangi birinde toplam miktari programa girip bu is icin kullanilan malzeme miktarlarini hemen bulabilirsiniz.

“Santiye Yonetimi 2″ CD’sini 7 Mayis’a kadar %40 indirimli ve supriz hediyeler ile birlikte temin etmek icin cem@cemkafadar.com veya cem.kafadar@1insaat.com adresine yazabilirsiniz.


“Santiye Yonetimi 2″ CD’sinde yer alan 180 dosyanin bir kismini asagida bulabilirsiniz.

Şantiye Uygulamaları

Santiye Yonetimi

Genis ve Derin Temel Cukurlarinda Kaplama Nasil Olmalidir (60 Slaytlik Sunum)

Santiyelerde Ekipman Yoneticisinin Yapmasi Gereken 10 Sey

Tünel Kalıp İmalatlarinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Giydirme Cephe Uygulamasinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Celik Yapı Uygulamalari Ile Ilgili 33 Kritik Soru ve Yaniti

Celik Yapı Uygulamlari Ile Ilgili 35 Slaytlik Bir Sunum (Ingilizce)

İnşaatçılara Tesisat, Tesisatçılara İnşaat Uyarıları

Endüstriyel Zemin Uygulamalarinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yol Gabarisi ve Alan Hacim Hesaplarinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Yol Yapiminda Kullanilan Toprak ve Toprak – Cakil Karisimlarinin Siniflandirilmasi Nasil Yapilir

Zeminlerde Sıvılaşma ve Olası Etkileri Nelerdir (98 Slaytlık Sunum)

Iyi Bir Drenaj Nasıl Yapılmalı (Ornek Uygulamlarla 38 Slaytlik Sunum)

Metal Sandvic Panellerin Cati ve Cephede Kullanisi ve Yapilan Uygulama Hatalari

İç Sıva Yapım İşi Teslim Tutanagi

Faydali Tablo ve Dosyalar

Pratik Malzeme Analiz Programı

Insaat Muhendisligi El Kitabi (Insaat Muhendisliginde cok kullanilan teknik bilgiler, tablo ve abaklar)

Insaat Muhendislerinin En Cok Kullandiklari 44 Tablo (Excel Dosyasi)

Metraj Yaparken Kullanabileceginiz Pratik Degerler

Muhendislere Yönelik Pratik Ekonomi Bilgileri

Finansal konularda Isinize Yarayacak 53 Farkli Hesap Tablosu

Yapınızın Deprem Riskini Hesaplayabileceginiz Bir Excel Programi

Kidem Tazminati Hesap Programi (Excel)

Celik Profil Tabloları

Formüllendirilmis Demir Donatı Metraj Cetveli

Ingiliz Standartlarına Uygun Celik Tablo ve Abakları

Insaat Iscilik Hesaplama Cetveli

Insaat Yonetimi Sozlugu – Construction Management Glossary

İnşaat İşçilik Hesaplama Cetveli

Muhendislik Sigortaları Hakkında Genel Bilgiler

Santiyelerde Verimlilik

Şantiyelerde Malzeme Zayiatı ve Önleme Yolları

Şantiyelerde Verimliliği Arttırmak Icin Yapilmasi Gerekenler

Insaat Projesinde Calisan Personelin Gorev Tanimlari

ISO 9001-2000 Egitim Sunumu

Santiyelerde Maliyet Yonetimi (31 Slaytlik Sunum)

Form ve Rapor Ornekleri

Ornek Bir Santiye Is Bitim Raporu

Ornek Teklif Mektubu

Örnek Santiye Organizasyon Şeması

Piyasa Arastima ve Teklif İsteme Formu

Proje Teslim Formu

Santiye Gunluk Rapor Ornegi

Santiye Günlük Rapor Örneği (İngilizce)

Tasaron Degerlendirme Formu

Tasaron Teklifleri Degerlendirme Formu

Hakediş Kontrol Formu

Malzeme Teslim Formu (Ingilizce)

Ornek Bir Fizibilite Sablonu

Ornek Bir Nakit Akis Tablosu (Ingilizce)

Beton ve Betonarme

Betonarme Elemanlarda Donatı Düzenlemesi Nasıl Yapılır (88 SlaytlikSunum)

Kimyasal Beton Katkıları Kullanımı Nasıl Olmalıdır (Sunum)

Saha Betonu Dokulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sıcak ve Soguk Havalarda Beton Dokulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Soguk havada beton dokumunde dogrular ve yanlışlar

Taze Betonun Yerlestirilmesi ve Kur Isleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Beton Catlaklarinin Onarimi Nasil Yapilir

Beton Dökümü Oncesi ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Betonla Ilgili Teknik Terimler Sozlugu

Iyi Bir Betonun Tasarimi ve Uretimi Nasil Olmalidir

Kendiliginden Sıkışan Beton Uygulamasinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Ornek Bir Beton Döküm Tutanagı

Is Sagligi ve Guvenligi

Santiyelerde Is Sagligi ve Guvenligi (47 Slaytlik Kapsamli Bir Sunum)

Ornek Bir Acil Durum Tatbikat Raporu

Ornek Bir Is Sagligi ve Guvenligi (HSE) Planı (Ingilizce)

Yuksekte Calışırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sunum)

Is Sagligi ve Guvenligi Taahhutnamesi

Is Sagligi, Guvenligi ve Is Hukuku Idari Sartnamesi (Tasaronlarin Sorumluluklari)

Is Yeri Kaza Bildirim Formu

İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Is Kazalarinda Yapilmasi Gereken Idari Islemler – Ilgili Formlar

Is Sagligi ve Guvenligi Prosedürü

Sozlesme Dokumanlari

Danismanlik Sozlesme Ornegi – Consultancy Agreement

Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul ve Kat Karşılığı İnsaat Sozlesmesi

Gecici Teminat Mektubu Formati

Insaat Sozlesmelerinde Kullanilan Ingilizce Terimlerin Turkce Aciklamalari

İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC

Kat Karşılığı Sözleşmede Bulunması Gerekenler

Malzeme Satınalma Sözleşmesi

Ornek Bir Adi Ortaklık Sozlesmesi

Ornek Bir Tip Tasaron Sozlesmesi

Ornek Sponsorluk Anlasmasi – Sponsorship Agreement

Ornek Taseron Sozlesmesi (Detayli)

Sozlesme Ozet Bilgi Formu

Tasaronlardan Sozlesme Oncesi Istenecek Evraklar

Teklif Isteme Sartnamesi

Teklif Verme Sürecinde Olan Yükleniciler İçin İnşaat Sözleşmelerinde Risk Değerlendirme

Yurtdisi Insaat Sozlesmelerinde Yer Alan Teknik Terimlerin Ingilizce Aciklamalari

Birim Fiyatli Isler Icin Ornek Bir Teklif Mektubu

Birim Fiyatlı Isler Icin Ornek Teklif Sözleşmesi

Su Yalitimi Ile Ilgili 6 Farkli Sunum

Santiye Uygulamalarinda En Sik Ihtiyac Duyulan 69 Farkli Teknik Sartname

Örnek Hakediş Programı (Excel Formatında)

Santiye Calisanlari Icin Gorev Tarifleri

Yer Teslimi ve İşe Başlamada Dikkat Edilecek Hususlar (Sunum)

Binalarda Deprem Hasarini Kolaylastiran Nedenler Nelerdir

Elektrik İc Tesisleri Proje Hazirlama Yonetmeligi

Hakedis Nasil Hazirlanir – Hakedis Icinde Yeralan Terimlerin Aciklamalari

Insaat Muhendisliginde sık kullanılan teknik terimlerin aciklamalari

Ornek Bir Proje Butcesinde Yer Alan Genel Harcama Kalemleri

Yapı Malzemeleri Kapsamindaki Standartlar-Kriterler ve Belgelendirme Yapmaya Yetkili Birimler

Cevresel Yonetim Planinda Bulunmasi Gerekenler – Ornek Bir Cevresel Yonetim Plani

Onemli Is Kalemlerinin Adam-Saat Degerleri

Yurtdışı Projelerinde Ölçülemeyen Riskler Nelerdir

Insaat Yonetimi Sozlugu

Inşaat Projelerinde Merkez Masraflarını Olusturan Kalemler

Şantiye Yönetiminde İşinize Yarayacak 10 Dosya

Nisan 21, 2010 Yorum yapın

Santiye Yonetiminde Isinize Yarayacak 10 Dosyaya “1insaat Bilgi Bankasi” nin “Santiye” bolumunden ulasabilir, bu bolumde yer alan konu ile ilgili 350’nin uzerinde dokumani cok kisa sure icinde bilgisayariniza yukleyebilirsiniz.

http://www.1insaat.com/datapool/index/parentId/0/id/3

İnşaat İşlerinde Satın Alma Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/51407

İş Programı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50897

Buyuk İnşaat Projelerinde Teklif Verirken Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50532

İnşaat Projelerinde Alt Yüklenici (Taşaron) Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50553

Şantiyelerde Malzeme Zaiyatı Nasıl Kontrol Altına Alınır?

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50533

Şantiyelerde Maliyet Kontrolu Nasıl Yapılır?

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/50483

Şantiye Kuruluşunda Dikkat Edilecek Hususlar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16719

Şantiye Organizasyonu ve Çalışanların Motivasyonun

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16720

İnşaat İşlerinde Elektrikçilere Uyarılar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16699

İnşaatçılara Tesisat, Tesisatçılara İnşaat Uyarıları

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/16707

7500′un uzerinde kitap, dokuman, sunum ve program dosyasinin yer aldigi “1insaat Bilgi Bankasi: http://www.1insaat.com/datapool

Facebook ortaminda insaat sektorune yonelik en genis katilimli grup: http://www.facebook.com/group.php?gid=192064108895

Twitter ortaminda insaat sektorune yonelik en genis katilimli sayfa: http://twitter.com/1insaat

Beton / Betonarme ile ilgili işinize yarayacak 15 Kitap, Sunum ve Dokuman

Nisan 8, 2010 Yorum yapın

Beton / Betonarme ile ilgili 15 Kitap, Sunum ve Dokumana  “1insaat Bilgi Bankasi” nin “Betonarme” bolumunden ulasabilir, bu bolumde yer alan konu ile ilgili 120’nin uzerinde dokumani cok kisa sure icinde bilgisayariniza yukleyebilirsiniz.

http://www.1insaat.com/datapool/index/parentId/0/id/17

Betonarme Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/53452

Kaliteli Beton Imalati Icin Gerekli Esaslar

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/54174

Doğru Beton Nasıl Olmalıdır

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/54299

Betonda Tahribatsız Muayene Metodlari Kullanimi

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/54160

Endüstriyel Kalıp Sistemleri

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/54167

Ard Germeli Beton

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/54158

Turkiyedeki Beton Yollar – Cimento ve Cimento Esasli Malzemenin Gelecegi

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/54187

Betonda Servis Omru, Performansa Dayali Tasarim Dayanim ve Durabilite

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/53451

Betonarme Su Depolarının Tasarımı

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/52765

Betonarme Tasiyici Sistemlerde Kapasite Tasarımı

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/52766

Kendiliğinden Yerleşen Betonların Ozellikleri

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/48790

Beton Ile Ilgili Yasanabilecek Problemler

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/48269

Insaat Teknolojisi – Betonarmeye Hazirlik

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/39330

Structoris firmasının Rusya’da dizaynını yaptığı bir binanın döşeme çatlak ve sehim hesabı

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/45552

Betonarme kirişsiz döşemelerde Rus Sniplerine göre zımbalama tahkiki

http://www.1insaat.com/datapool/show/document_id/45602

7500′un uzerinde kitap, dokuman, sunum ve program dosyasinin yer aldigi “1insaat Bilgi Bankasi: http://www.1insaat.com/datapool

Facebook ortaminda insaat sektorune yonelik en genis katilimli grup: http://www.facebook.com/group.php?gid=192064108895

Twitter ortaminda insaat sektorune yonelik en genis katilimli sayfa: http://twitter.com/1insaat

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 17.337 takipçiye katılın